Der er bygget en ny å, så ørreder kan vandre fra havet, forbi den gamle mølledam og længere op ad åen. Der er lavet nye gydebanker, hvor ørreden kan yngle, og søreme om ikke den sjældne vandstær har været på besøg.

Der er bygget en ny å, så ørreder kan vandre fra havet, forbi den gamle mølledam og længere op ad åen. Der er lavet nye gydebanker, hvor ørreden kan yngle, og søreme om ikke den sjældne vandstær har været på besøg. Pressefoto

Hørsholm indvier ny å og sætter ørreder ud

Hørsholm Kommune har gravet et nyt åløb, så ørreder kan vandre op forbi Mølledammen og gyde. "Vi har gjort en indsats for klimaet og samtidig gjort Hørsholm en lille smule bedre," siger udvalgsformand Jan H. Klit

Af
Morten Timm

Der er godt nyt til fisk, dyr og naturen generelt, når Hørsholm Kommune på mandag 20. maj bogstaveligt talt åbner en ny strækning af Usserød Å ved Norfors forbrændingsanlæg i Hørsholm.

Det nye åløb er bygget så ørreder kan vandre fra havet, forbi den gamle Mølledam og længere op ad åen. Der er tilmed lavet nye gydebanker, hvor ørreden kan yngle. Og med besøg af den sjældne vandstær, så er det alt sammen en markant rekreativ forbedring af området.

Åløbet er etableret - efter udvidelsen af Norfors’ forbrændingsanlæg - som et omløb af Usserød Å udenom Mølledam.

Sætter ørreder ud

Indvielsen sker på mandag kl. 16.30 overfor Håndværkersvinget 2-6 ved borgmester Morten Slotved og formand for Miljø- og planlægningsudvalget Jan Klit.

Ved festligheden klipper de ingen røde bånd, men udsætter ørreder i vandløbet.

"Den nye å er et rigtigt godt eksempel på, hvordan man kan skabe værdi for både naturen og samfundet ud af noget så usexet som udvidelsen af et forbrændingsanlæg. Vi har gjort en indsats for klimaet og samtidig gjort Hørsholm en lille smule bedre," siger Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget i en pressemeddelelse.

Den nye sammenhængende Usserød å vil komme rigtigt mange dyr og planter til gode, samt give gode og dybe naturoplevelser i dagligdagen for borgere, lystfiskere og fugleinteresserede.

Fra Venstre glæder Anne Ehrenreich sig også over den nye sammenhængende å, som giver hendes associationer til sit barndoms Hørsholm, hvor Usserød å frit bølgede sig gennem landskabet.

"Det er positivt, at vi passer på naturen og skaber bedre rammer for, at borgerne kan opholde sig og bevæge sig langs åen," siger Anne Ehrenreich.

Liv i vandet giver liv over

Å-omløbet er det største naturgenopretningsprojekt i Hørsholm Kommune siden Frederiksborg amt i 2005 genslyngede Usserød Å, og det fjerner den første af de spærringer som hindrer fri passage af dyr i fra havet til dens udspring i Sjælsø.

Tilbage står spærringerne ved Fabriksdam og Stampedam, som også skal fjernes på sigt. Ved at føre vandet i et nyt åløb har man fået lavet et rigtigt flot, spændende og velfungerende stykke vandløb med højt naturindhold og med et fantastisk opvækstområde for de ørreder, som nu kan klækkes i nyetablerede gydebanker før, på og efter omløbet.

Den sjældne vandstær flyttede allerede ind i området i vinters og ses ofte hoppende omkring ved vandet, hvor den søger efter føde. Fiskehejren er også på jagt efter små fisk, både i omløbet og ved mosen opstrøms.

I forbindelse med indvielse arrangeres der rundvisninger, hvor du kan høre om alle detaljerne i å-projektet.

FAKTA

Om åen

Mølledam får nu blot en smule å-vand, hvilket giver mulighed for, at den over tid udvikler sig til en almindelig sø. Samtidigt er omløbet designet, så der ved meget store vandmængder løber vand ind i dammen. På den måde kan man både skåne omløbet og tilbageholde lidt af vandet for at sikre mod oversvømmelser nedstrøms.

Naturindholdet i både dam og å var tidligere forringet, da Mølledam mere fungerede som en udposning på åen end som en sø. Det vil sige, at typiske sø-arter ikke trivedes. Samtidigt var dammen en forhindring for dyr, både via opstemning og som biotop.

Publiceret 15 May 2019 16:00