Trafikminister vil nu undersøge mulighederne for S-tog på Kystbanen

Trafikminister vil nu undersøge mulighederne for S-tog på Kystbanen

Minister vil undersøge S-tog på Kystbanen

Det går bedre, men vi skal undersøge radikale løsninger, siger trafikminister efter møde med lokale politikere

Af
Fred Jacobsen

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er parat til at undersøge mulighed for S-tog på kystbanestrækningen. Det meddelte han mandag på et møde med borgmestrene fra Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samt regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Og selv om ministeren mener, at punktligheden på Kystbanen er inde i en positiv udvikling, er der fortsat problemer.

Gør hvad de kan

"DSB og Banedanmark gør, hvad de kan, men hvis der skal ske en strukturel forbedring af punktligheden, er vi nødt til at undersøge mere radikale løsninger," forklarer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen på ministeriets hjemmeside.

Ministeren præsenterede derfor i dag parterne for muligheden af at foretage en screening af muligheden for S-togsdrift på Kystbanen. Den seneste screening er fra 2011, og der er siden truffet beslutning om automatisering af S-togsdriften og skabt klarhed om det nye signalsystem. Den nye screening skal afdække, hvilke muligheder der er for S-togstrafik til Helsingør.

Foruden en opdateret screening af S-tog vil ministeriet også undersøge, om der kan opnås en gevinst ved, at Kystbanen bliver isoleret og betjent med S-togslignende materiel, men uden at omlægge til egentlig S-togsdrift. Banedanmark vil desuden undersøge punktlighedseffekten af en mulig ændring af sporene i Nivå og Snekkersten, så det bliver lettere at genoprette trafikken.

Kastede håndklædet

Det var på et pendlermøde i oktober, hvor pendlere og politikere nærmest kastede håndklædet i ringen i mangel på tillid til, at DSB og Banedanmark kunne øge Kystbanens punktlighed. Omdrejningspunktet var, at Banedanmark ikke kunne love et nyt signalsystem før i 2028. Så kunne lige så godt lade S-tog betjene stræningen mellem København og Helsingør, løs ræsonnementet.

Publiceret 21 January 2019 18:00