Badevandet i Øresund ved Rungsted syd - udfor Flakvadrenden og Bækrenden - er så dårlig en kvalitet, at Hørsholm Kommune igen i år sætter skilte med badeforbud. Venstres Anne Ehrenreich mener ikke, at der er sket noget i sagen og har foreslået en politisk prioritering af en løsningsplan.

Badevandet i Øresund ved Rungsted syd - udfor Flakvadrenden og Bækrenden - er så dårlig en kvalitet, at Hørsholm Kommune igen i år sætter skilte med badeforbud. Venstres Anne Ehrenreich mener ikke, at der er sket noget i sagen og har foreslået en politisk prioritering af en løsningsplan. Arkivfoto: Morten Timm

Venstre kræver løsning på dårligt badevand:

Der er ikke sket noget i sagen

Men når årsagen til den dårlige badevandskvalitet syd for Rungsted Havn endnu ikke er fundet, er det svært at sætte ind med løsninger, lyder det fra udvalgsformand Jan Klit og borgmester Morten Slotved

Af
Morten Timm

Sidste år blev der skiltet med badeforbud på strækningen syd for Rungsted Havn på grund af dårlig vandkvalitet.

Ikke noget tyder på, at den situation er ændret, når der tages hul på den kommende badesæson.

Det havde Venstres Anne Ehrenreich derimod gerne set, og derfor benyttede hun på sidste byrådsmåde af sin initiativsret og rejste et forslag om, at Hørsholm Kommune sammen med Novafos (det lokale vandselskab) skal prioritere at finde en løsning.

"Jeg kan ikke se i sagsakterne, at der er sket noget og har været en aktivitet i forhold til at få løst problemet med dårlig badevandskvalitet. Nu må vi have en plan, og det er centralt for borgerne, at der findes en løsning," sagde Anne Ehrenreich på byrådsmødet, der undrede sig over, at tilsyneladende ingen af de Rungsted-ejendomme, der kan mistænkes for at kunne udlede spildevand til Øresund, er blevet undersøgt.

Derfor foreslog Venstre-politikeren, at der skal gøres noget ved badevandskvaliteten syd for Rungsted Havn - og det skal prioriteres, så der laves en plan inden den nye badesæson.

Vi kender ikke synderen

Der var imidlertid ikke politisk medvind til at bære forslaget videre, men derimod et flertal, der ønskede det retur til Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), hvor den form for detail-løsning udformes og behandles.

"Det var noget, I kunne have besluttet i MPU, og vi ved jo stadig ikke, hvem synderen er," sagde borgmester Morten Slotved (K), der sammen med flere andre byrådsmedlemmer undrede sig over, at det partout - Anne Ehrenreichs initiativsret - skulle på byrådets dagsorden.

Formand for Miljø- og planlægningsudvalget Jan Klit (K) fandt naturligvis situationen med dårlig badevandskvalitet for utilfredsstillende og havde da hellere gerne set en løsningsplan for problemet.

"Men vi kan ikke fremskynde en proces, når vi ikke fundet kilden til forureningen. Og hvis det var så simpelt, så var det blevet løst," forsikrede Jan Klit.

For mange Coli-bakterier

Det er udløbene fra Flakvadrenden og Bækrenden til Øresund, der gennem en årrække har voldt besvær. Der har altid været målt forringet badevandskvalitet efter kraftige regnskyl, men det er vandmålingerne uden for perioder med kraftig regn, hvor der er påvist for store mængder Coli-bakterier, som er problemet for kommunens miljøafdeling.

“Vi kan simpelt hen ikke finde ud af, hvor de bakterieforekomster kommer fra. En årsag være i en række utætte sektioner af kloaksystemet, ligesom der kan flere fejlkoblinger fra private grundejere, hvor spildevandet er koblet til overfladevandet. Men det kan for dens sags skyld også skyldes dyr og fugle,” forklarede miljøingeniør Troels Vastrup til Ugebladet sidste år.

Tilbage til udvalget

Da Anne Ehrenreich fortsat ønskede sit forslag til afstemning, valgte borgmesteren at stille et ændringsforslag om at sende det tilbage til behandling i Miljø- og planlægningsudvalget.

Det valgte et flertal bestående af Konservative, Socialdemokratiet og Radikale at følge, hvorfor Venstres initiativsrets-forslag ikke kom til afstemning.

"Måske kommunen burde overveje at tilbyde en dusør på 10.000 kr. til dem, som identificerer problemet. Måske de lokale spejdere kan hjælpe os på vej?," lyder det fra Anne Ehrenreich.

Publiceret 05 April 2019 18:06