Det er i Hørsholmhallen 18. marts, at kommunens nye ældrepolitik skal komme op at flyve.

Det er i Hørsholmhallen 18. marts, at kommunens nye ældrepolitik skal komme op at flyve. Illustration: Hørsholkm Kommune

Et borgerhus, velfærdsteknologi og bedre fortove:

Sådan bliver det godt at blive gammel

Første udkast til ældrepolitik i Hørsholm er klar - borgermøde 18. marts i Hørsholmhallen

Af
Fred Jacobsen

Et for alle ældre tilgængeligt borgerhus midt i kommunen, hvor alle kulturelle aktiviteter kan rummes, velfærdsteknologi, så du kan klare de fleste ting i eget hjem længst muligt og bedre fortove, så du kan færdes trygt i kommunen. Madhuse til fællesspisning, seniorbofællesskaber og lokaltorve, hvor du kan møde andre seniorer til petanque, banko-, brætspil og lignende.

Det, og meget, meget andet, er hvad du kan se frem til, hvis du er blandt dem, der har tænkt sig at blive ældre og gammel i Hørsholm Kommune. Det er nemlig nogle få forslag, der er taget ud af det første udkast til kommunens nye ældrepolitik.

Læs udkast til ældrepolitik HER

Det vil være det markante omdrejningspunkt for et borgermøde om den ny ældrepolitik mandag 18. marts, som for en sikkerheds skyld er henlagt til Hørsholmhallen. Det gør, at der bliver knap så trangt som ved det første møde i november i Trommen, hvor der var proppet med 350 deltagere.

Det er til at forstå, når man ved at antallet af plus 80-årige vil stige med 46 procent frem til 2027, hvor hver tiende borger i Hørsholm så vil være ældre end 80 år.

Hørsholm hele livet

Det første udkast til ældrepolitik har fået navnet 'Hørsholm hele livet' og er delt op i tre hovedemner: Aktiv - hele livet, Tryghed- hele livet og Medborgerskab - hele livet.

Under hver af de tre hovedoverskrifter er der en række delmål - og under dem igen en lang række konkrete indsatser, der skal gøres for at målene kan nås - for eksempel borgerhuset, velfærdsteknologien, de gode fortove og samlingssteder som madhuse og lokaltorv.

Solidt grundlag

Den ny ældrepolitik skal afløse den eksisterende fra 2007 og skal efter planen vedtages i kommunalbestyrelsen i juni. Derefter lukkes der ned for det særlige ældreudvalg, som er et særligt udvalg, en kommunalbestyrelse efter Styrelseslovens § 17, stk. 4 kan nedsætte til at løse specielle opgaver.

Der foreligger et solidt grundlag for ældrepolitikken: Forud er gået en borgerundersøgelse for alle over 50 år, en tilfredshedsundersøgelse blandt kommunens plejekrævende, en plejeboanalyse - og så har direktør Peter Orebo Hansen og projektchef, chefkonsulent Marianne Nyborg, være rundt til personalemøder på samtlige af kommunens institutioner.

Ti arbejdsgrupper

Tilmed har ældreudvalget haft ti arbejdsgrupper i gang, som hver især har afleveret en rapport om disse emner: aktiviteter mellem genrationerne, boliger, ensomhed, frivillige, kulturtilbud, rekrutteringsudfordringer, senioridræt, tryghed og velfærdsteknologi.

"Vi er nået til et sted i udarbejdelsen af politikken, hvor vi rigtig gerne vil have inspiration og konkrete ideer, der kan styrke det gode ældreliv i Hørsholm,” siger formand for Ældreudvalget, Thorkild Gruelund (K), i en pressemeddelelse.

Fra tanke til virkelighed

Det er der gjort plads til på borgermødet: For efter en præsentation af denne første udgave af ældrepolitikken - og en 'trykprøvning' af den ved Bjarne Hastrup og Finn Kamper-Jørgensen - bliver der mulighed for at arbejde helt konkret med ældrepolitik i gruppearbejde. For der gælder det om at omsætte de gode tanker til virkelighed.

FAKTA

Program for borgermødet:

  Prolog om fremtidens ældreliv i Hørsholm

  Kort præsentation af første udkast til den kommende ældrepolitik

  De to opponenter fortæller om deres førstehåndsindtryk af politikken: Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup og fhv. direktør for Institut for Folkesundhed, Finn Kamper-Jørgensen

  Debat mellem opponenterne og Ældreudvalgets medlemmer

  Hvordan omsættes ældrepolitikken til virkelighed? – gruppearbejde ved bordene

Tilmelding til mødet senest 10. marts på www.horsholm.dk/tilmelding.

  Prolog om fremtidens ældreliv i Hørsholm

  Kort præsentation af første udkast til den kommende ældrepolitik

  De to opponenter fortæller om deres førstehåndsindtryk af politikken: Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup og fhv. direktør for Institut for Folkesundhed, Finn Kamper-Jørgensen

  Debat mellem opponenterne og Ældreudvalgets medlemmer

  Hvordan omsættes ældrepolitikken til virkelighed? – gruppearbejde ved bordene

Tilmelding til mødet senest 10. marts på www.horsholm.dk/tilmelding.

Publiceret 04 March 2019 12:00