Siden kommunalvalget i 2017 har Hørsholms økonomi ikke udviklet sig i den retning, hverken Venstres Annette Wiencken eller borgmester Morten Slotved (K) havde troet.

Siden kommunalvalget i 2017 har Hørsholms økonomi ikke udviklet sig i den retning, hverken Venstres Annette Wiencken eller borgmester Morten Slotved (K) havde troet. Arkivfoto

Hørsholm ud med historisk stort underskud

2018-årsregnskabet for Hørsholm Kommune endte med et minus på 69,7 millioner. Blandede følelser hos de to store partier. "Vi kan ikke blive ved med at hugge en hæl og klippe en tå," siger Venstres Annette Wiencken

Af
Morten Timm

Hørsholm Kommunes økonomi er under hårdt pres, og kommunalbestyrelsen har netop godkendt et årsregnskab for 2018 med et historisk stort underskud på 69,7 millioner kroner - og en afvigelse på 37,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget.

2018-regnskabet viser samtidig et anlægsniveau på 110 millioner kroner. Kun overgået i 2012.

"Det er med blandede følelser, at vi kommer ud af 2018 med et merforbrug. Det er ærgerligt, og det er ikke en ønskelig situation. Regnskab 2018 står i kontrast til de foregående år, hvor vi er lykkedes med en stram styring af driften," sagde borgmester Morten Slotved på sidste uge byrådsmøde og oplyste videre, at fra 2015 til 2017 havde kommunen et fald i serviceudgifterne med fem procent, hvilket kun tre andre kommuner har overgået.

Forklaringen på det store kommunale underskud skal ikke findes i faldende indtægter, men i et markant højere merforbrug på en række lovbudne udgifter til de svageste borgere. Det omhandler specialundervisning og døgninstitutioner for børn og unge, hvor Hørsholm havde et merforbrug på 16,9 mio. kr. i 2018.

Også på voksenhandicap-området og kommunens medfinansiering af sundhedsvæsenet blev der generet et stort millionunderskud i 2018. Alene udgifterne til sygehusindlæggelser steg med 25 mio. kr. sidste år.

Større sikkerhedsnet

"Merforbruget vedrører ikke kommunens økonomi over en bred kam, men drejer sig om specifikke områder for de svageste borgere i kommunen, bl.a. om special- og handicapområdet for både børn og voksne samt om udgifterne til førtidspensioner. Eller sagt på en anden måde: Vi har i 2018 måttet spænde et større sikkerhedsnet ud end forventet. Og velfærdssamfundet er trådt til, fordi svage borgere har krav på og gavn af det," sagde borgmesteren i sin regnskabstale.

Heller ikke hos Venstre var der meget begejstring at hente. Gruppeformand Annette Wiencken noterede sig, at for et år siden stod man med overskud på 23 millioner bedre en forventet. Nu vedtages der et 2018-regnskab med et underskud, der er mere end dobbelt så stort som budgetteret.

"Det er superærgerligt. Specielt fordi underskuddet er udtryk for, at nogle af vores borgere har det svært, men endnu mere ærgerligt, når en del af problemet er opstået som følge af ændrede beregningsmetoder, som rammer Hørsholm særligt hårdt," forklarede Venstres Annette Wiencken.

Hun understregede:

"Vi må op på hesten igen, bakke op om vores medarbejdere, og prioritere benhårdt med de penge, vi har".

Genopretningsplan

Allerede i januar blev der reageret på de stigende udgifter. Her blev der iværksat en genopretningsplan, der kan sikre, at udgifter og indtægter balancerer i 2019.

Det har allerede betydet besparelser på skoler, institutioner og kommunens serviceniveau. Politisk er der også enighed i vurderingen af, at budget 2002 bliver en presset omgang.

"I Venstre er vi rigtigt godt tilfredse med, at I andre partier er enige i med os i, at vi skal gå mere gennemgribende til værks i forbindelse med det forestående arbejde med budget 2020. Det har jo vist sig at være endnu mere nødvendigt, end vi nogen af os åbenbart kunne have forudset. Og vi kan ikke blive ved med at hugge en hæl og klippe en tå," understregede Annette Wiencken.

Fakta

  • Årsregnskab 2018 - Hørsholm Kommune
  • Skattefinansierede område - underskud: 71,4 mio. kr.
  • Brugerfinansierede område - overskud: 1,7 mio. kr.
  • Samlet underskud: 69,7 mio. kr.
  • Kassebeholdningen i 2018 lå i gennemsnit på 37,1 mio. kr, men var ved årets udgang (31.12.2018) negativ med 127,5 mio. kr.

Publiceret 06 May 2019 17:30