Osteboden og fiskebilen har ikke længere tilladelse til at komme i bymidten, fordi den aftale som Gågadeforeningen havde lavet med Hørsholm Kommune kun var gældende som forsøgsordning i 2018.

Osteboden og fiskebilen har ikke længere tilladelse til at komme i bymidten, fordi den aftale som Gågadeforeningen havde lavet med Hørsholm Kommune kun var gældende som forsøgsordning i 2018.

Madboder ud af bymidten:

Derfor er det slut med oste- og fiskebil

Hørsholm Kommune gav kun tilladelse til markedsboder i Hovedgaden som forsøgsordning i 2018

Af
Morten Timm

Gennem efterår, vinter og frem til nu har man onsdag og fredag kunne købe frisk fisk og ostespecialiteter på Apotekertorvet i Hørsholm ved de to mobile boder.

Men det er slut nu.

Ostebilen og fiskebilen er væk. På en opsat seddel hos Gågadens Pølsevogn beklager fiskehandler Henrik Nielsen, at de ikke længere kommer, fordi Hørsholm Kommune ikke ønsker det mere.

En fremstilling, som ikke er helt retvisende, hvis man spørger Hørsholm Kommune. For aftalen mellem Gågadeforeningen og kommunen, der blev indgået i forsommeren sidste år, omfattede alene afholdelse af markedsdage som en forsøgsordning i 2018.

Markedsdage var et tiltag, Gågadeforeningen med beskeden succes forsøgte sig med om lørdagen hen over sommermåneder via firmaet Markedsdag.dk.

Både fiske- og ostehandleren gav dog udtryk for, at de gerne vil være i bymidten i flere dage - og da lørdagens markedsdag ebbede ud, fortsatte de med at komme to dage om ugen. I øvrigt sammen med en slagter, der senere på efteråret selv valgte at stoppe.

Fra årsskiftet har dog hverken Gågadeforeningen, oste- eller fiskeboden haft tilladelse til at sælge varer i Hovedgaden. En oplysning, som kommer bag på fiskehandler Henrik Nielsen.

"Jeg har ikke hørt om nogen aftale, men jeg har heller ikke været i kontakt med Markedsdag.dk i et stykke tid," siger Henrik Nielsen og tilføjer, at han nu heller ikke har modtaget en regning for sin stadepladsleje i 2019.

"Vi har været glade for at være i Hørsholm, og vi ville gerne være blevet," fortsætter han.

Ophør af aftale

Tilbage i december meddelte Charlotte Skov, leder af Vej og Park, i en mail til Gågadeforeningen, at aftalen i forhold til markedsdage udløb ved årets udgang. Samtidig gjorde hun foreningen opmærksom på, at der manglede betaling.

Hos Gågadeforeningen har der hersket lidt forvirring om aftalen med kommunen, men nu afgået formand Oluf Ravn oplyser til Ugebladet, at han har betalt Hørsholm Kommune for lejen i 2018.

Ingen i Gågadeforeningen har overfor osteboden og fiskebilen dog gjort opmærksom på, at der fra 1. januar 2019 ikke længere var en aftale om, at de kunne sælge varer i gaden.

Først da en medarbejder fra Hørsholm Kommune for nylig tilfældigvis kom forbi bymidten og så de to boder, reagerede kommunen og bad dem stoppe deres salg.

Nye stadepladser

Fra kommunen har man ikke kunnet tilbyde andre pladser til de to boder, fordi der ikke er udlagt andre arealer til stadepladser i Hovedgaden. Eneste stadeplads tilhører Gågadens Pølsevogn.

Ifølge Charlotte Skov er man dog snart klar til at udbyde seks nye stadepladser i Hørsholm Kommune. En af dem er placeret i den sydlige ende af Hovedgaden ved Rungstedvej. For alle stadepladser gælder, at man skal ansøge om dem.

"Der er desværre ikke så meget plads i gågaden til sådanne stadepladser. Foruden at være smal, er gågaden også brandvej, ligesom der også er et Gågaderegulativ at tage hensyn til. Skal det ændres, eller skal der kigges efter flere stadepladser i bymidten, kræver det en politisk beslutning," oplyser Charlotte Skov.

Publiceret 26 March 2019 07:00