Borgmester Morten Slotved bød velkommen til midtsvejsdialog og sluttede også borgermødet af med, at der på næste planlagte møde 27. marts vil foreligge en mere konkret udviklingsplan. Foto: Morten Timm

Borgmester Morten Slotved bød velkommen til midtsvejsdialog og sluttede også borgermødet af med, at der på næste planlagte møde 27. marts vil foreligge en mere konkret udviklingsplan. Foto: Morten Timm

Udviklingsplan for Rungsted er viklet ind i flere gordiske knuder

Midtvejsdialog-mødet om Rungsted Kyst Stations-område afslørede, at der ikke er nogen lette løsninger ved de snarlige politiske forhandlinger

Af
Morten Timm

Udviklingen af Rungsted Kyst Stationsområde tog et lille skridt nærmere sin afklaring, da 135 borgere forleden var samlet i Kulturhus Trommen.

Hørsholm Kommune havde inviteret til endnu et borgermøde under overskriften: "Midtvejsdialog om udviklingen af Rungsted Kyst Stationsområde".

Her har først og fremmest en truende lukning og nedrivning af daginstitutionen Ulvemosehuset og Fritidshuset været omdrejningspunktet og fået mange hundrede Rungstedborgere på barrikaderne.

Mange interesser

På dialogmødet indledte Sinus Lynge fra Tegnestuen EFFEKT med at fremlægge forskellige forslag til, hvordan stationsområdet kan udvikles. Forslag som de har udarbejdet indenfor få uger efter Hørsholm Kommune i slutningen af 2018 hyrede dem ind til opgaven.

"Det er et område med mange forskellige interesser," var en af Sinus Lynges første kommentar, hvilket meget præcist indrammede udfordringerne.

På en storskærm skitserede han løsninger for nye parkeringshuse/anlæg på begge sider af jernbanen, men placeret så tæt ved Rungstedvej som muligt for dermed at eliminere den daglige biltrafik til parkeringsområderne, ikke mindst ned mod Piet Heinsvej. Et område som derimod kunne udlægges til boliger.

Ny stationsplads

Ligeledes forslog EFFEKT-byplanlæggeren at samle al buskørsel på den østlige side af Kystbanen. Igen for at lette trafikgenerne omkring stationsbygningen, samt for at kunne skabe helt nye byrum og aktiviteter i og omkring de historiske stationsbygninger. Blandt andet en helt ny stationsplads samt en multiplads, viste en af EFFEKTs idéer.

Der var også arbejdet på nye stisystemer og cykelstier, som både skal forbinde Hørsholm bymidte med Rungsted, herunder havnen. Endelig var der også tegnet nye ejendomme med boliger ind i det EFFEKTs Sinus Lynge kaldte 'mulighedsstudier for Rungsted'.

Manglende pasning

Hele debatten om udviklingen af Rungsted Kyst Stationsområde blev for alvor skudt i gang, da Hørsholm Kommunes mangel på daginstitutionspladser i Rungsted-området blev meldt ud i 2017. Da idéen om en ny superinstitution for Rungsted-området, som kunne 'opsluge' Ulvemosehuset, blev præsenteret, fulgtes det op af politiske planer om, at kommunen kunne sælge både Ulvemosehuset og Fritidshusets arealer og dermed skaffe en indtægt til at finansiere en ny daginstitution samt byudvikle.

Det udløste straks protester fra ikke mindst forældre til børn i Ulvemosehuset, og debatten gennemsyrede kommunalvalgkampen i efteråret 2017. Den første og største af flere gordiske knuder for at byudvikle Rungsted-området var da bundet.

Ulvemosehuset er hjerteblod

En andet vanskeligt aspekt for Hørsholm Kommune er, at det er DSB, der ejer størstedelen af arealerne omkring Rungsted Kyst Station. Dermed er det begrænset, hvad kommunen reelt kan kapitalisere på.

EFFEKT havde i sin præsentation flere placeringer af en ny institution. Både i direkte tilknytning til Ulvemosehust og på Rungsted Skoles område, ligesom de to omstridte matrikler også blev forslået at blive solgt til nye boliger.

Men det var tydeligt, at en stor del af de fremmødte borgere igen slog værn om institutionens eksistens og overlevelse. Ulvemosehuset er hjerteblod i Rungsted, var der én borger, der sagde.

"Vi er ikke ude på at skabe et frilandsmuseum her i Rungsted, men udviklingen skal ske uden at gøre vold på naturen og området. Og hvis det handler om at kunne realisere nogle penge, så må man bare sige det til os," lød det fra Morten Eldrup, der er med i den gruppe af lokale interessenter *), der repræsenterer op mod 1.000 borgere, og som tidligere har fremsat en vision for Rungsted, hvor de anbefaler en lav bebyggelsesprocent, lavt boligbyggeri, gerne med specialforretninger, og en bevaring af de eksisterende historiske bygninger som stationsbygningerne, Fritidshuset, Rungsted Kro, Rungsted Golfklub og Ulvemosehuset. Dog med den tilføjelse, at Fritidshuset kan ombygges.

Seniorghetto

Flere byrådspolitikere var til stede på dialogmødet, men det var udelukkende i den lyttende rolle, og her kunne de høre ønsket om et sundhedshus fra en af områdets læger, men også positive holdninger til EFFEKTs løsninger med p-huse og tankerne for en ny stationsplads med nye multifunktionelle muligheder, herunder café, samt forslagene om bedre stiforbindelser til og fra området ned til Øresund og mod bymidten i Hørsholm.

Der var dog også frygt for, at boligerne ville blive en seniorghetto - og det var svært at se, hvad der ville tiltrække børnefamilierne.

"Mange af de disse løsninger var ikke blevet forelagt, hvis de havde lyttet til borgerne," sagde en kvindelig borger til Ugebladet.

Mere gennemarbejdet plan

Borgmester Morten Slotved rundede aftenen af med at sige, at der er blevet lyttet.

"Og vi lytter stadig. Det er klare meldinger, der er kommet. Det er noget, der nu skal kigges på, frem mod at vi afholder det næste borgermøde onsdag 27. marts, hvor der vil være en mere gennemarbejdet udviklingsplan klar," bedyrede Slotved.

* Interessenterne i Rungsted, der er gået sammen, er: Ejerforeningen Rungsted Park, Ejerforeningen Rungsted Golf Park, Vejlauget Ulvemosehuset, Ejerforeningen Rungstedvej 74 og Vestre Stationsvej 1, Ulvemosehusets bestyrelse, Rungsted Skoles bestyrelse, Rungsted Gofklubs bestyrelse og Rungsted Handels- og Erhvervsforening.

Publiceret 06 February 2019 11:00