Hørsholms kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon finder den aktuelle økonomiske situation stærkt bekymrende. Arkivfoto: Morten Timm

Hørsholms kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon finder den aktuelle økonomiske situation stærkt bekymrende. Arkivfoto: Morten Timm

Hørsholm på hård kur:

Kommunens økonomi er under markant pres

En akut genopretningsplan skal lukke hul efter stort millionunderskud i 2018-regnskabet og betydelige merudgifter på 2019-budgettet. "Det er alvorligt og stærkt bekymrende," udtaler kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon

Af
Morten Timm

Et utilfredsstillende 2018-regnskab med underskud på 17 millioner kroner og forventede merudgifter på 23 millioner i budget for 2019 har sat økonomien i Hørsholm Kommune under voldsomt pres.

Det meddeler kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon i en pressemeddelelse her onsdag eftermiddag.

"Her i midten af januar 2019 står det klart, at der skal gøres en ekstraordinær indsats i forhold til at styrke Hørsholm Kommunes økonomi så hurtigt som muligt," lyder det fra kommunaldirektøren.

Akut genopretningsplan

Det betyder, at der øjeblikkeligt igangsættes øjeblikkeligt en genopretningsplan, som indebærer en hård økonomisk opbremsning, der skal sikre kommunens økonomi i 2019 og fremover og hermed også en tilstrækkelig kassebeholdning.

Økonomiudvalget, med borgmester Morten Slotved (K) i spidsen, bakker op om administrationens genopretningsplan.

Det er en hård kur, der ikke kan undgå at få negative konsekvenser for borgerne...

"Med genopretningsplanen sker der en fuld opbremsning på alle udgifter. Det er en hård kur, der ikke kan undgå at få negative konsekvenser for borgerne. Det er imidlertid nødvendigt for at opretholde en holdbar økonomi. Forligspartierne er enige om at mødes og drøfte hvordan, hvor vi politisk kan støtte op,” udtaler Morten Slotved i pressemeddelelsen.

De venter en hård kur, der ikke kan undgå at få negative konsekvenser for borgerne, siger borgmester Morten Slotved (K). Arkivfoto: Morten Timm

De venter en hård kur, der ikke kan undgå at få negative konsekvenser for borgerne, siger borgmester Morten Slotved (K). Arkivfoto: Morten Timm

Grønthøsteren er tilbage

I 2019-budgettet fik politikerne behændigt styret uden om grønthøstermetode med at skære en fast procentdel på alle områder og enheder, men det kommer de ikke uden om nu, hvor administrationens genopretningsplan indeholder netop besparelser på 15 millioner kroner på driften på de kommunale enheder udenfor rådhuset.

Alvorligt og stærkt bekymrende

Det er øgede udgifter på de vanskeligt styrbare områder, som omfatter det specialiserede børneområde, det specialiserede voksenområde og medfinansiering af sundhedsydelser i 2018, som slår hul i kommunens økonomi.

Hvis ikke vi gør noget drastisk her og nu, så bliver vores kassebeholdning yderligere reduceret til et uholdbart niveau...

Samtidigt har kommunens investering i en række strategiske byggegrunde (sygehusgrunden, den gamle politistation, mm.) betydet en kalkuleret lav kassebeholdning.

Forudsætningerne i likviditetsprognosen fra oktober 2018 har imidlertid ikke holdt stik, og det har nu resulteret i en hårdt presset kassebeholdning, oplyser kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon.

”Den økonomiske situation er alvorlig og stærkt bekymrende. Og hvis ikke vi gør noget drastisk her og nu, så bliver vores kassebeholdning yderligere reduceret til et uholdbart niveau. Så vi bremser vores udgifter nu for at få genoprettet økonomien,” udtaler hun i pressemeddelelsen.

Se nedenfor genopretningsplanen i overskrifter.

FAKTA om genopretningsplanen

Den akutte genopretningsplan skal reducere udgifter i 2019, så kassebeholdningen øges og stabiliseres.

Genopretningsplanen består af fire elementer:

1. Tidlig hjemtagelse af lån

2. Anlægsstop fra 82 til 58 mio. kr.

3. Udmønte driftsreduktioner, i form af:

a. Ansættelsesstop på rådhuset i 2019 svarende til 5-8 mio. kr.

b. Driftsreduktioner i 2019 på ikke-rådhus enheder svarende til samlet 15 mio. kr.

c. Indefrysning af overførsler 2018/19

d. Handleplaner på special- og sundhedsområderne

e. Tidlig hjemtagelse af indtægter

f. Generel forbrugstilbageholdenhed

4. Salg af PH Park og Ådalsparkvej 2

Baggrund om de økonomiske udfordringer

    I 2018 har Hørsholm Kommune været udfordret på primært det specialiserede børneområde, det specialiserede voksenområde og kommunal medfinansiering af regionale sundhedsudgifter. Det samlede merforbrug på de tre driftsområder er på ca. 42 mio. kr.

    I august 2018 igangsatte direktionen en handleplan, der manede til forbrugstilbageholdenhed i organisationen samt handleplaner for udgiftsområderne. Det må desværre konstateres, at handleplanerne ikke har haft tilstrækkelig effekt i forhold til at opnå et tilfredsstillende regnskab 2018 i balance, idet de vanskeligt styrbare områder har trukket i den anden retning.

    De økonomiske udfordringer er fortsat ind i 2019, og der forventes et merforbrug i 2019 på 23 mio. kr. Eventuelle forbrugsdæmpende effekter som følge af handleplaner mv. er ikke indregnet.

    I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 blev der tilført driftsmidler i 2019 til det specialiserede voksenområde og medfinansiering af sundhedsudgifter på hhv. 10 og 14 mio. kr. Tilførslen af driftsmidler på det specialiserede voksenområde samt sundhedsområdet ved budgetvedtagelsen var målrettet 2019, og budgetudfordringen er derfor stigende i 2020 og de efterfølgende år.

Kilde: Hørsholm Kommune

Publiceret 17 January 2019 16:00