I læge- og sundhedshuse bliver der kortere vej mellem læger og speciallæger.

I læge- og sundhedshuse bliver der kortere vej mellem læger og speciallæger. Foto: Adobe Stock

Søger penge til sundhedshus i Hørsholm

Sundhedsudvalget går både efter stor og lille model

Af
Fred Jacobsen

"Vi kan se i øjnene, at det vælter ind med nye opgaver til kommunerne. Vi skal op i et helt andet gear. Et sundhedshus kan være fremmende for at løse de opgaver," siger Svend Erik Christiansen (S), formand for sundhedsudvalget.

I udvalget er der enighed om at søge penge i sundheds- og ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Og der skal fart på, for ansøgningsfristen er allerede 20. marts.

Det er næppe tid nok til at gå efter den store model, som er et sundhedshus i Hørsholm med speciallæger og praktiserende læger samlet i ét hus. Men det kan være det første skridt på vejen, mener Svend Erik Christiansen.

"Vi vil nu undersøge, om der er opbakning hos lægerne. Vi er dog også enige om at gå efter den store model næste gang, så vi også kan få speciallæger med. Vi ved, at Hørsholm er en kommune med mange speciallæger," fortæller udvalgsformanden.

Kommunens administration har tidligere været i dialog med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Hørsholm med henblik på et samarbejde omkring et læge- og sundhedshus, og aktuelt har Venstres byrådsmedlem Anne Ehrenreich brugt sin initiativret for at få sagen sat på dagsordenen på baggrund af at læger i Rungsted gerne ser, at kommunen engagerer sig i etableringen af et sundhedshus.

Det betyder dog ikke, at der er præferencer i udvalget i forhold til, hvor et evt. sundhedshus skal placeres.

"Spørger du mig personligt, skulle det været et sted mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner, hvor oplandet er stort," lyder det fra Svend Erik Christiansen, der også mener, det vil være en lettelse for patienter at have læger og speciallæger samlet - og for lægerne har det den fordel, at de kan få et fagligt fællesskab.

FAKTA

Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse er på 207,6 mio. kr.

De første godt 200 mio. kr. blev sidste år fordelt på 30 projekter i 26 kommuner.

Der kan søges om

    midler til etablering, renovering eller udbygning af moderne lægehuse og sundhedshuse, hvor alment praktiserende læger og evt. andre relevante faggrupper f.eks. speciallæger og kommunale sundhedstilbud arbejder sammen i større enheder.

    midler til indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur til varetagelse af behandlingsopgaverne i læge- og sundhedshusene.

Publiceret 27 February 2019 10:14