Indvielsen af det nye åløb blev markeret mandag eftermiddag, hvor borgmester Morten Slotved i waders og formand for Miljø- og planlægningsudvalget Jan Klit i gummistøvler tog turen ned i åen for at udsætte små ørreder.

Indvielsen af det nye åløb blev markeret mandag eftermiddag, hvor borgmester Morten Slotved i waders og formand for Miljø- og planlægningsudvalget Jan Klit i gummistøvler tog turen ned i åen for at udsætte små ørreder. Pressefoto

Se video og billeder:

Flere hundrede meter ny å indviet med ørreder

Et stykke unik natur er skudt op ved Norfors, hvor borgmester Morten Slotved og udvalgsformand Jan Klit markerede åbningen af åløbet ved at udsætte ørreder

Af
Morten Timm

Det var på med waders og røjser for henholdsvis borgmester Morten Slotved (K) og Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, da de mandag eftermiddag i fællesskab bevægede sig ud i det rislende vand i det nye åløb ved Norfors Forbrænding.

Anledningen var den officielle indvielse af det nyanlagte omløb af Usserød Å - og det blev markeret med udsættelse af små ørreder, der nu forhåbentlig kan få et liv og formere sig i åen.

Det nye åløb er flere hundrede meter langt og bygget, så ørreder kan vandre fra havet, forbi den gamle Mølledam og længere op ad åen. Med hjælp fra lystfiskerne er der tilmed lavet nye gydebanker, hvor ørreden kan yngle. Åen er samtidig et perfekt levested for rigtigt mange arter, som kræver rent, iltrigt vand.

Stolte af å-anlæg

Skabelsen af det nye åløb blev muligt i forbindelse med udvidelsen af ovnlinje 5 og Hekla på Norfors’ forbrændingsanlæg.

"Det her er et anlæg, vi alle kan være stolte af. Det er godt for byen, ørreder, åen og den øvrige natur i Hørsholm. Og så er der et fantastisk eksempel på win-win, hvor natur og rekreative muligheder går hånd i hånd," siger en glad udvalgsformand Jan Klit.

Borgmester Morten Slotved udtrykker også begejstring for det nye åløb.

"Jeg er glad for at kunne præsentere et stykke unik natur, som efterlader åen et bedre sted end før ovnlinje-projektet. Det er en super fed å, og vi er meget, meget stolte af, hvad vi har bygget," lyder det fra Slotved, der samtidig glæder sig over, at Danmarks Naturfredningsforening var med på idéen.

"For naturområdet rundt om åen giver et stykke fri natur midt i byen, så det er både fisk, fugle og mindre dyr, som får gavn af omløbet," slog borgmesteren fast.

Stadig to forhindringer

Usserød Å udspringer fra Sjælsø og løber ud i Nivåen kort før denne løber ud i Øresund syd for Nivå.

Åens fysiske forhold giver mulighed for høj biodiversitet, men vandkvaliteten svinger meget, især lider den af overløb fra byens kloakker samt til tider store mængder regnvand fra tage og veje. Forholdene er dog gode nok til, at der kan leve ørreder i åen, men det kræver at de kan vandre op fra havet.

Tidligere var der ved Mølledam en total spærring for alle andre fisk end ål, samt for stort set alle andre væsner i åen.

Med det nye omløb kan de frit vandre forbi området og op til spærringen efter Fabriksdam, som sammen med Stampedam udgør de sidste to forhindringer i at ørreden kan vandre hele vejen op ad åen. Men på sigt skal de også fjernes, er meldingen fra borgmesteren og udvalgsformand Jan Klit.

"Som borgmesteren var inde på, så er omløbet her kun første skridt. Der er flere spærringer, og da det er en lang proces, så skal vi til at lægge fra land," siger Jan Klit.

Kommunen har derfor sat gang i undersøgelserne for at få åen udenom søerne ved Fabriksdam og Stampedam.

Det virker

At det nye omløb på Usserød Å virker fik Hørsholm Kommunes miljøafdeling vished for, da de allerede få dage efter vandet flød stødte på ål, og kort tid efter ørreder.

"Og gennem vinteren har vi kunne se ørreder, der brugte gydebankerne. Den sjældne vandstær har også gjort sit indtog ved det nye vandløb som vintergæst," oplyser Troels Vastrup fra Hørsholm Kommunes Miljøafdeling.

Efter indvielsen var der for de fremmødte borgere arrangeret guidede ture ved Norfors' rådgiver Fiskeøkologisk Laboratorium og Hørsholm Kommunes Troels Vastrup.

Publiceret 21 May 2019 19:00