Demens er en sygdom, som især svækker mentale færdigheder, og det kan være svært at holde fast i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter.

Demens er en sygdom, som især svækker mentale færdigheder, og det kan være svært at holde fast i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter.

Nye aktiviteter skal hjælpe demente i Hørsholm

Frivilligcentret & Selvhjælp har opstartet to aktiviteter, som skal give både demente og deres pårørende mulighed for at bibeholde et socialt liv

Ifølge projektkoordinator Anette F. Helland fra Frivilligcentret i Hørsholm, behøver demens ikke være en stopklods for et aktivt og socialt liv – og især ikke, hvis man kan få en hjælpende hånd fra frivillige.

Derfor har Frivilligcentret opstartet to aktiviteter, som skal give både demente og deres pårørende mulighed for at bibeholde et socialt liv, og derudover også mulighed for aflastning til de pårørende, som Frivilligcenter og har fokus på at hjælpe.

Man ved, at fysisk træning kan være med til, at en demenssygdom udvikler sig langsommere, og derfor administrerer Frivilligcentret nu et træningshold for demente og deres pårørende på Louiselund.

Det er frivillige og dybt engagerede instruktører, som står for træningen, og efterfølgende en hyggestund med kaffe og gode samtaler med ligesindede.

Demenskorpset

Derudover har Frivilligcentret oprettet 'Demenskorpset”, hvis formål er at gøre tingene lidt lettere for både demente og deres pårørende, og måske også være med til at skabe mere livsglæde.

En gruppe frivillige Hørsholmborgere har meldt sig til korpset, og tager ud på opgaver, som f.eks. kan være aflastning af pårørende, gå- eller cykelture med den demente, at følge til aktiviteter, eller være sammen om fælles interesser.

Det kan i virkeligheden være mange forskellige ting, og tanken er at matche målgruppens ønsker med frivillige, som ønsker at påtage sig opgaven.

Demenskorpset og Træning på Louiselund fungerer i et samarbejde med kommunens demenskoordinatorer.

Hvis man vil vide mere kan man kontakte Frivilligcentret – både hvis man gerne vil være frivillig instruktør på træningsholdet eller være med i Demenskorpset, og hvis man som dement eller pårørende gerne vil gøre brug af tilbuddene.

CV

FAKTA

I Danmark har cirka 85.000 mennesker en demenssygdom, og der er over 400.000 pårørende. Men livet skal leves – også med demens.

Det er et budskab, som otte kommuner og fem Frivilligcentre er gået sammen om at udbrede og muliggøre igennem det tværfaglige projekt 'Demensvenligt Nordsjælland – igennem viden og relationer'.

Publiceret 12 January 2019 08:00