Rungsted private Realskoles logo.

Rungsted private Realskoles logo.

Skolebestyrelse slår fast:

"Vi er lovligt valgt" - men deltagere afviser, at der foregik et valg

Et nyt og mere detaljeret referat fra generalforsamlingen på Rungsted private Realskole i maj er pludselig udsendt til forældrene. Flere tilstedeværende på generalforsamlingen afviser overfor Ugebladet, at der blev foretaget et valg

Af
Morten Timm

Det er ikke rigtigt, når en gruppe forældre påstår, at fem bestyrelsesmedlemmer på Rungsted private Realskole ikke har været lovligt på valg ved skolens generalforsamling i maj 2018.

Det meddeler bestyrelsen på RpR i en mail ud til skolens forældre onsdag. Dermed tager de til genmæle over for oplysningerne i Ugebladet i denne uge.

"Bestyrelsen på RpR er lovligt valgt ved den ordinære generalforsamling 2018," skriver de ud til forældrene og fortsætter, at dirigenten (revisor Hans Christian Bayer - red.) på generalforsamlingen, har bekræftet, at genvalget fandt sted.

"Det fremgår ikke eksplicit af det oprindelige referat. Der er derfor udarbejdet et mere detaljeret referat som dirigenten har underskrevet. Referatet bekræfter genvalget og sammensætningen af bestyrelsen efter generalforsamlingen," meddeler bestyrelsen videre og oplyser, at det reviderede referat kan findes på skolens hjemmeside.

Udsnit af de to referater fra generalforsamlingen på Rungsted private Realskole i maj 2018. Øverst det første, de udsendte. Nederst det opdaterede, som blev lagt ud for få dage siden.

Udsnit af de to referater fra generalforsamlingen på Rungsted private Realskole i maj 2018. Øverst det første, de udsendte. Nederst det opdaterede, som blev lagt ud for få dage siden.

På den baggrund kan RpR-bestyrelsen derfor fastslå, at de pågældende medlemmer (Peter Willems-Alnøe, Jesper Salskov, Jens Rask, Pernille Witt Løbstrup og Lone Ryevad Boysen - red.) blev genvalgt på generalforsamlingen for otte måneder siden.

Bestyrelsen har således været beslutningsdygtig i hele perioden efter generalforsamlingen, understreger de selv i mailen til forældrene.

Dirigent: "Ikke mig, der var referent"

Overfor Ugebladet bekræfter revisor Hans Christian Bayer, at der har været valg af bestyrelsesmedlemmer, og at han netop har sat sin underskrift på det nyudsendte referat.

"Der er lavet et opdateret referat, kan man sige. Det var ikke præcist nok fra starten, men som dirigent har jeg har fulgt en helt fast procedure, hvor jeg overfor generalforsamlingen har nævnt alle de personer, der var på valg og spurgt om de var villige til genvalg og spurgt om der var andre kandidater. Og hvis der ikke er det og heller ingen indvendinger er, så er de betragtet som valgt, hvorefter der gives applaus," forklarer Hans Christian Bayer om forløbet på sidste års generalforsamling.

I flere år har han været fast dirigent ved generalforsamlingerne på Rungsted private Realskole.

Ser man på referaterne fra de sidste fire års RpR-generalforsamlinger er der er netop en klar forskel under punkt 7 - valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen - fra 2018 og de foregående år, hvor det tydeligt er nævnt, hvem der var på valg, hvem der blev valgt og sammensætningen af den ny bestyrelse.

Den forskel kan Hans Christian Bayer ikke give nogen forklaring på.

"Det var jo ikke mig, der var referent," siger han til Ugebladet.

Tidligere næstformand og forælder afviser valg

Jens Ryhl, der har siddet i bestyrelsen på Rungsted private Realskole gennem otte år og de sidste år som næstformand, trådte ud af bestyrelsen på generalforsamlingen i maj.

Og han kan slet ikke genkende bestyrelsens udlægning.

"Jeg er 200 procent sikker på, at der ikke foregik noget valg på den pågældende generalforsamling. Udover min plads, hvor suppleant Nanette Sylvester Hendiler blev valgt," siger Jens Ryhl til Ugebladet.

Heller ikke forælder Annine Holmegaard kan huske noget om valg af bestyrelsesmedlemmer.

"Jeg var egentlig mødt op, fordi jeg gerne selv ville stille op, men jeg hørte kun et navn blev råbt op. Selvfølgelig kunne jeg have rakt hånden op, men det virkede som om, det hele var bestemt på forhånd," fortæller Annine Holmegaard.

Hun finder det samtidig meget underligt, at der nu er kommet et redigeret referat mere end et halvt år efter generalforsamlingen.

"Det virker meget besynderligt, men efterhånden er det også blevet svært at følge med i, hvad der sker på skolen, og hvad der er op og ned i de ting, der kommer frem," siger Annine Holmegaard til Ugebladet.

Tidligere næstformand Jens Ryhl ønsker ikke at kommentere oplysningerne om bestyrelsens andet referat, hvoraf det fremgår, at der er foretaget et valg af de fem bestyrelsesmedlemmer, Peter Willems-Alnøe, Jesper Salskov, Jens Rask, Pernille Witt Løbstrup og Lone Ryevad Boysen.

"Jeg tror egentlig ikke, at det er sket med forsæt, for jeg kan ikke se, hvad formålet skulle være. Havde de været på valg, var de jo også med garanti blevet genvalgt. Der var intet at risikere, for der var slet ikke deltagere nok på generalforsamlingen og på det tidspunkt var der ingen problemer på skolen," vurderer Jens Ryhl, der endnu en gang ærgrer sig over, hvor langt det hele er kørt ud på Rungsted private Realskole siden i sommer.

Revisor fastholder

Deres oplevelser får ikke revisor og dirigent Hans Christian Bayer til at vakle, og han fastholder overfor Ugebladet, at der blev gennemført et valg.

"De oplysninger kan jeg ikke forholde mig til. Jeg var dirigent og fulgte samme procedure som de foregående år - og som jeg har stående på et papir foran mig," fastslår han.

Det var Lars Hobolth, medarbejder på skolen, der var referent ved generalforsamlingen i maj. Det står anført på det først udsendte referat, mens der ikke er anført et referentnavn på det nye og opdaterede referat.

En detalje som Hans Christian Bayer ikke kan give nogen forklaring på.

I sidste uge blev den ekstraordinære generalforsamling på RpR meldt ud til afholdelse 30. januar. Nu har RpR-bestyrelsen - efter at have modtaget 178 forældreunderskrifter med krav om at hele bestyrelsen sættes på valg - udsat den ekstraordinære generalforsamling til tirsdag 26. februar.

Publiceret 18 January 2019 12:24