Kommunen ryddede buske og fældede træer ved Hørsholm Lille Skole, som beskyldte kommunen for at fjerne beviser.

Kommunen ryddede buske og fældede træer ved Hørsholm Lille Skole, som beskyldte kommunen for at fjerne beviser. Foto: Morten Timm

Nu står 'Slaget om Skoven':

Lilleskolen og kommunen mødes i retten

Af
Fred Jacobsen

Mandag kl. 9.15 tages der i retssal I ved Retten i Helsingør hul på en sag, hvis udfald mange ser hen imod med spænding.

Lad os kalde det 'Slaget om Skoven': Retssagen mellem Hørsholm Lille Skole og Hørsholm Kommune om ca. 2800 kvadratmeter, der siden efteråret 2017 har været genstand for en ganske kompromiløs strid mellem de to parter.

Retten skal i al sin enkelthed afgøre, om Hørsholm Lille Skole

    har vundet ejendomshævd over arealet

eller

    har vundet servituthævd (brugshævd) over arealet

eller

    at Hørsholm Kommune skal anerkende, at arealet ikke må bebygges.

Over for det står Hørsholm Kommune med sine påstande, som er frifindelse i alle tre spørgsmål.

Der er afsat to dage til at forhandle sagen i retten, mandag 25. og torsdag 28. februar.

Retssagen er afgørende for, om Hørsholm Kommune kan komme videre med boligbyggeriet på Hannebjerg-grunden. Den er solgt, men på grund af retssagen har kommunen endnu ikke modtaget de ca. 27 millioner kroner, grunden kostede.

Når Retten i Helsingør træffer en afgørelse i sagen, behøver den ikke være endelig. Sagen kan nemlig ankes til Østre Landsret.

Det er advokat Jens-Ole Dehn-Toftehøj, AdvokatForRet, Hørsholm, der fører sagen for Hørsholm Lille Skole, og advokat Christian Schow Madsen, Bruun & Hjejle.

SAGEN KORT

2013: Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal laves lokalplaner for Hannebjerg og Møllehusgrunden.

2014: Planen er, at Hannebjerggrunden skal udstykkes i ti parcelhusgrunde.

2015: Det gamle plejehjem bruges midlertidigt som bolig til flygtninge frem til 2017.

2016: Kommunalbestyrelsen beslutter at Hannebjerggrunden skal sælges og der skal bygges boliger. 13 selskaber byder ind på at udvikle området.

April 2017: DPI Invest II ApS og Krista og Viggo Petersens Fond vinder udbuddet og skal opfører 25-30 boliger på 110-140 kvadratmeter. Dorte Mandrup er arkitekten bag projektet. Boligerne skal stå færdige i 2020.

Oktober 2017: På et borgermøde kritiseres kommunen voldsomt af naboer og Hørsholm Lilleskole for lokalplan 166.

November 2017: Økonomiudvalget udsætter beslutning af lokalplanen.

December 2017: Et snævert flertal i kommunalbestyrelsen stemmer lokalplan 166 hjem på periodens allersidste møde.

Januar 2018: Ved en retsmægling foreslår Hørsholm Kommune, at skolen kan benytte et græsarealet på Nattergaleengen som alternativ, hvilket Hørsholm Lille Skole afslog. I stedet ville skolen købe 'Skoven'. Det modsatte Hannebjerglund ApS sig imidlertid.

Februar 2018: Da grunden ikke er overdraget til ejeren, Hannebjerglund ApS, er kontrakten misligholdt. Hørsholm Kommune og Hannebjerglund ApS enes dog om at afvente retssagens udfald.

Februar 2018: Afholdelse af skelforretning, hvor Landinspektørfirmaet LE34 traf afgørelse om, at Hørsholm Lilleskole ikke har vundet ejendomshævd på kommunens ejendom.

April 2018: Hørsholm Lille Skole stævner Hørsholm Kommune

Juli 2018: Hørsholm Lille Skole efterlyser i Ugebladet et skøde fra 1969, som skulle dokumentere, at Hørsholm Kommune ikke må bygge på i 'Skoven'.

August 2018: Hørsholm Kommune finder skødet efter intens eftersøgning hen over sommeren.

Oktober 2018: Kommunen fælder træer og rydder buske i 'Skoven' og beskyldes for at fjerne beviser. Kommunen kritiseres af flere politikere og rykker ud med en undskyldning.

December 2018: V, DF og LA foreslår at undersøge mulighederne for at undgå retssagen og få klarhed over konsekvenserne af dens udfald.

Februar 2019: Advokatfirmaet Bruun & Hjejle slår i et notat til 180.000 kr. fast, at Hannebjerglund ApS ikke er interesseret i at bygge på et reduceret areal og at kommunen skal alvorligt til lommerne, hvis de skal forlige sagen om 'Skoven' med Hørsholm Lille Skole ved at indrømme skolens krav på 'Skoven'. Det ville være aftalebrud.

Publiceret 22 February 2019 18:30