Den er helt gal med mistrivslen hos de børn, der bor med deres familier på Udrejsecenter Sjælsmark. En frisk psykolograpport fra Røde Kors slår fast, at hele 61 procent af børnene sandsynligvis kan opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose, og halvdelen af de 11-17 årige har symptomer på PTSD.

Den er helt gal med mistrivslen hos de børn, der bor med deres familier på Udrejsecenter Sjælsmark. En frisk psykolograpport fra Røde Kors slår fast, at hele 61 procent af børnene sandsynligvis kan opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose, og halvdelen af de 11-17 årige har symptomer på PTSD. Arkivfoto

Røde Kors med alarmerende rapport:

Massiv mistrivsel hos børn på Udrejsecenter Sjælsmark

Der er dobbelt så høj risiko for psykiske lidelser hos børnene på Udrejsecenter Sjælsmark end hos nyankomne flygtningebørn, viser en ny psykologisk undersøgelse af børnene, som Røde Kors' psykologer har udført

Nedsat appetit. Hyppige mareridt. Problemer med at sove.

Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark har signifikante symptomer på psykisk mistrivsel, og hvis man hvis man sammenligner dem med børn, der netop er kommet til Danmark, er børnene på Udrejsecenter Sjælsmark i dobbelt så høj risiko for at have psykiske lidelser.

Hele 61 procent af børnene kan sandsynligvis opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose, og halvdelen af de 11-17 årige har symptomer på PTSD, Posttraumatisk stressforstyrrelse.

Det viser en ny rapport fra Røde Kors, der er blevet offentliggjort i dag. Rapporten bygger på en systematisk psykologisk screening af børn i 26 familier og deres 56 børn på Udrejsecenter Sjælsmark, og screeningerne er gennemført af de to erfarne psykologer, Sólveig Gunnarsdóttir og Rie Bornfeld.

Risiko for kroniske symptomer

Resultaterne giver anledning til store bekymringer, mener Rie Bornfeld.

"Der er grund til alvorlig bekymring for børnenes trivsel og udvikling. Vi ser mistrivsel i en grad, så der er reel risiko for, at børnene stagnerer i deres udvikling, og at deres aktuelle symptomer bliver kroniske," oplyser hun i en pressemeddelelse.

Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarl slår fast, at der tale om massiv mistrivsel. Han udtaler:

"Vi har lavet denne screening på baggrund af den mistrivsel, som vores faggrupper i børnehave, klubtilbud og skoletilbud har oplevet. Nu har vi en psykolograpport, der ikke bare bekræfter det billede, men siger, at det står meget slemt til. Som asyloperatør er det vores opgave at give disse mennesker tryghed og værdighed, imens de venter på at få deres asylsag afgjort af de danske myndigheder. Derfor er vi også nødt til at bede politikerne om at kigge på, om de kan forbedre forholdene for børnene."

Seks anbefalinger

Med udgangspunkt i psykolograpporten har Røde Kors seks anbefalinger til politikerne om at skabe bedre tilbud til børnene.

Det inkluderer blandt andet et specialiseret børnehavetilbud, vuggestuetilbud til alle børn, flere fritidstilbud i klubben, mulighed for at familierne selv kan lave mad samt et styrket skoletilbud.

Derudover anbefaler Røde kors, at børnefamilierne ikke bliver indkvarteret samme sted som enlige afviste asylansøgere, der enten er vurderet som åbenlyst grundløse eller skal sendes tilbage til det første EU land, de er rejst ind i, som en del af Dublin-aftalen.

Fra tidligere undersøgelser ved man, at langvarige ophold på asylcentre og hyppige skift mellem centre er skadelige for børn. Derfor mener Røde Kors, at familier ikke bør flyttes til Udrejsecenter Sjælsmark før umiddelbart inden udrejsen.

"For os er den her rapport dyster læsning, og det burde det også være for politikerne. Vi kommer her med helt klare anbefalinger til, hvad man kan gøre for at gøre forholdene bare en smule bedre for børnene, og vi går gerne i dialog om, hvordan de kan implementere det," fastslår Anders Ladekarl.

56 børn undersøgt

Psykologerne hos Røde Kors har fra december 2018 til januar 2019 screenet 26 arabisk- og farsitalende børnefamilier bosat på Udrejsecenter Sjælsmark - i alt 56 børn.

De sidste ti år har psykologerne screenet mere end 8000 børn i asylsystemet for at identificere sårbare børn og unge, der har behov for støtte, og som er i risiko for at udvikle psykiske vanskeligheder.

timo

Publiceret 05 April 2019 12:04