Den annoncerede ekstraordinære generalforsamling 30. januar på Rungsted private Realskole er nu skubbet en måned til 26. februar - og nu er hele skolebestyrelsen på valg.

Den annoncerede ekstraordinære generalforsamling 30. januar på Rungsted private Realskole er nu skubbet en måned til 26. februar - og nu er hele skolebestyrelsen på valg. Arkivfoto

Generalforsamling udsættes:

Hele RpR-bestyrelsen træder tilbage

Underskrifter fra 178 forældre har skabt ny situation på Rungsted private Realskole

Af
Morten Timm

En uge efter bestyrelsen på Rungsted private Realskole indkaldte til ekstraordinær generalforsamling 30. januar, har de nu oplyst til skolens forældre, at den udsættes.

"Det er en overordentlig kritisk situation, der hermed er skabt," skriver skolebestyrelsen ud til forældrene.

Datoen for den nye ekstraordinære generalforsamling er rykket en måned til afholdelse tirsdag 26. februar 2019 kl. 18.30.

Udsættelsen sker efter RpR-bestyrelsen 14. januar modtog underskrifter fra 178 forældre, der også ønsker en ekstraordinær generalforsamling, men med ændringer i bestyrelsens først udsendte dagsorden.

For ikke at afholde to på hinanden tæt følgende ekstraordinære generalforsamlinger meddeler bestyrelsen derfor, de imødekommer ønskerne fra de 178 forældre.

Blandt andet har forældrene i deres begæring fremsat, at alle syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter er på valg. Desuden ønsker de en afstemning om generalforsamlingens tillid eller mistillid til den siddende bestyrelse.

Det sidste punkt bliver efter al sandsynlighed ikke aktuelt, for i samme besked til skolens forældre, meddeler bestyrelsen, at de træder tilbage i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

"Med det håb om at skabe ro og et hensigtsmæssigt samarbejde fremadrettet," oplyser bestyrelsen og understreger vigtigheden af, at så mange forældre, som overhovedet muligt, møder op og deltager.

Bestyrelsens kandidater

RpR-bestyrelsen fremsætter, som ved den første indkaldelse, en række kandidater, der stiller op til valg.

Der er tale om syv personer, hvor de fem - Malene Ehrenskjöld, Christian Hassel, Ann Lindhardt, Lars Torp Madsen og Peter Sevel - er nye, og de to - Gitte Braginski og Jens Rask - er nuværende medlemmer.

Bestyrelsen har desuden foreslået Jesper Salskov og Peter Willems-Alnøe som suppleanter.

"Vælges de nævnte kandidater på den ekstraordinære generalforsamling, er det fortsat hensigten, at bestyrelsen vil konstituere sig med Christian Hassel som formand og Ann Lindhardt og Malene Ehrenskjöld som første henholdsvis anden næstformand," oplyser RpR-bestyrelsen, der nu håber og opfordrer til absolut ro omkring skolen de kommende uger.

Gruppen af forældre bag de 178 underskrifter har ikke meldt ud, hvem de opstiller.

Publiceret 18 January 2019 11:45