65-årige Lars Bjørck Olsen er ny formand i frivilligcentret. Pressefoto

65-årige Lars Bjørck Olsen er ny formand i frivilligcentret. Pressefoto

Lars Bjørck Olsen er ny formand i frivilligcentret

Valget faldt på en erfaren herre i foreningssammenhæng til formandsposten i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

På det konstituerende møde tirsdag 14. maj i bestyrelsen for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm blev den 65-årige Lars Bjørck Olsen valgt som ny formand.

Lars Bjørck Olsen trådte ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2018 og har i det forgangne år skaffet sig et godt indblik i den opgave, han overtager, skriver frivilligcentret i en pressemeddelelse.

Det frivillige foreningsliv er ikke ukendt for Lars Bjørck Olsen. Han har tidligere været formand for Ældre Sagen i Hørsholm, og i 2018 var han en af initiativtagerne bag Veteran Caféen, som er et samlingssted i Hørsholm for Veteraner og tidligere udsendte.

Politisk interesse

Ud over en formandspost i bestyrelsen for Grundejerforeningen Ved Stampedammen har Lars Bjørck Olsen også en interesse for det politiske. Han er medlem af Seniorrådet i Hørsholm Kommune og sidder i Ældreudvalget som repræsentant for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm. Her har han engageret for en ny ældrepolitik.

Lars Bjørck Olsen har også været frivillig i Røde Kors som besøgsven og igangsætter af 'Projekt Værket' i Hørsholm.

Officer i Hæren

Den politiske interesse førte i 2017 til, at Lars Bjørk Olens var kandidat ved kommunalvalget i Hørsholm. Det var netop opstillingen til kommunalvalget, som var årsag til, at Lars Bjørck Olsen overgav formandsposten i Ældre Sagen.

Ud over sine erfaringer fra den frivillige verden og sit politiske arbejde har Lars Bjørck Olsen ledelseserfaring med sig fra sin erhvervskarriere.

Han er uddannet fra Hærens Officersskole 1975-1979 og har efterfølgende arbejdet som officer i Hæren, hvilket bl.a. indebar flere udsendelser.

2006-2014 arbejdede han som chefkonsulent i Statens og Kommunernes Indkøbsservice, hvorefter han gik på pension.

I Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm byder man med stor tilfredshed Lars Bjørck Olsen hjertelig velkommen på formandsposten. Han overtager posten efter Helen Winkelmann, der forlader bestyrelsen efter fem år som menigt medlem og fem år som formand.

Frivilligcentrets vedtægter forhindrer, at et bestyrelsesmedlem kan genvælges mere end fire gange.

jesl

Publiceret 01 June 2019 08:00