Politidirektør Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands Politi er glad for, at borgerne i Nordsjælland har tillid til politiet. Pressefoto

Politidirektør Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands Politi er glad for, at borgerne i Nordsjælland har tillid til politiet. Pressefoto

Borgerne har uændret høj tillid til Nordsjællands Politi

Fire ud af fem borgere har stadig samme tillid til det lokale politi, viser undersøgelse

Borgernes tillid til Nordsjællands Politi er uændret i forhold til sidste år. Det fremgår af den seneste tryghedsundersøgelse fra Rigspolitiet, hvor 78,3 procent af de adspurgte borgere i Nordsjælland svarer, at de har tillid til politiet. Dermed har borgernes tryghed seks år i træk været den samme.

Kigger man på resultatet for de særligt udsatte boligområder i Nordsjællands politikreds, er borgernes tryghed og tillid til politiet steget i Vapnagaard i Helsingør og Egedalsvænge i Kokkedal sammenlignet med sidste år, mens niveauet i Nøjsomhed er det samme som sidste år.

Tryghed er kerneopgaven

"Det er meget vigtigt for os, at borgerne føler sig trygge og har tillid til politiet, for tryghed er vores kerneopgave. Jeg er derfor godt tilfreds med, at vi her i Nordsjælland overordnet set fastholder niveauet fra sidste år," siger politidirektør Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands Politi.

I 2018 har Nordsjællands Politi gennemført flere nye initiativer og en styrkelse af det forebyggende arbejde med det formål at bidrage til en høj tryghed.

Kapp

Publiceret 03 January 2019 08:00