600 borgere var med til borgermøde i Hørsholmhallen i november om indbrudsforebyggelse, og ifølge en spørgeskemaundersøgelse gav det deltagerne følelsen af øget tryghed. Foto: Morten Timm

600 borgere var med til borgermøde i Hørsholmhallen i november om indbrudsforebyggelse, og ifølge en spørgeskemaundersøgelse gav det deltagerne følelsen af øget tryghed. Foto: Morten Timm

Flertal af borgere følte øget tryghed efter borgermøde

Tryghedsudvalget i er klar til at tage fat efter succesfuldt borgermøde om indbrudsforebyggelse

Tryghed er en diffus størrelse og meget individuel fra person til person, men flertallet af de 600 borgere, der 8. november var med til borgermødet i Hørsholmhallen om indbrudsforebyggelse, følte sig mere trygge efter mødet.

Helt præcist var det 57 procent af borgerne på mødet, der bagefter følte øget tryghed, viser en spørgeundersøgelse, som Trygfonden foretog blandt deltagerne på borgermøde.

Det succesfulde borgermøde var samtidig startskuddet på arbejdet for Tryghedsudvalget i Hørsholm Kommune. Derfor glæder det formand for Tryghedsudvalget, Jan H. Klit (K), at så mange borgere følte sig mere trygge.

"Noget af det jeg tager med mig fra borgermødet er, at information er med til at øge graden af tryghedsfølelse blandt borgerne," siger Jan Klit i en pressemeddelelse.

Tryghedsudvalgets opgave er at sætte fokus på, hvordan kommunen sammen med politiet, borgerne, Nabohjælp og den lokale presse, kan kan bidrage til at skabe en øget grad af tryghed hos borgerne, både i eget hjem og på gaden.

Efter borgermødet om indbrudsforebyggelse i Hørsholm havde 60 procent af deltagerne meldt sig til ordningen om 'Nabohjælp'. Foto: Morten Timm

Efter borgermødet om indbrudsforebyggelse i Hørsholm havde 60 procent af deltagerne meldt sig til ordningen om 'Nabohjælp'. Foto: Morten Timm

"Men det er ikke en opgave, vi som politikere, kan løse alene. Forudsætningen for succes er et samarbejde mellem kommunen, politiet, borgerne, Nabohjælp og den lokale presse," fastslår Jan Klit.

På borgermødet blev det blandt andet vist, hvad man som borger selv kan gøre for at forebygge indbrud.

Stor interesse

Den efterfølgende evaluering af arrangementet har været meget positiv. Mange af borgerne roste initiativet og programmet, og 87 procent af dem, der svarede på evalueringen, udtrykte, at de har fået konkret og relevant viden om, hvordan man sikrer sin bolig mod indbrud.

Evalueringen har også vist, at en af de ting, der blev efterspurgt til mødet, var mere tid til spørgsmål. Og det er noget Jan Klit og Tryghedsudvalget tager til efterretning.

"Vi oplever en stor interesse for det her emne, og det skal vi imødekomme. Derfor skal vi nu finde ud af, hvordan vi skaber flere anledninger til at italesætte tryghed, samt finde ud af hvordan vi kan løfte opgaven sammen med borgere og samarbejdspartnere," udtaler Jan Klit i pressemeddelelse.

Efter borgermødet, der var arrangeret af Hørsholm Kommune i samarbejde med Trygfonden, BoTrygt, Nabohjælp, Nordsjællands Politi og Det Kriminalpræventive råd, havde 60 procent af deltagerne meldt sig til ordningen om 'Nabohjælp'.

mt

FAKTA

Konklusionerne af spørgeskema-undersøgelsen efter borgermødet var som følger:

    Deltagerne har haft en rigtig god aften. Generelt var deltagerne rigtig godt tilfredse med borgermødet. På spørgsmålet ”Hvor godt følte du dig behandlet som gæst til borgermødet på en skala fra 1-10?” er det vægtede gennemsnit 8,49.

    Borgermødet har inspireret deltagerne til at forebygge indbrud. 92 pct. siger, at de nu vil gå hjem og gøre noget for at indbrudssikre deres hjem. Det kan fx være ved at gennemgå døre og vinduer med henblik på at gøre dem modstandsdygtige mod indbrud, bestille et gratis indbrudstjek på www.botrygt.dk eller anbefale deres grundejerforening (eller lign. forening) at få et oplæg om indbrudsforebyggelse med en Bo trygt-ambassadør o.l.

    Flere nabohjælpere i Hørsholm. 73 pct. vil anbefale deres naboer og netværk at blive en del af Nabohjælp – og 60 pct. af deltagerne er nu nabohjælpere.

    Deltagerne føler sig mere trygge. 57 pct. siger, at de føler sig meget mere eller mere trygge efter borgermødet.

    Deltagerne har fået gode råd til indbrudssikring af deres bolig. Knap 87 pct. har fået konkret og relevant viden om, hvordan man sikrer sin bolig mod indbrud.

Evalueringsskemaet via SurveyMonkey har Trygfonden stået bag. Spørgeskemaet er mailet ud til de borgere, der deltog på mødet. Det var 311 email-adresser. 48 procent - eller 148 husstande - valgte at besvare spørgeskemaet.

Publiceret 10 December 2018 12:03