Det er området til højre for banen og Kokkedal Station, der skal rumme Hørsholms første private plejehjem.

Det er området til højre for banen og Kokkedal Station, der skal rumme Hørsholms første private plejehjem. Foto: Google Earth

Privat plejehjem skal sikre Hørsholms ældre en bolig

Hørsholms første privatdrevne plejehjem skal ligge ved Kokkedal Station, mener politikerne

Af
Fred Jacobsen

Private investorer skal være med til at sikre, at der i fremtiden er tilstrækkeligt mange plejeboliger til Hørsholms voksende skare af ældre. Det betyder blandt andet, at byen får et privatdrevet plejehjem, som sammen med en udbygning af de kommunale pladser skal tage toppen af det voldsomme pres på plejeboliger, kommunen forudser.

"Forventningen er, at vi med det her løser opgaven og dækker behovet," siger Peter Orebo Hansen, direktør for social, sundhed og arbejdsmarked, til Ugebladet.

Det behov, direktøren nævner, er beregnet til, at der allerede næste år vil være brug for 20 flere plejeboliger end de 233, kommunen i forvejen har. Det vil vokse i årene frem til 2030, så der vil blive brug for yderligere mellem 58 og 87 boliger.

Ingen anvisningsret

Et friplejehjem, som er betegnelsen for et plejehjem, en kapitalfond eller et pensionsselskab investerer i og som et dertil godkendt firma driver, er en del af løsningen. Og ifølge et dagsordenspunkt på det næste møde i kommunalbestyrelsen mandag 25. februar, har flere investorer henvendt sig til kommunen for at bygge et plejehjem.

Det er en vej, politikerne i Hørsholm ønsker at gå: I hvert fald har økonomiudvalget forud for byrådsmødet nikket ja til planerne og har også peget på et område øst for Kokkedal Station, hvor det private plejehjem kan bygges.

En markant forskel på et privatdrevet og et kommunalt plejehjem er, at kommunen ikke er herre over, hvem der kommer til at bo der. Hørsholm Kommune har nemlig ingen anvisningsret til boligerne. Alligevel tror Peter Orebo Hansen på, at det kan være med til at sikre, at der er plejeboliger nok til alle.

"Et friplejehjem vil typisk rumme 70 boliger. Selv om vi ingen anvisningsret har, vil halvdelen typisk blive fyldt op med lokale. Der er her i kommunen så meget betalingsvilje og -evne til det blandt mange, at det er realistisk," mener direktøren.

Udvidelse på Sophielund

Et privat plejehjem kan dog ikke stå alene. Derfor er det en del af beslutningen - som byrådet mandag skal forholde sig til - at der skal foretages en udvidelse af Sophielund, der skal kunne rumme et socialt bofællesskab for unge med Downs syndrom, ældreboliger, 15-20 plejeboliger og hjemmepleje.

Vi skal vide, hvilke forpligtelser vi har hvis det ikke fungerer

Thorkild Gruelund (K), formand for Social- og seniorudvalget, er tilhænger af at udvide tilbuddet til Hørsholms ældre med et privat plejehjem. Han er, som direktør Peter Orebo Hansen, overbevist om, at der er grundlag for et privat plejehjem og tror på, at der er ældre i kommunen, der "prioriterer deres alderdom til en højere standard" end Hørsholm ellers kan byde på. Han understreger dog i samme åndedrag vigtigheden af, at der skal ses nøje på den operatør, der skal drive det.

"Og vi skal have styr på vores, kommunens, beredskab, hvis sådan et plejehjem alligevel ikke viser sig at være en god forretning. Vi skal vide, hvilke forpligtelser, vi har, hvis det ikke fungerer," slår udvalgsformanden fast.

Publiceret 23 February 2019 10:00