Annette Wiencken (V), gruppeformand.

Annette Wiencken (V), gruppeformand.

Nytårshilsen fra Venstre:

Vi er til for borgerne

Af
Annette Wiencken (V)

gruppeformand i kommunalbestyrelsen

Venstres kommunalbestyrelsesgruppe ønsker alle i Hørsholm et godt og lykkebringende 2019 med tak for året, der gik.

Vi er til for borgerne. Derfor har vi indledt et arbejde med at udvikle vores samarbejde med jer, og vi er stærkt repræsenterede i den samarbejdsgruppe, som er nedsat for at få en bedre borgerdialog og borgerinddragelse. Venstres ambition er, at politikere, administration og borgere sidder ”på samme side af bordet” i et tæt samarbejde om at skabe Danmarks bedste familiekommune.

Vi går ind i et spændende år, hvor der kommer gang i PH Park og forhåbentlig en løsning omkring Rungsted Kyst Station, som både borgere op politikere er enige i vil fremme kvaliteten i området. Det er ikke nemt at få alle hensyn til at gå op. Derfor mener vi, at det er vigtigt at ”tone rent flag” og vise borgerne, hvordan man prioriterer som politisk parti.

Det har vi gjort: Lad Ulvemosehuset stå og udvis i øvrigt respekt for områdets karakter.

I Venstre ønsker vi nænsom byudvikling med lige dele respekt for de omkringboende og for de behov, som byudviklingen skal imødekomme. Derfor er det også vigtigt at lokalplanprocessen nu er godt i gang.

Nyt rådhus

I 2019 forventer vi også, at kommunalbestyrelsen vil træffe beslutning om etablering af et nyt rådhus. Det bakker vi op om. For der er penge at spare ved et nyt rådhus, men det forudsætter en solid business case, og at der både findes gode løsninger på de trafikale konsekvenser af placeringen og tilstrækkelige parkeringspladser.

Venstre har foreslået, at der udarbejdes en overordnet vision for vores folkeskoler, og arbejdet er i gang, for vi har i december haft det første møde. Vi glæder os til arbejdet, dialogen og til at formulere den vision, som skal løfte vores fremragende skoler endnu mere, så vores børn bliver både fagligt og socialt klar til fremtiden.

Lad Ulvemosehuset stå og udvis i øvrigt respekt for områdets karakter

2019 kommer også til at handle om detailhandel, og det er på tide. Vi glæder os over opbakningen i kommunalbestyrelsen til den detailhandelsanalyse, som skal sætte skub i udviklingen.

Vi støtter den arbejdsgruppe på tværs af Hørsholm og Fredensborg kommuner, som skal følge udviklingen af Fredensborgs nye bymidte på Cirkelhus-grunden. Den kommende bymidte skal supplere Hørsholms detailhandel og ikke udkonkurrere den. For selvom vi anser konkurrence for sundt, så ønsker vi et varieret og stærkt detailhandelstilbud til os hørsholmere tæt på, hvor vi bor.

I Venstre ønsker vi gode kulturtilbud til borgerne. Men de behøver ikke at være kommunalt drevet, og vi mener, at biograffunktionen er for dyr i forhold til det antal besøgende, som benytter den. Vi ser derfor frem til at samarbejde med de øvrige partier om udvikling af kulturhuset, som har et stort potentiale til at tilbyde borgerne meget mere varierede kulturoplevelser. På sportssiden imødeser vi med glæde et nyt klubhus og en ny boldhal i idrætsparken. Hørsholms borgere er aktive, og der skal være plads til at dyrke idræt for borgere i alle aldre.

På ældreområdet er værdighed, ordentlighed og rettidighed nøgleordene. Vi arbejder for, at vores ældre borgere kan føle sig godt behandlet, har tilbud om både sociale og fysiske aktiviteter og især, at de føler sig trygge i hverdagen.

Det har været et spændende politisk år i et godt samarbejde med ikke mindst DF og Liberal Alliance, men vi takker også for opbakning til de mange venstreinitiativer i budgetforhandlingerne, som vi finder vigtige for at udvikle Hørsholm i en borgerlig/liberal retning.

Med disse ord ønsker vi alle borgere, handelsdrivende, politiske kollegaer og medarbejderne i kommunen et lykkeligt, givende og sundt 2019. Vi glæder os til samarbejdet.

Publiceret 01 January 2019 09:30