Mette og Henrik Wichmann på Wichman, som de næste fire måneder er i Henriks og for en kortere periode også Mettes hjem.

Mette og Henrik Wichmann på Wichman, som de næste fire måneder er i Henriks og for en kortere periode også Mettes hjem. Foto Fred Jacobsen

Rungsteds 'Wichwam' på togt i sjældent farvand

De næste fire måneder skal Henrik Wichmann sejle rundt om Skandinavien ad russiske floder, kanaler og søer

Af
Fred Jacobsen

Det kræver en del forberedelse - og man skal indstille sig på lidt af et bureaukratisk helvede - når man vil sejle fra Rungsted mod nordøst og rundt om Finland, Kola-halvøen og resten af Skandinavien og hjem til Rungsted igen.

For så skal man sejle på russiske floder, søer og kanaler - og det er ikke noget, man gør bare likge sådan: Eksempelvis skal alle søkort være på russisk, man skal have installeret en russisk radio og der skal være en russisktalende person ombord.

Familie, venner og bekendte var på havnen for at ønske 'Wichwam' god rejse.

Familie, venner og bekendte var på havnen for at ønske 'Wichwam' god rejse. Foto: Torben Rohde

Skipper på 'Wichwam', 71-årige Henrik Wichmanns 34 fods sejlbåd, kan ikke russisk. Så når han nærmer sig russisk farvand, får han en søofficer fra Hærens Sprogskole ombord som gast.

"Ja, og så skal vi sejle i Rusland på et såkaldt humanitært visum. Vi skal helt præcist angive vores rute og de steder, hvor vi opholder os - og efter 43 dage skal vi være ude af russisk farvand," fortæller Henrik Wichmann.

Flag og salut

Søndag ved frokosttid blev han sendt afsted fra Rungsted Havns ydermole med held-og-lykke-flag og salut fra Rungsted Bådelaugs kanon på et togt, der i første omgang vil føre ham til Kuressaare i Estland, hvor der er samling på flotillen fra FTLF.

Som på ingen måde er en sejlende pendant til en kriminel bande af lignende navn. LTLF står nemlig for 'Foreningen Til Langturssejladsens Fremme'. I den estiske havn mødes Henrik og 'Wichwam' med to andre FTLF-sejlere, og planen er, at de tre både holder sammen på hele turen helt frem til nordnorske Tromsø, hvor deres farvande så skilles.

'Wichwam' har lagt fra og er på vej.

'Wichwam' har lagt fra og er på vej. Foto: Torben Rohde

Fra Kuressaare sejler selskabet til Skt. Petersborg og derfra videre op i et russisk sø- og flodlandskab, som er præget af flot natur, men også stor kulturarv som klostre og kirker. Det er blandt andet det, der trak i Henrik Wichmann og gutterne fra FTLF.

Igennem 'Dødens Kanal'

"Ja, og så, at der mig bekendt kun er tre danskere før os, der har sejlet turen," fortæller han, der også kommer til at navigere 'Wichwam' igennem Hvidehavskanalen, som også har fået det morbide tilnavn 'Dødens Kanal'. Den forbinder Onega søen med Hvidehavet, og bådene vil der passere Solovetskyøerne, hvor der i 1920'erne var fangelejr (Gulag) for politiske fanger.

Tom Vendelbo fra Rungsted Bådelaug sender 'Wichwam' afsted på togtet mod først Estland, så Rusland.

Tom Vendelbo fra Rungsted Bådelaug sender 'Wichwam' afsted på togtet mod først Estland, så Rusland. Foto: Torben Rohde

På den sidste del af den i alt ca. 3700 sømil lange rejse får hustruen Mette ombord. Hun mønstrer på i Kirkenes, sejler med rundt om Nordkap og ned langs den norske vestkyst hjem til Rungsted. Der er lige et stop undervejs i Tromsø, hvor de tre både siger farvel til hinanden og herefter sejler for sig selv.

Publiceret 07 May 2019 07:40