Dette byggeri på Skovvænget i Folehavekvarteret (billedet er fra juli) blev i 2018 et symbol på de planmæssige udfordringer i nogle af Hørsholms boligkvarterer. Nu udsættes lokalplanen for område.

Dette byggeri på Skovvænget i Folehavekvarteret (billedet er fra juli) blev i 2018 et symbol på de planmæssige udfordringer i nogle af Hørsholms boligkvarterer. Nu udsættes lokalplanen for område. Arkivfoto: Fred Jacobsen

Presset økonomi udsætter lokalplaner

Lokalplaner i Folehavekvarteret og Rungsted udsat til 2020 på grund af penge- og ressourcemangel

Af
Fred Jacobsen

Hørsholms pressede økonomi får nu også konsekvenser for den stort anlagte plan om at lave lokalplaner i kommunens boligområder. Et af de områder, der rammes, er Folehavekvarteret, hvor der især har været problemer med, at der er givet tilladelse til høje huse. I Folehavekvarteret bliver lokalplanen udsat til 2020. Det ærgrer den fungerende formand for Miljø- og planlægningsudvalget, Jan H. Klit (K).

"Jeg synes lige så godt vi kan melde ærligt ud. Vi er nede på ressourcer i administrationen, så arbejdet med lokalplaner ville alligevel tage længere tid," siger Jan H. Klit, der er udvalgsformand i hvert fald frem til 1. marts, hvor partifællen Kristin Arendts orlov efter planen slutter.

Ud over at udsætte lokalplanarbejdet for Folehavekvarteret, bliver også den planlagte revision af Byplan 6 (det nordlige Rungsted) og Byplan 1 (sydlig del af Rungsted) udsat til 2020. Undtaget er dog den nordlige del af Byplan 6, hvor der er en konkret sag om et udstedt § 14-forbud mod et for stort byggeri, som kræver, at lokalplanarbejdet afsluttes.

Kommunen skal nemlig et år efter et sådant forbud have det plangrundlag på plads, som skal reguleres gennem et forbud.

Ifølge Jan H. Klit ligger der ikke § 14-forbud i de områder, hvor lokalplanarbejdet nu udsættes. Eneste sag er et byggeri på Strandvænget med en byggeprocent på 40, hvor rnlokalplan skal sikre en byggeprocent på 30.

'Udsættelsen betyder ikke nødvendigvis, at der nu igen er 'frit lejde' til at bygge høje huse i eksempelvis Folehavekvarteret, hvor den slags byggeri ifølge den tidligere udvalgsformand "stak af".

"Intentionen er fortsat, at der skal laves lokalplaner, og i mellemtiden vil vi tage byggerier, der kan være tvivl om, op til politisk behandling. Så vi prøver vi at styre udviklingen den vej rundt," siger Jan H. Klit.

Publiceret 25 January 2019 16:00