Endnu en gang kunne en byggesag trække publikum til et kommunalbestyrelsesmøde.

Endnu en gang kunne en byggesag trække publikum til et kommunalbestyrelsesmøde. Foto: Fred Jacobsen

PH Park i modvind:

Høje huse, uredelighed og mails, der aldrig kom videre

Trods voldsom kritik sendte en enig kommunalbestyrelse lokalplan om PH Park i høring - der skal files og justeres både i højde og placering

Af
Fred Jacobsen

"Det er ikke ordentligt. Den type breve skal selvfølgelig udleveres til kommunalbestyrelsen."

Jens Chr. Sørensen repræsenterer som formand for grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse 90 boliger på adressen Ved Højmosen og er over for Ugebladet slet ikke tilfreds med at mails, han har sendt til kommunalbestyrelsens medlemmer på grundejerforeningens vegne, ikke er kommet videre til dem.

Grundejerforeningen sendte i december 2017 og igen i oktober 2019 to mails til kommunen. De var stilet til kommunalbestyrelsen og var en protest mod alt for højt byggeri i PH Park og indsigelser imod, at der var sat en proces i gang med de kommende bygherrer, som efter naboernes opfattelse ville gøre lokalplanens høringsfase til en ren skueproces.

En fejlvurdering

De to mails kom aldrig videre. Forklaringen er ifølge direktør for by- og ejendomsudvikling, teknik og miljø, Ole Stilling, "en beklagelig fejlvurdering" i kommunens administration.

"Opfattelsen har været, at de to mails var sendt direkte til kommunalbestyrelsens medlemmer," forklarer Ole Stilling.

Ole Stilling, så man kan som borger forvente, at mails, der bliver sendt til kommunens officielle mailadresse tek-post@horsholm.dk, og som direkte er stilet til kommunalbestyrelsen, også kommer det?

"Ja, det kan man forvente."

Beklemt borgmester

Da Jens Chr. Sørensen på det meget velbesøgte kommunalbestyrelsesmøde mandag 27. maj i spørgetiden fortalte om 'mailfadæsen', anklagede han direkte borgmester Morten Slotved (K) for bevidst ikke at have sendt de to mails videre.

"Vi opfatter det som en bevidst handling," lød det fra Jens Chr. Sørensen, der også beklagede, at borgmesteren fravalgte en partshøring, selv om grundejerforeningen bad om det.

Jens Chr. Sørensen (i beggrunden) og Henrik Ludvigsen, Usserød Kongevej, er yderst kritisk over for planerne i PH Park.

Jens Chr. Sørensen (i beggrunden) og Henrik Ludvigsen, Usserød Kongevej, er yderst kritisk over for planerne i PH Park. Foto: Fred Jacobsen

En tydelig beklemt Morten Slotved lyttede til beskyldningerne og lagde sig i første omgang fladt ned med en forklaring om, at han ikke husker de mails, men at han vil undersøge sagen. Og at han beklagede, hvis han var skyld i, at de pågældende mails ikke var kommet videre.

Ingen alarmklokker

En uges tid senere er tonen en anden.

"I begge mails, som jeg personligt modtager, står der 'til orientering'. Så er jeg af den opfattelse, at det er det, det er. Når der står 'til orientering', er det ikke nødvendigvis noget jeg handler på," siger borgmesteren til Ugebladet.

Er der ikke i denne sag nogle alarmklokker, der ringer? I brevene står tydeligt, at de er til kommunalbestyrelsen. Burde du så ikke have sørget for, de kom videre?

"Der var ingen alarmklokker her, for jeg havde jo været en del i dialog med naboerne," lyder det fra Morten Slotved.

Frygt for et liv i skyggen

Byrådets behandling af Lokalplan 170 for PH Park havde fået en del naboerne omkring den tidligere sygehusgrund op af sofaen og ind på rådhuset. De var ikke kun bekymrede over, at de inden for en overskuelig fremtid får skyggen fra seks etager høje tårnhuse kastet ind over deres haver. De var vrede.

"I tager chancen og moser derudaf," lød det, og: "Ingen har skrevet til mig. Ingen har ringet til mig. Det er uredeligt," lød det også i frustration over, at kommunen er så langt i aftalerne med de nye grundejere i PH Park - EcoVillage og Niels Duckert - at kun meget lidt kan ændres.

Den tråd tog den nye løsgænger Thorkild Gruelund op.

Kræver garantier

"Vi skal ikke sende en lokalplan i høring, når løbet stort set er kørt," sagde Gruelund og krævede garantier.

"Jeg er den gode konservative," sagde løsgænger Thorkild Gruelund til spørgsmålet om, hvorfor hans skilt stadig er forsynet med Konservatives 'C'. Foto: Fred Jacobsen

"Jeg vil have borgmesteren og udvalgsformandens ord for, at noget kan ændres," sagde Gruelund, der påpegede, at det ikke var første gang, kommunalbestyrelsen havde bragt sig i en situation, hvor de er på kant med borgerne i en byudviklingssag.

Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) bekræftede, at der i projekterne "ikke kan justeres væsentligt", mens viceborgmester Henrik Klitgaard (R) skosede sine byrådskolleger for at vaske hænder.

Fra stolthed til frustration

"Der er intet i det her, jeg ikke har været klar over. Hvad har I set, som jeg ikke har?", spurgte han blandt andet Maj Allin Thorup (K), der selv bor i gårdhusene på Ved Højmosen og gerne ser tårnhuset i byggefelt 4 lavere eller placeret et andet sted. Også Thorup krævede garantier for at "noget kan ændres". Hun beklagede også, at selve udviklingsplanen ikke var sendt i høring.

Andre, Niels Lundshøj (S) og Kristian N. Jensen (V), udtrykte frustration over, at det, "vi troede var en guldgrube", nu er havnet her.

"Fra stolthed til frustration," beskrev Kristian N. Jensen sin egen følelsesmæssige rutsjetur i denne sag.

Borgmestergarantier

Både Maj Allin Thorup og Thorkild Gruelund fik deres garantier, da borgmester Morten Slotved meddelte, at der der inden for de eksisterende aftaler kan ændres på både byggehøjde og tårnhusenes placering. Det var i sidste ende afgørende for, at sagen gled ned hos kritikerne, og kommunalbestyrelsen i enighed stemte for at sende lokalplan 170 i høring, som, med Maj Allin Thorups ord gør, at "vi nu skal i arbejdstøjet" for at rette projektet til.

Det er Jens Chr. Sørensen parat til.

"Vi vil meget hurtigt komme med et meget klart og løsningsorienteret bidrag til denne høring," bebuder han over for Ugebladet.

Lokalplan 170 om PH Park sendes i høring 3. juni. Høringsfasen er i ti uger. 13. juni er der planlagt et borgermøde om projektet.

Publiceret 04 June 2019 09:00