Rungsted private Realskole troner majestætisk på Vallerød Banevej, men befinder sig lige nu i en alvorlig krise. Arkivfoto

Rungsted private Realskole troner majestætisk på Vallerød Banevej, men befinder sig lige nu i en alvorlig krise. Arkivfoto

Fortvivlede forældre:

Fra en samlet til en splittet skole

Det er ikke kun i lærergruppen på Rungsted private Realskole, der er splittelse. Også blandt forældrene tegner der sig to fløje og en ubehagelig stemning med frygt for at sige sin mening

Af
Morten Timm

Solen skinner, og flaget er hejst. Børnene leger, og de voksne smiler og er glade. Der er en udpræget følelse af fællesskab og samhørighed. Stemningen er livsbekræftende, og der er bare en særlig ånd. Det hele virker så idyllisk.

Sådan tegner en forælder på Rungsted private Realskole det billede, hun havde af skolen før sommerferien, før skoleleder René Leiholm uden varsel stoppede og før den efterfølgende lærerflugt.

For nu handler det om onde rygter, trusler, politi, meldinger om kun en lille gruppe lærere, der laver uro, men også om en så markant ændring af stemningen på og omkring skolen, fx til den faste morgensang.

Her fortæller en mor, at hun har været med til den hver dag i fem år, fordi man ikke kunne få en bedre start på dagen. Men sådan er det ikke længere.

Og oplevelsen af børn, der er kede af, at deres lærere stopper én efter én. At de hele tiden har vikar.

Samtidig har der sneget sig en mistro ind blandt mange af skolens forældre, der har resulteret i en voksende frygt for at stå frem og sige sin mening om skolens udvikling, hvis den indeholder en kritik af skolebestyrelsen.

Siden Ugebladet i sidste uge afdækkede lærerflugten fra RpR har omkring 15 forældre kontaktet avisen. De fortæller samstemmende om et rystende og ualmindeligt trist forløb på den skole, som alle forældre jo aktivt har valgt til for deres børns skyld.

Frygter repressalier

De fleste tør ikke stå frem med navn, fordi de enten frygter for repressalier overfor deres børn, deres eget voksne sociale netværk eller forretningsforbindelser samt erhvervsnetværk.

Krisen har splittet forældrene i mindst to fløje, og dem, der har ytret sig negativt om ændringerne eller har sat spørgsmålstegn ved bestyrelsens handlinger oplever, at der bliver set skævt til dem og der bliver talt ned til dem, fordi de ikke vil skolens bedste.

Det følte flere af de 40 forældre, der i september skrev under på et fælles brev til bestyrelsen, hvor de skrev, at i den helt usædvanlige situation for skolen, fandt de det ekstra afgørende, at skolens forældre fik kendskab til bestyrelsens tanker og planer - og man sikrede sig en bred forældreopbakning. Derfor opfordrede de kraftig bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Har mistet tilliden

Men Ugebladet har talt med nogle få forældre, der trods betænkelighed alligevel har valgt at sige noget. En af dem er Frank Hansen, der først og fremmest savner forklaringer på, hvorfor en dygtig og vellidt skoleleder bliver afskediget fra den ene dag til den anden og hvorfor en række, og ifølge ham kulturbærende lærere, siger op.

Jeg er virkelig glad for skolen, men jeg fornemmer, at der er en ny retning og nogle nye værdier for RpR

"Jeg er virkelig glad for skolen, men jeg fornemmer, at der er en ny retning og nogle nye værdier for RpR. Og åbenhed synes ikke at være en af dem. Desværre har der udviklet sig en stemning, hvor mange forældre og lærere ikke rigtig tør sige noget. Det gør, at jeg må sige, at jeg har mistet tilliden til bestyrelsen. Og det står jeg ikke alene med," fastslår Frank Hansen overfor Ugebladet.

RpR har i mange år haft et stærkt sammenhold og helt en særlig ånd, som forældre kunne mærke, når de trådte indenfor. Nu frygter flere, at det er ved at gå i opløsning. Her fra en kunstudstilling 2013. Arkivfoto

RpR har i mange år haft et stærkt sammenhold og helt en særlig ånd, som forældre kunne mærke, når de trådte indenfor. Nu frygter flere, at det er ved at gå i opløsning. Her fra en kunstudstilling 2013. Arkivfoto

Mails uden svar

Christian Blaabjerg oplyser, at han har sendt adskillige mails til skolebestyrelsen, men aldrig fået et svar.

