Lotte Ostenfeld, skoleleder på Rungsted private Realskole, havde tilsyneladende ikke travlt med at politianmelde, at hun havde modtaget tre alvorlige personlige trusler. Efterfølgende har politiet lukket sagen, da de ikke vurderer, at der er foretaget noget strafbart.

Lotte Ostenfeld, skoleleder på Rungsted private Realskole, havde tilsyneladende ikke travlt med at politianmelde, at hun havde modtaget tre alvorlige personlige trusler. Efterfølgende har politiet lukket sagen, da de ikke vurderer, at der er foretaget noget strafbart. Pressefoto

Politiet lukker trusselsag mod skoleleder

Politianmeldelse om trusler mod RpR-skoleleder Lotte Ostenfeld først indgivet efter Ugebladets henvendelse

Af
Morten Timm

Sagen om trusler mod skoleleder Lotte Ostenfeld på Rungsted private Realskole har taget en ny drejning.

Det vakte stor opsigt, da det mandag 26. november 2018 blev meldt ud til skolens forældre, at hun havde modtaget tre alvorlige personlige trusler. Daværende skolebestyrelse oplyste dog samtidig, "at dette er nu et politianliggende..."

Trussel-sagen kom netop som balladen og uroen på Rungsted private Realskole for alvor brød ud med lærerflugt samt forældres utilfredshed over bestyrelsens håndtering af tidligere skoleleder René Leiholms pludselige stop.

En tand mere interessant blev det, da Ugebladet - ved to henvendelser til Nordsjællands Politi - ikke kunne få bekræftet anmeldelsen. Den figurerede ikke i politiets system. Den sidste melding modtog Ugebladet fredag 30. november kl. 10.

Efter forgæves forsøg på at få en kommentar fra skoleleder Lotte Ostenfeld og daværende bestyrelsesformand Peter Steenstrup - både telefonisk og via mail fredag 30. november 2018 kl. 15.45 - bragte Ugebladet mandag 3. december artiklen "Politiet kender ikke til trusler mod skoleledelse" på ugebladet.dk.

Sagen lukket

Nu kan Ugebladet imidlertid oplyse, at der rent faktisk er indgivet en politianmeldelse om trusler mod skolelederen på RpR.

"Anmeldelsen modtog vi 30. november kl. 18.15," kan kommunikationsrådgiver hos Nordsjællands Politi, Julie Pi Boll, nu oplyse til Ugebladet.

Hun kan samtidig meddele, at sagen også er blevet lukket.

"Den er blevet juridisk vurderet, og det er skønnet, at der ikke er tale om et strafbart forhold. Vi har derfor lukket sagen, og parterne er underrettet herom," meddeler politiets kommunikationsrådgiver videre.

Af hensyn til politiets tavshedspligt kan Julie Pi Boll ikke oplyse, hvem anmelderen er eller yderligere om indholdet af anmeldelsen, andet end at det drejer sig om trusler, og der ikke er nogen sag længere.

2½ timer efter mail

Den opmærksomme læser har måske bemærket, at der er noget påfaldende omkring tidsforløbet.

For da RpR-bestyrelsen mandag 26. november 2018 skriver ud på forældreintra, at Lotte Ostenfeld er blevet udsat for alvorlige personlige trusler siden det 2. november blev meldt ud, at hun var skolens nye leder - og det nu er politianliggende - havde Nordsjællands Politi slet ikke modtaget en anmeldelse.

Heller ikke da Ugebladet fire dage senere - fredag 30. november 2018 kl. 10 og for anden gang - spørger Nordsjællands Politi til sagen.

I løbet af fredag 30. november forsøger Ugebladet telefonisk at få kontakt med Lotte Ostenfeld og daværende RpR-formand Peter Steeenstrup. Da det ikke lykkedes, sendes en mail til dem begge kl.15.45, hvori Ugebladet oplyser, at Nordsjællands Politi ikke har modtaget en anmeldelse. Samtidig spørges til truslernes omfang.

Ugebladet modtager hverken svar eller besked fra skolelederen og formanden. Heller ikke på opfordringen om at dokumentere anmeldelsen med en kvittering fra politi eller et journalnummer, som følger med en anmeldelse.

2½ time efter Ugebladet har afsendt nævnte mail modtager Nordsjællands Politi en anmeldelse om trusler mod skolelederen.

RpR ser fremad

De nye oplysninger har vi mundtlig og skriftligt forsøgt at forholde RpR-skolelederen, men hun har holdt sig tavs. I stedet har Rungsted private Realskoles nye formand, Christian Hassel, skrevet følgende svar til Ugebladet:

"Vi glæder os over, at der ikke har været yderligere episoder siden starten af december 2018. Derfor ser vi nu fremad, og koncentrerer os om skolen, og om elevernes fortsatte dannelse og uddannelse. Derudover har vi ikke yderligere til efterårets hændelser."

Fakta

    Mandag 26/11 2018: Alvorlige trusler mod RpR-leder Lotte Ostenfeld og beskeden om, at det er et politianliggende, publiceres på privatskolens forældreintra.

    Onsdag 28/11 2018: På Ugebladets forespørgsel afviser Nordsjællands Politi at have modtaget anmeldelse om trusler mod skoleleder.

    Fredag 30/11 2018 kl. 10.15: Nordsjællands Politi afviser også på Ugebladets anden forespørgsel at have modtaget en anmeldelse fra RpR.

    Fredag 30/11 2018 kl. 15.45: Ugebladet sender mail til skoleleder på RpR, Lotte Ostenfeld, og bestyrelsesformand Peter Steenstrup. Her oplyses, at politiet ikke kender til trussel-anmeldelse.

    Fredag 30/11 2018 kl. 18.15: Nordsjællands Politi modtager anmeldelse om trusler mod skoleleder på RpR, Lotte Ostenfeld.

Publiceret 02 April 2019 08:00