En tidligere lærer på Rungsted private Realskole sender hilsen til skolens forældre. Arkivfoto

Siden i sommer har der været blæst om Rungsted private Realskole med lærerflugt og splittelse i forældregruppen.

Ny udvikling:

Bestyrelsen på RpR er ikke lovligt valgt

Fem bestyrelsesmedlemmer på Rungsted private Realskole er i strid med vedtægterne ikke valgt på en generalforsamling. Det betyder, at bestyrelsen principielt ikke har været beslutningsdygtig siden maj

Af
Morten Timm

Med to uger til den ekstraordinære generalforsamling på Rungsted private Realskole, sætter nye opsigtsvækkende oplysninger den nuværende bestyrelse i et kompromitterende lys.

For fem bestyrelsesmedlemmerne er efter Ugebladets oplysninger ikke blevet valgt på den ordinære generalforsamling i maj 2018. En klar procedurefejl og et brud på skolens vedtægter.

En gruppe forældre har gennemgået referater af de seneste års generalforsamlinger, og sammenholdt disse med det, der skete på den seneste generalforsamling i maj, og konstaterer nu, at det er kun er to ud af de syv bestyrelsesmedlemmer - formand Peter Steenstrup og Gitte Braginski (oprindeligt valgt som suppleant) - der er lovligt valgt til bestyrelsen.

Både Peter Willems-Alnøe, Jesper Salskov, Jens Rask, Pernille Witt Løbstrup og Lone Ryevad Boysens valgperioder udløb på generalforsamlingen 18. maj 2018, men da de imidlertid ikke stillede op igen og blev valgt på samme generalforsamling, har de i henhold til vedtægterne ikke lovligt sæde i skolens bestyrelsen, hævder forældrene.

Tvivl om beslutning

Det betyder samtidig, at bestyrelsen - med kun to lovligt valgte medlemmer - ikke har opfyldt kravene til en bestyrelse på RpR, som ifølge skolens vedtægter skal bestå af syv medlemmer og hvor halvdelen - altså fire medlemmer - skal være til stede for, at den kan træffe beslutninger.

Det rejser derfor spørgsmålet, hvorvidt bestyrelsen på Rungsted private Realskole overhovedet var beslutningsdygtig, da de i juni med øjeblikkelig virkning stoppede samarbejdet med daværende skoleleder René Leiholm og valgte at indgå en aftale om en tavshedsklausul med ham.

En tavshed og en lukkethed som siden har været hjørnestenen i den splittelse, der har ramt både lærergruppen og skolens forældre, og kastet den 99 år gamle privatskole i Rungsted ud i dens værste krise.

Ingen af de forældre, der nu påpeger, at bestyrelsen ikke er lovligt valgt, ønsker at udtale sig om sagen til Ugebladet.

Men i et brev til de mere end 170 forældre på RpR, som i december har skrevet under på en begæring til en ekstraordinær generalforsamling, fremgår det, at forældrene kræver, at RpRs bestyrelse fremsætter en ny dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling onsdag 30. januar, hvor det bliver muligt at sammensætte en helt ny bestyrelse.

Ingen kommentarer

Som Ugebladet kan oplyse her på side 3, har skolebestyrelsen allerede opstillet en række nye kandidater og anført hvordan bestyrelsen skal konstitueres med Christian Hassel som ny formand, da Peter Steenstrup har valgt at trække sig. (Se i øvrigt den officielle indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlin fra skolebestyrelsen på side 19 i denne avis).

Sættes hele bestyrelsen på valg vil et eventuelt mistillidsvotum til bestyrelsen sandsynligvis også være overflødigt.

Det er ikke lykkedes at få kontakt med bestyrelsesformand Peter Steenstrup.

Bestyrelsesmedlem Peter Willems-Alnøe, som Ugebladet efterfølgende traf på telefon, ønsker ikke at kommentere de fremlagte oplysninger og henviser til formanden.

Publiceret 15 January 2019 09:30