"Der mangler svar nu. Vi er kun flyttet til området på grund af Rungsted private Realskole, og vi bakker fuldt og helt op om skolen, men siden afskedigelsen af den tidligere skoleleder, er der en lang række af begivenheder, der har efterladt flere spørgsmål end svar. Og vi bliver bekymrede, når vi ikke får nogle svar – hverken fra bestyrelsen eller Lotte Ostenfeld," siger Christian Blaabjerg.

Det er altså ikke normalt, at 15 procent af en medarbejderstab siger op i forbindelse med et lederskifte – slet ikke på RpR

Han oplyser, at han i sine mange mails til bestyrelsen har spurgt om hvorfor René Leiholm skulle afskediges? Hvorfor de 42 lærere, der i sommer sendte et brev til bestyrelsen, heller ikke har fået svar? Hvorfor så mange lærere har sagt op efter skiftet af skoleleder - og hvorfor ansatte angiver et ændret arbejdsmiljø som årsag til opsigelsen. Sidst men ikke mindst; hvad det er for en skole, som bestyrelsen ser fremadrettet?

"Det er altså ikke normalt, at 15 procent af en medarbejderstab siger op i forbindelse med et lederskifte – slet ikke på RpR," siger Christian Blaabjerg med henvisning til skolelederens udtalelse i sidste uge.

Han deler samtidig den bekymring over debatklimaet, der betyder, at mange ikke tør stå frem.

Alvorlig tillidskrise

Jens Peter Friis oplever det også som et paradigmeskifte på skolen. Som forælder hæfter han sig især ved et besynderligt ophør af en vellidt og visionær skoleleder, samt efterfølgende manglende forklaring og ønske om dialog fra bestyrelsens side.

Denne håndtering er første eksempel i rækken af den ændrede kommunikationsform og det skifte forældrene oplever nu.

Alene i min yngste datters klasse har vi til dato mistet seks lærere

"Det mener jeg har udløst en alvorlig tillidskrise både i forældrekredsen og i lærerkollegiet. Samtidig har konsekvensen været usædvanlig mange sygemeldinger og vikarer samt en radikal ændret stemning på skolen. Og en række lærere, som har været knyttet til skolen i mange år og har haft stor betydning for eleverne - som har valgt at opsige deres stillinger. Alene i min yngste datters klasse har vi til dato mistet seks lærere," fastslår Jens Peter Friis og fortsætter:

"Det er klart, at de elever, der mister deres lærere, er påvirkede af det - og det er lige så klart, at det påvirker hele skolen, når nogle så stærke kulturbærende lærere, som fx de to korledere, forsvinder".

Det er hans håb, at alle forældre er enige om, at Rungsted private Realskole er - og gerne skulle blive ved med at være - en fantastisk skole.

"Det er derfor vi alle har valgt den til vores børn. Men vi skal også reflektere over, hvad det er, der har gjort RpR så unik. At skolens kvaliteter ikke kun handler om gode resultater, men i høj grad også om ånd, kultur og værdier - og om en grundlæggende sammenhængskraft skabt i et samspil mellem mange gode kræfter over mange år. Men som lige nu synes i opløsning," understreger han.

Selvcensur

Flere forældre erkender da også, at de har sovet i timen, da der var ordinær generalforsamling i maj. Her mødte kun et fåtal af forældre op, da den nuværende bestyrelse blev valgt.

"De færreste af os har vidst eller tænkt over, hvem der sad i bestyrelsen. Det er selvfølgelig vores fejl. Fordi alt var godt og bare kørte, gjorde det os dovne, indtil tingene pludselig ændrede sig," fortæller en forælder, der også erkender, at hun fejler ved ikke at turde stå frem og dermed udøver selvcensur.

Skolen skal have ro

Ann Lindhardt, forælder og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse, er en af de dem der bakker fuldt og helt op om bestyrelsen. Det skriver hun i et debatindlæg i Ugebladet, men hun vil ikke uddybe sine synspunkter i denne artikel.

"Jeg ønsker ikke at tilføje noget. Jeg synes, at skolen have ro nu. At børn og ansatte skal have ro," udtaler Ann Lindhardt.

Jeg synes, at skolen have ro nu. At børn og ansatte skal have ro

Christian Ellegaard støtter ligeledes bestyrelsen på RpR, og han siger, at det er super ærgerligt alt dét, der er sket.

"Det her er blevet en meget større sag end det burde have været, og nu mener jeg, at skolen skal have ro til at komme videre," siger han til avisen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra bestyrelsesformand Peter Steenstrup.

Publiceret 04 December 2018 08:45