Drop den nye stadeplads ved Rungsted Kyst Station, lød det fra Venstres Anne Ehrenreich - og flere politikere var enige. De kunne dog ikke enes om 'pølsevognsforliget'.

Drop den nye stadeplads ved Rungsted Kyst Station, lød det fra Venstres Anne Ehrenreich - og flere politikere var enige. De kunne dog ikke enes om 'pølsevognsforliget'. Foto: Morten Timm

Pølsevognsforliget forliste:

Uenighed om madboder ved skoler

Hørsholms byrødder forsøgte forgæves at blive enige om vilkår for kommunens fem, måske kun fire nye stadepladser

Af
Fred Jacobsen

Der måtte en borgmesterlig time out til i et forsøg på at få enderne til at nå sammen, da kommunalbestyrelsen i mandags som det sidste punkt på dagsordenen skulle finde sammen om at godkende afgiften til fem nye stadepladser i kommunen.

Umiddelbart lignede det en simpel sag: Der skal være fem nye stadepladser i kommunen. De skal hver især betale en afgift, der er skåret til efter de enkelte stadepladsers placering.

Alt så fint ud, efter at både Miljø- og planlægnings- samt Økonomiudvalget havde nikket ja til afgifterne - og til, at der skulle stilles krav i forhold til "bodernes fremtoning, og at der primært ønskes et udbud af sunde madvarer i nærheden af skoler og idrætsarealer", som det hedder i beslutningen. Økonomiudvalget mente så oven i det, at kommunens administration skulle bemyndiges til at give de nye stadepladsholdere en rabat på halvdelen af afgiften det første år, så de kunne komme godt i gang.

Ulovlig rabat

Her var det så, vejen til et 'pølsevognsvforlig' begyndte at blive noget af en forhindringsbane.

For borgmester Morten Slotved indledte med at fortælle byrødderne, at Økonomiudvalgets beslutning om at halvere afgiften det første år var ulovlig.

Drop Rungsted

Dernæst foreslog Venstres Anne Ehrenreich helt at droppe den nye stadeplads ved Rungsted Kyst Station, fordi den ville blive en konkurrent til den nyligt åbnede stationskiosk.

Og så foreslog den nu partiløse Thorkild Gruelund, at man skulle begrænse åbningstiderne på madboderne ved Vallerødskolen og Rungsted Skole til efter kl. 15. Begge skoler har nemlig i breve til kommunen udtrykt deres bekymring for, at slik, sodavand, pizzaboller og andre varer vil smadre skolernes bestræbelser på at lære deres elever sunde kostvaner. Derfor mener de, at hvis der skal være sådanne varer, så skal de først kunne sælges efter kl. 15.

Forgæves time out

Efter en del snak frem og tilbage om bestemte åbningstider, et begrænset varesortiment og ja og nej til helt at droppe stadepladsen ved Rungsted Kyst Station, bad borgmesteren om en en time out, suspenderede mødet og bad alle 19 om at samles i et tilstødende lokale for at se på forligsmulighederne.

Efter en kort rådslagning kunne Slotved så meddele, at sagen skal tilbage til fornyet behandling i Miljø- og planlægningsudvalget.

Så intet 'pølsevognsforlig' i denne omgang.

FAKTA

Disse stadepladser er planlagt, delt op i kategorier efter muligt kundepotentiale.

  • Sydenden af gågaden (kategori 1)
  • Usserød Kongevej ved Ørbæksvej (kategori 2)
  • Hørsholm Allé p-pladsen ved politistationen (kategori 2)
  • Rungsted Kyst Station (kategori 3)
  • Pennehave (kategori 4)

Det skal stadepladserne koste:

  • Kategori 1: 47.331 pr. år
  • Kategori 2: 35.543 kr. pr. år
  • Kategori 3: 13.284 kr. pr. år
  • Kategori 4: 5.464 kr. pr. år

Publiceret 30 May 2019 10:00