Købmand Kristen Dalgaard døde 7. januar, 89 år gammel.

Købmand Kristen Dalgaard døde 7. januar, 89 år gammel. Arkivfoto

MINDEORD:

En hædersmand, vi skylder stor tak

Af Jens-Peter Rasmussen, advokat, formand for Rungsted Handels- og Erhvervsforening, Rungstedvej 74, Rungsted Kyst:

Købmand Kristen Dalgaard, Rungsted, døde den 7. januar, 89 år gammel. Hermed er en af kommunens store personligheder gået bort.

Købmand Dalgaard var i hele sit lange liv en meget engageret person på et bredt felt, og han har sat sig store aftryk lokalt, hvor han ikke mindst indenfor detailhandelen har påvirket udviklingen.

Han forsømte ingen lejlighed til at fremkomme med konstruktiv kritik af forholdene i kommunen og han forfægtede sine synspunkter med utrættelig vedholdenhed, ikke mindst på rådhuset, hvor skiftende borgmestre gennem årene fik besøg af ham.

Købmand Dalgaard var et meget behageligt menneske at samarbejde med, han var retskaffen og ordholden, og hans personlige etik og integritet lå på et særdeles højt niveau. Disse egenskaber lærte jeg at kende gennem mit mangeårige samarbejde med ham i forskellige sammenhænge, dels i foreningsregi, dels som rådgiver.

Købmand Dalgaard var et fint menneske - ja, en hædersmand, og vi er mange der er ham stor tak skyldig og vil ære hans minde.

Publiceret 10 January 2019 07:00