Ældreudvalgets formand, Thorkild Gruelund (K) bød velkommen til borgermødet.

Ældreudvalgets formand, Thorkild Gruelund (K) bød velkommen til borgermødet. Foto: Fred Jacobsen

SE BILLEDERNE:

Velkommen til Hørsholm - det nye Florida

270 mest ældre borgere tog fat om kommunens nye ældrepolitik

Af
Fred Jacobsen

"Den centrale problem er, at Hørsholm er ved at udvikle sig til et nyt Florida."

Med disse ord - og med henvisning til solskinsstaten i det sydøstlige USA, der trækker velhavende pensionister til som en magnet en pose med løse søm - ridsede Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen en af udfordringerne op, Hørsholm står med: At kommunen, der i forvejen er en af de 'ældste' i landet, og hvor borgerne bliver tredjeældst af alle kommuner, kommer til at mangle den arbejdskraft, der skal passe på dem, der bliver så gamle, at de behøver pleje.

Pas på de mellemgamle

"I skal passe godt på de 'mellemgamle', som skal passe de helt gamle. I skal ikke spørge, om de har lyst til at blive længere på arbejde. I skal spørge dem, hvad der skal til for at de gør det," lød Bjarne Hastrups ene - blandt flere - gode råd til Hørsholm Kommune, som sammen med resten af landet kan se frem til at de plus 65-årige vil udgøre den stærkest voksende arbejdsstyrke over de næste 20 år.

Bjarne Hastrup var inviteret på scenen for at udfordre det udkast til ældrepolitik, som Ældreudvalget - et særligt såkaldt § 17, stk. 4-udvalg under kommunalbestyrelsen - har udarbejdet og som kommunalbestyrelsen skal vedtage inden sommerferien.

"Pas nu godt på de mellemgamle," lød opfordringen fra Bjarne Hastrup, Ældre Sagens direktør. Foto: Fred Jacobsen

Ros til metoden

"Det er en fremragende metode, I har valgt," roste han foran 270 fortrinsvis ældre borgere, der var taget til Hørsholmhallen mandag aften for at deltage i det stort anlagte borgermøde om kommunens ældrepolitik.

I skal passe godt på de 'mellemgamle', som skal passe de helt gamle

Metoden, der fik ros, er, at det særligt nedsatte ældreudvalg har nedsat ti arbejdsgrupper, der hver især har leveret bidrag til ældrepoltik 2019-2025, der har fået titlen 'Hørsholm hele livet'. Det er - foreløbig - 19 sider med adskillige forslag under kategorierne Aktiv, Tryghed, Medborgerskab - hele livet, forstås.

Katalog til politikerne

Mandagens borgermøde var et led i processen og bestod blandt andet i, at borgerne ved bordene skulle lukke yderligere 'huller' og finde bidrag, der kan komme med i det videre arbejde med ældrepolitikken.

"Sigtet er at give pejlemærker og kvalificere kommunalbestyrelsens beslutninger. Så, de, når der bliver råd til det, har en ældrepolitik med et katalog, de kan slå op i," forklarede Peter Orebo Hansen, der ud over at være direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarkeds også fungerede som aftenens konferencier.

Gruppearbejdet fremkaldte en masse nye idéer til den nye ældrepolitik.

Gruppearbejdet fremkaldte en masse nye idéer til den nye ældrepolitik. Foto: Fred Jacobsen

Det er noget ævl at tale om sund aldring, når tre ud af fire er kronisk syge

Der kom en masse forslag ud af gruppearbejdet. De endte med at blive klistret op på opslagstavler i den ene ende af hallen.

'Mr. Sundheds' formaning

Forinden måtte de 270 borgere plus lokalpolitikere og organisationsfolk dog lægge ører til en anden inviteret opponent, tidligere direktør for Institut for Folkesundhed, Finn Kamper-Jørgensen. Som Peter Orebo Hansen præsenterede som 'Mr. Sundhed'.

Og det var lige præcis sundhed, Finn Kamper-Jørgensen kastede sig over da han pegede på, at der står noget direkte forkert i baggrundsmaterialet for ældrepolitikken.

"I skriver, at Hørsholm Kommune er blandt de kommuner i landet, der bruger færrest ressourcer på ældreområdet. Det er korrekt. Men så skriver I også, at en forklaring er sund aldring, hvor de ældre er gode til at holde sig sunde og aktive i længere tid. Det er noget ævl at tale om sund aldring, når tre ud af fire er kronisk syge. Hvor er ordet forebyggelse? Det, der er vigtigt her, er at få et godt ældreliv på trods af sygdom," lød det kritisk fra Finn Kamper-Jørgensen.

"HVor står ordet forebyggelse?" spurgte Finn Kamper-Jørgensen, tidligere direktør i Institut for Folkesundhed. Foto: Fred Jacobsen

Som Bjarne Hastrup roste han den åbne proces.

"Den er flot og åben, og det ser man ikke i mange kommuner," lød skudsmålet fra fagmanden, der også argumenterede for 'demografireguleret budgetlægning', som oversat til almindeligt dansk betyder, at man skal lægge kommunens budgetter efter den demografiske udvikling, der finder sted i kommunen.

"Hvor prioriterer I forebyggelsen. Det står der ikke noget om," gentog han senere i en debat med Glen Madsen (DF), Maj Allin Thorup (K) og Svend Erik Christiansen (S), der udgjorde panel sammen med Seniorrådets formand Lisbet Schmølker og Ældre Sagens formand Villy Nordby Kjeldsen.

Den handlede mest om økonomi, hvilket fik Ældre Sagens lokale formand til at erindre om, at det skal handle om visioner.

"Så kan vi slås om pengene bagefter," lød det fra Villy Nordby Kjeldsen.

Publiceret 19 March 2019 18:30