Niels Lundshøj (S) gruppeformand for Socialdemokratiet i Hørsholm

Niels Lundshøj (S) gruppeformand for Socialdemokratiet i Hørsholm Foto: Lars Dalby

Lundshøj fortsætter Sjælsmark-kritik:

Minister skal betale for Hørsholms sagsbehandling

Kommunen bruger en medarbejder på fuld tid på at behandle underretninger fra Udrejsecenter Sjælsmark

Af
Fred Jacobsen

Hørsholms socialdemokratiske gruppeformand Niels Lundshøj fortsætter sin kritik af forholdene i Udrejsecenter Sjælsmark. Børnene skal ikke være der, og udlændinge- og integrationsministeriet skal kompensere Hørsholm for de udgifter, kommunen i forbindelse med at sagsbehandle de mange underretninger fra centret.'

Det fremgår af et initiativretsforslag, som Lundshøj fremlægger på kommunalbestyrelsesmødet senere i dag, mandag. I det vil han have hele kommunalbestyrelsen med på at opfordre minister Inger Støjberg (V) til enten at lukke centret og genplacere børnefamilier i andre centerstrukturer, "eller sekundært at omdanne Udrejsecenter Sjælsmark til et center, hvori der kun opholder sig børnefamilier".

Niels Lundshøj ønsker kommunalbestyrelsens opbakning til at kræve af ministeren "at kompensere Hørsholm Kommune fuldt ud for så vidt angår de sagsbehandlingsressourcer, som Hørsholm Kommune bruger i forbindelse med behandling af underretningerne".

Hørsholm Kommune har oplevet en voldsom stigning af underretninger fra udrejsecentret. Antallet er nu oppe på 56, så kommunen har været nødsaget til at afsætte en fuldtids sagsbehandler til at tage sig af de mange sager.

Niels Lundshøj begrunder sit initiativ i blandt andet Ombudsmandens redegørelse af 20. december 2018 om børns forhold på udrejsecentret, hvor Ombudsmanden opfordrer myndighederne t6il at se nærmere på faciliteterne i institutionen og har tidligere været fremme med, at Udrejsecenter Sjælsmark efter hans opfattelse er uegnet til børn.

Publiceret 28 January 2019 12:25