Se fra Usserød Kongevej mod nord tårner byggeriet sig op i fem etager på hjørnet i fem etager. Den første politiske vurdering er, at det er for voldsomt og for højt, men absolut et interessant projekt med mange spændende tanker, lyder vurderingen fra Jan Klit (K), fungerende formand for Miljø- og planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune.

Se fra Usserød Kongevej mod nord tårner byggeriet sig op i fem etager på hjørnet i fem etager. Den første politiske vurdering er, at det er for voldsomt og for højt, men absolut et interessant projekt med mange spændende tanker, lyder vurderingen fra Jan Klit (K), fungerende formand for Miljø- og planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune.

Nyt kæmpe bymidte-projekt med boliger, dagligvarer, biograf og sundhedshus

Hjørnet af Hørsholm Allé og Usserød Kongevej er kernen i nyt byggeprojekt på 15.500 kvadratmeter. Udvalgsformand kalder det 'sindssygt spændende'

Af
Morten Timm

Den før så omtalte Statoil-grund (nu Circle K - red.) på hjørnet af Hørsholm Allé og Usserød Kongevej er igen centrum for et omfattende bolig- og butiksbyggeri, der i sit forslag også omfatter biograf, sundhedshus og fitnesshus.

"Urbant Knudepunkt i Hørsholm bymidte" kalder udvikler og erhvervsmægler Kim Kyhl Andersen projektet, som er tegnet af OGA Arkitekter og har samlet grundareal på 7.623 kvadratmeter, der strækker sig over fem matrikler.

Det gælder p-pladsen mellem den tidligere politistation og Circle K - og tre matrikler på den anden side af tankstationen langs Usserød Kongevej.

Forslaget er baseret på en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 200 for de samlede fem grunde. Der foreslås således opført samlet ca. 15.500 m² samt ca.7.600 m² parkeringskælder, som vil give cirka 220 p-pladser.

Ifølge projektet er det 15.500 m² bebyggede areal tænkt fordelt som følgende:

  Boliger 4000 m²

  Dagligvarer 2500 m²

  Udvalgsvarer 2200 m²

  Sundhedshus 1500 m²

  Tankstation 1200 m²

  Fitnesscenter 1500 m²

  Biograf 600 m²

  Erhverv 2000 m²

Fordelingen af kvadratmeter indenfor de enkelte områder bliver efter alt at dømme justeret til.

Spændende projekt

Bymidte-projektet blev præsenteret for politikerne i Miljø- og planlægningsudvalget lige før jul.

"Det er et sindssygt spændende projekt. Et flot byggeri og nogle spændende tanker med et fedt byrum og hvor de har tænkt på klimaet," siger fungerende formand Jan Klit (K) om det forelagte projekt og tilføjer, at udvalget overvejende var positive overfor det, som udvikler Kim Kyhl Andersen præsenterede for dem på mødet.

Det er et sindssygt spændende projekt. Et flot byggeri og nogle spændende tanker med et fedt byrum og hvor de har tænkt på klimaet

Jan Klit understreger dog, at der er stadig er lang vej igen for projektet som på ingen måde er godtaget endnu.

"Det virker for voldsomt i højden, fx i forhold til Hørsholm Midtpunkt. Derfor har vi ønsket at få volumenstudier af planerne. 200 i bebyggelsesprocent er også meget ambitiøs, og vi skal selvfølgelig vurderer, hvor meget byfortætning vi ønsker. Det er det, vi nu skal vurdere nærmere," udtaler Jan Klit.

Derimod er den fungerende udvalgsformand ikke bekymret i forhold til, at projektet indeholder en ny stor dagligvareforretning på 2.500 m².

Et punkt som sidste år var afgørende, da udvalgspolitikerne vendte tommelfingrene ned til bolig og butiksprojekt med Lidl-supermarked på Usserød Kongevej ved Egevej.

Supermarked afskrækker ikke

Det er en kendt sag, at Lidl i mange år har vist stor interesse for at komme til Hørsholm og kan være en spiller i dette projekt. Og det afskrækker på ingen måde Jan Klit med endnu en dagligvarebutik i Hørsholm.

"Jeg er ikke så skeptisk som andre. Naturligvis er jeg ikke interesserede i at ødelægge detailhandel for andre. Vi skal passe på det, vi har i Hørsholm, men vi skal også være kloge. For sidder vi bare her og siger nej til alt og lukker alle ude, er der bare andre, der gør noget, og så trækker vi alligevel handlen ud af Hørsholm," mener Jan Klit og synes langt hen ad vejen, at udbud og efterspørgsel skal afgøre om en dagligvarebutik er noget, der skal være der.

Sidder vi bare her og siger nej til alt og lukker alle ude, er der bare andre, der gør noget

Byggeprojektet rejser sig i op til fem etager lige på hjørnet af Hørsholm Allé og Usserød Kongevej, mens de på begge sider nedskaleres til fire og tre-etager, mens det på bagsiden er nede på en til to-etager. I den nuværende udformning anslås det, at der kan blive 40-50 boliger.

Det forventes, at projektet kommer på Miljø- og planlægningsudvalget igen til april, hvor der skal kigges på analyser af konsekvenserne for detailhandlen samt de trafikale konsekvenser, herunder hvordan vareleveringen kan afvikles.

Publiceret 05 February 2019 09:17