Døde brasen i tusindvis ved udløbet af Sjælsø-udløbet til Usserød Å. Foto: Steen Ølgaard, Byrd

Døde brasen i tusindvis ved udløbet af Sjælsø-udløbet til Usserød Å. Foto: Steen Ølgaard, Byrd

Tusindvis af døde fisk ved udløb til Usserød Å

Eb stor ophobning af brasen-yngel strandede i lille dam og døde af iltsvind, oplyser Hørsholm Kommune

Af
Morten Timm

I en mindre lomme af Sjælsø ved udløbet til Usserød Å blev der onsdag fundet i tusindvis af døde brasen yngel på et-to år. En af de arter, der også kaldes for skidtfisk.

Men der ikke noget mistænkeligt ved den voldsomme fiskedød, oplyser miljøingeniør Troels Vastrup fra Hørsholm Kommune til Ugebladet.

Ophobningen af den store mængde fiskeyngel i den lille dam har ganske enkelt betydet, at de forholdsvis hurtigt har opbrugt al ilten i vandet.

Fanget i lavt vand

"Det er meget naturligt, at brasen-yngel her i starten af vinteren naturligt trækker ud i søens til- og udløb for at være i vandområder, der ikke fryser til. Udløbet fra Sjælsø til Usserød Å ligger ved slusen ved Nebbegårds Alle, men da vandstanden i Sjælsø er meget lav og vandføringen til åen derfor er begrænset, kunne fiskene ikke komme videre ud i åen, ligesom de heller ikke kunne finde tilbage," forklarer Troels Vastrup.

Han konkluderer derned, "at når så mange fisk står samlede et lille sted, kan de meget hurtigt opbruge ilten i vandet, hvorfor de efterhånden vil dø".

Sluse lukkes

De tre kommuner i Usserød Å-samarbejdet - Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner - har samtidig besluttet midlertidigt at lukke slusen fra Sjælsø, så der ikke kommer flere fisk ned i den lille dam fra søen.

Rudersdal Kommune er også gået i gang med at opsamle og bortskaffe de døde fisk, som allerede er samlet i dammen.

"Vi forsøger også at undgå, at døde fisk skal flyde videre ned i åen, men det er ikke sikkert, at det helt kan undgås," oplyser Troels Vastrup.

Han understreger desuden, at den omfattende fiskedød ikke har noget miljømæssigt tab. For er der for stor en forekomst af skidtfisk som brasen påvirker det søens balance og er med til at gøre vandet grumset.

Publiceret 07 December 2018 14:03