270 potentielle medlemmer af Ældre Sagen diskuterede mandag aften ældrepolitik.

270 potentielle medlemmer af Ældre Sagen diskuterede mandag aften ældrepolitik. Foto: Fred Jacobsen

Vokseværk:

Hver femte er nu medlem af Ældre Sagen

Lokalforeningen voksede med 382 og har nu rundet 5000 medlemmer

Ældre Sagens kunne på sit seneste årsmøde se tilbage på et særdeles tilfredsstillende år 2018.

De ca. 80 fremmødte fik at vide, at der havde været en medlemsfremgang på 382 personer, så medlemsskaren nu udgør 5003. Det vil sige, at ca. hver femte borger i Hørsholm er medlem af Ældre Sagen.

Efter valgene konstituerede den ny bestyrelse sig med formand Villy Nordby Kjeldsen, næstformand Verner Knudsen, 2. næstformand Kirsten Holmehøj, kasserer Palle Jørgensen, sekretær Dorrit Krogh og øvrige bestyrelse Bent Ole Mitens og Bjørn Sigvardsen. Der blev desuden valgt tre suppleanter: Lone Lund, Lene Bruunsgaard og Jørgen Mathiesen.

Publiceret 20 March 2019 16:00