Hørsholm Kommune er havnet i alvorlig økonomiske vanskeligheder, som kræver akutte besparelser.

Hørsholm Kommune er havnet i alvorlig økonomiske vanskeligheder, som kræver akutte besparelser. Foto: Morten Timm

Økonomisk nedtur overrasker politikere:

Risiko for at blive sat under administration

Den alvorlige økonomiske situation for kommunen skaber frustration hos Hørsholms politikere

Af
Morten Timm

Hørsholms politikere er her i 2019 vågnet brat op til en økonomisk nedtur, som kræver en hurtig reaktion og indsats.

Et underskud på 17 millioner i 2018-regnskabet følges op af forventede merudgifter på 23 millioner kroner, hvilket har sat Hørsholm Kommunes økonomi under hårdt pres - og hvor en akut genopretningsplan skal sættes i værk. Og det skal gå stærkt.

Hos Venstre vedkender Annette Wiencken, at det er en meget alvorlig situation, men hun har mest lyst til at placere ansvaret opad i rækkerne.

"Det er jo først og fremmest vores kommunale medfinansering, den er gal med. Når udgifterne stiger 32 procent fra det ene år til det andet uden vi har indflydelse på det, så er det svært at planlægge," siger Venstres gruppeformand.

Udgifterne på både det specialiserede børneområde (fx anbringelser) og det specialiserede voksenområde (fx handicappede) er kun steget og steget. Oveni kommer så den kommunale medfinansierng på sundhedsområdet, hvor regeringen ændrede forudsætningerne, så prisen for kommunens ældste borgere - 80+ og de mindste - ved hospitalsindlæggelse er steget markant. Og med Hørsholms demografi har det har ramt kommunen ekstra hårdt.

For mange opkøb

Men Annette Wiencken mener også, at Hørsholms egen offensive investeringsstrategi de senere med opkøb af grunde (sygehusgrunden (PH Park), politistationen og et par strandvejsgrunde) har været med til at dræne kommunekassen.

"Allerede med den nye skøjtehal blev der taget et stort træk på kassebeholdningen, og det hele rammer os nu," fastslår Annette Wiencken, der er meget ærgerlig over, at man så kort tid efter budgetvedtagelsen, nu skal ud med grønthøsteren (2,5 procent på driften), som der ligger i administrationens genopretningsplan.

"Jeg har foreslået, at vi forligspartier sætter os sammen, og det gør vi mandag aften, for at drøfte de andre muligheder, der kan være i forhold til genopretningsplanen. Og jeg mener ikke, at vi var økonomisk uansvarlige, da vi lagde budgettet i efteråret," understreger hun.

En bombe

For Socialdemokratiets Niels Lundshøj kommer det som en bombe, at det står så galt fat.

"Jeg er ikke kun overrasket, at det så hurtigt er gået helt skævt. Jeg er også meget frustreret over, at det ikke er styrbare udgifter. Det er jo noget, vi ikke har den mindste kontrol over, og så bliver det dybt utilfredsstillende, at vi skal ud i rammebesparelser på driften (grønthøster - red.), men er vi jo nødt til at agere ansvarligt i sådan en situation," udtaler Niels Lundshøj.

Ligger som der er redt

Hos Dansk Folkeparti, der står uden for budgetforliget, mener Glen Madsen, at Hørsholm Kommune ligger, som konstitueringspartierne har redt.

"Selvom er det ikke er rart at høre, så er meget af det selvforskyldt. Kommunes pengekasse er nemlig vingeskudt af to primære årsager. En aggressiv opkøbspolitik samt manglende reel rettidig omhu i budgettet," lyder det fra Glen Madsen.

"En akut genopretningsplan er et direkte resultat af, at advarselslamperne bevidst blev overset, og nu skal den sikre, at kommunen ikke kommer under administration. Så galt er det fat," vurderer DF'eren.

Plan er ikke skrap nok

Hos Liberal Alliance kalder Jakob Nybo det en meget trist og ærgerlig situation for Hørsholm.

"Det er overraskende, at situationen er vendt så hurtigt, og jeg mener, at genopretningsplanen er helt nødvendig. Spørgsmålet er om den er skrap nok. Det kan jeg tvivle på," siger Jakob Nybo.

Hans vurdering er, at Hørsholm Kommunes økonomi grundlæggende er usund, hvor udgifterne overstiger indtægterne.

"I yderste konsekvens kan kommunen ende med at komme under administration," advarer Jakob Nybo og tilføjer, at selv om det er merudgifter, som kommunen ikke har direkte kontrol over, så burde administrationen have været bedre til at forudse det.

Fra seks til 47 millioner i kassen

Ifølge kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon er det ikke muligt at forudse alt, og hun kalder situationen helt usædvanlig for det specialiserede børneområde, hvor det blev seks millioner kroner dyrere i 2018, og merudgifterne for 2019 forventes at blive 15 millioner kroner. Blandt andet på grund af mange enkeltsager med dyre foranstaltninger og anbringelser, der er kommet ved årsskiftet.

Related content

"Det ser meget værre ud end først antaget, og det slår stærkt igennem i 2019," oplyser hun.

Til gengæld mener kommunaldirektøren ikke, at der er risiko for, at Hørsholm Kommune bliver sat under administration, hvis man følger og gennemføre den fremlagte genopretningsplan.

"Hvis vi slet ikke gør noget, så vil kassebeholdningen ved udgangen af 2019 være på gennemsnitlig seks millioner kroner. Det er helt klart uholdbart, men med genopretningsplanen, som jeg vurderer som solid og hård, så ender vi med 47 millioner i kassen ved årets udgang," oplyser Pernille Halberg Salamon.

Publiceret 18 January 2019 17:30