På Usserød Skole nedlægges der stillinger og lejrskolerne for 6. klasserne aflyses.

På Usserød Skole nedlægges der stillinger og lejrskolerne for 6. klasserne aflyses. Arkivfoto

Besparelser rammer skolerne hårdt:

Fyringer og aflyste lejrskoler

De fire folkeskoler i Hørsholm skal samlet spare 4,5 millioner i 2019 plus en buffer på 2,1 mio. kr

Af
Morten Timm

Afskedigelser, aflysning af lejrskoler, stop for ekskursioner, slut med nyanskaffelser, mindre vikardækning og et driftbudget der skrues ned på et absolut minimum.

Det er meldingerne fra Hørsholms fire folkeskoler efter det står klart, at skolerne samlet skal spare 4,5 millioner kroner på deres drift- og lønbudget her i 2019.

Nedskæringerne er en del af den omfattende genopretningsplan, som er sat i værk for at imødegå den pressede økonomi, Hørsholm Kommune meget akut er sat i. Oveni i de 4,5 mio. kr. skal der dog lægges besparelser på godt 2,1 mio. kr. En slags buffer for at kunne dække de konti, som erfaringsmæssigt bliver overtrukket, fx vikarkontoen.

Både på Usserød Skole og Vallerødskolen lægges der op til fyringer for at nå sparemålene. Tre fuldtidsstilinger skæres væk fra næste skoleår på Usserød Skole. Dertil er det meldt ud, at der bliver ingen lejrskoler for skolens 6. klasser, ligesom andre planlagte hytteture annulleres.

Skolens SFO skal også skære 500.000 kroner i deres budget.

"Vi bliver presset"

På Vallerødskolen reduceres medarbejderstaben også. To lærerstillinger og en 30 timers pædagog i SFO'en ryger. Dertil nedlægges andre stillinger ved naturlig afgang, meddeler skoleleder Michael Geilager.

"Vi bliver presset. Det er store besparelser og meget at implementere på et år, men jeg regner med, at det kan lade sig gøre, når der er tale om et år," siger lederen af Vallerødskolen til Ugebladet.

Derudover skæres der i børnetimer i SFO, supplerende undervisning samt holdtimer, ligesom der sættes nye retningslinjer for vikardækning, der betyder færre vikarer.

Endelige skrues driftsbudgettet ned til et absolut minimum, som betyder, at lejrskolerne udskydes til anden halvdel af skoleåret eller et helt andet skoleår.

Det er hårde og pludselige nedskæringer, som Hørsholms fire skoler nu skal gennemføre.

Det er hårde og pludselige nedskæringer, som Hørsholms fire skoler nu skal gennemføre. Arkivfoto

På Rungsted Skole er de i den heldige situation, at de ikke skal ud i afskedigelser. En række vakante stillinger genbesættes ikke, oplyser skoleleder Ulla Wiese Christensen, der som kommunens mindste skole samlet set kun skal skære 1,2 fuldtidsstilling.

Fokus på god skole

Vikardækningen ændres også - og udskolingen vil ikke længere blive vikardækket, tilføjer hun. Ligeledes er alle ekskursioner i 2019 annulleret, de planlagte lejrskoler bliver med færre overnatninger, og der skrues helt ned for indkøb af bøger og nyinvesteringer, ligesom alle udviklingsaktiviteter indstilles øjeblikkeligt.

"Det er en stor mundfuld, og det bliver et hårdt år at komme igennem," erkender Ulla Wiese Christensen overfor Ugebladet, men understreger, at de fortsat skal fokusere på at skabe en god skole hver dag.

"Der er stadig mulighed for at lave spændende skole og en god undervisning. Selv om stemningen er lidt mat nu, så skal vi stadig komme ud med engagement i undervisninger. Det her skal eleverne ikke mærke," fastslår hun.

På Hørsholm Skole slipper de efter alt at dømme også for fyringer.

"Vi klarer den ved naturlig afgang, medarbejdere der går på pension og stillinger, der ikke bliver genbesat," oplyser viceskoleleder Stine Larsen, men tilføjer, at de samlede konsekvenser af besparelserne ikke er færdige endnu.

FAKTA

Så meget skal skolerne spare i 2019:

Usserød Skole: 1.035.276 kr - 2,6 % af driftbudgettet, plus buffer på 500.000 kr.

Hørsholm Skole: 1.350.465 kr - 3,0 % af driftbudgettet, plus buffer på ca. 650.000 kr.

Vallerødskolen: 1.324.023 kr. - 2,9 % af driftbudgettet, plus buffer på ca. 650.000 kr.

Rungsted Skole: 832.647 kr. - 2,7 % af driftbudgettet, plus buffer på 200.000 kr.

Publiceret 08 February 2019 10:30