Visualiseringen viser at omtrent halvdelen af internet- og mobilmastens fulde højde vil kunne se over træernes kroner.

Visualiseringen viser at omtrent halvdelen af internet- og mobilmastens fulde højde vil kunne se over træernes kroner. Illustration: Telcon

48 meter høj mobilmast i Folehaveskoven møder modstand

Venstres Anne Ehrenreich kritiserer, at kommunen gik stille med dørene omkring opsætning af ny kæmpe mobilmast

Af
Morten Timm

Hørsholm Kommune er gået meget stille med dørene omkring godkendelsen af en 48 meter høj mobilmast i Folehaveskoven i Rungsted.

Mobilmasten, der rager 12 meter højere op end Rundetårn, vil efter planen hæve sig langt over de højeste trækroner i Folehaveskoven tæt ved Kystbanen med det formål at sikre bedre mobil- og internetsignal for kystbane-strækningen.

Med i planen var imidlertid ikke at oplyse lokalområdet om planerne, uagtet at Hørsholm Kommune har givet landzonetilladelse til opsætningen af masten til ansøgerne fra Telcon A/S, og det faldt Venstres Anne Ehrenreich for brystet, da hun på Miljø- og planlægningsudvalgets møde før påske første gang hørte om sagen og ligeledes fik oplyst, at det ikke var forvaltningens hensigt at gennemføre en høring blandt de berørte grundejere i området.

"Jeg mener, at vi skylder borgerne at oplyse om sådanne planer. Men det synes flertallet i udvalget og administrationen ikke - i stedet blev der bare henvist til kommunens hjemmeside," siger Anne Ehrenreich, som ikke stillede sig tilfreds med den løsning.

Stor modstand

I stedet tog hun sagen i egen hånd og kontaktede selv grundejerforeningerne Hellebo, Sømandshvile og Hannelundsvej, der tæller omkring et par hundrede husstande, samt Rungsted Golfklub for at gøre dem opmærksomme på planen.

Oversigtsfoto af den planlagte placering af mobil- og internetmasten i forhold til de private ejendomme i Rungsted mod Øresund, hvor mobilsignalet i forvejen er dårligt.

Oversigtsfoto af den planlagte placering af mobil- og internetmasten i forhold til de private ejendomme i Rungsted mod Øresund, hvor mobilsignalet i forvejen er dårligt. Foto: Telcon

"Jeg ved, at det er noget, folk går meget op i. Derfor mener jeg, at det er nødvendigt at offentliggøre det. Og jeg har sagt, at de kunne svare på høringen, hvis de havde noget at sige," fortæller Anne Ehrenreich til Ugebladet.

Reaktionen er heller ikke udeblevet.

"Jeg må sige, at interessen for masten og dens placering har været overvældende. De tilbagemeldinger jeg har modtaget viser stor modstand mod opstilling af en så høj mast, som vil kunne ses meget langt væk i landskabet," oplyser Anne Ehrenreich.

Dobbeltsidet sag

Sagen har samtidig også den tvist, at en stor del af Rungsted-området lider under en dårlig mobildækning. Venstre-politikeren deklarerer da også, at hun selv bor i området og som borger har en interesse i sagen, fordi det langtfra altid kan lade sig gøre at bruge sin mobiltelefon i hjemmet.

"Vi har dårligt signal her, og jeg mener, at der skal findes en løsning, hvor man kan forene naturhensyn og sikre borgerne ordentlige mobilsignal uden en mast rager så højt op, at de omkringboende kan se den," fastslår Anne Ehrenreich og foreslår derfor, at man dropper den 48 meter høje mast og i stedet arbejder med mindre master, som kan skjules blandt træerne i Folehaveskoven.

Mast skal over trætoppene

Katrine Langer, centerchef i Hørsholm Kommune, forklarer, at de ikke vurderede, at den skulle i nabohøring, fordi mobilmasten ikke har en væsentlig individuel borgerinteresse med en placering langt væk fra private ejendomme. Der er således mere end 300 meter til det nærmeste hus.

Sådan kommer mastens top til at se ud.

Sådan kommer mastens top til at se ud. Foto: Telcon

Da den samtidig vil kunne ses fra mange steder, ville det være svært at afgrænse et høringsområde.

"Vi er under et benhårdt pres for at levere på alle områder, og vi må prioritere, hvor vi skal bruge vores tid," siger Katrine Langer, der dog medgiver, at man kunne have gjort høringen mere synlig på kommunens hjemmeside.

"Placeringen er afgjort ud fra at skabe den bedst mulige dækning og genere færrest mulige. Man skal huske på, at vi også får mange klager fra borgere om dårlig mobildækning samtidig med, at der i det politiske forlig med 'Togfonden DK' fra 2014 ligger et krav om bedre internetdækning langs landets togstrækninger," oplyser Katrine Langer og på den vis slår den 48 meter høje mobilmast to fluer med et smæk for Hørsholm Kommune.

Ifølge centerchefen har der kommet fire-fem indsigelser mobilmasten. De er alle sendt til behandling i Planklagenævnet. Ikke før klagerne er behandlet kan mobilmasten rejses.

Hørsholm Kommune har desuden bedt teleselskaberne undersøge en ny placering og eventuelt muligheden med to mindre master, men sidstnævnte kan ikke lade sig gøre, da mobilmasten skal være højere end trætoppene, ellers skygger de for signalet.

Publiceret 10 May 2019 11:30