Fra venstre Thorkild Gruelund, Lisbet Schmølker, Villy Nordby Kjeldsen og Janne Rømsing er glad for ældrepolitikken 'Hørsholm hele livet'.

Fra venstre Thorkild Gruelund, Lisbet Schmølker, Villy Nordby Kjeldsen og Janne Rømsing er glad for ældrepolitikken 'Hørsholm hele livet'. Foto: Fred Jacobsen

Ældrepolitik:

Tryghed er også knækkede fliser på fortovene

Hørsholms ældreorganisationer roser ny ældrepolitik for at brede sig over alle områder og for sin folkelige forankring

Af
Fred Jacobsen

Når man i en kommune som Hørsholm, der i alderssammensætning er en af de 'ældste' i landet, taler om tryghed, så handler det om så meget andet end at de mange +60-årige kan bevæge sig rundt i byen uden at føle frygt.

Det handler i lige så høj grad om, at det skal være trygt og sikkert at gå på et fortov, når benene ikke mere er så fjedrende og spændstig, som den en gang var.

Derfor kan man i udkastet til den ny ældrepolitik 'Hørsholm hele livet' under målene 'Tryghed- hele livet' som et delmål læse, at "der skal ske udbedring af fortove og stier for ujævnheder med henblik på at sikre fremkommeligheden for borgere med gangbesvær."

"Tryghed er også en forventning om at have styr på mig, hvis jeg bliver dårligere," forklarer Thorkild Gruelund, formand for Social- og seniorudvalget.

Han er som formand for det særlige rådgivende ældreudvalg nu klar til af aflevere Hørsholm Kommunes nye ældrepolitik til kommunalbestyrelsen, der skal vedtage det 21 sider store dokument på sit sidste møde før sommerferien 17. juni.

Tryghed er også en forventning om at have styr på mig, hvis jeg bliver dårligere

Det betyder så også, at ældreudvalget har udført sin mission, opløses og erstattes af en følgegruppe, der skal sørge for, at 'Hørsholm - hele livet' ikke bliver endnu et meget rost dokument, der så alligevel kommer til at samle støv på en eller anden hylde.

Slut med silotænkning

De reparationstrængende fortove som en del af tryghed er et eksempel på det nybrud, der er sket med ældrepolitikken.

"Den gør op med silotænkningen, så forhold for ældre bliver en del af de forskellige fagudvalg. Det er blandt andet derfor vi har idrætsaktiviteter med, der er en del af Sport-, fritid- og kulturudvalget," mener Lisbet Schmølker, formand for Seniorrådet, som har været med i processen fra start til slut og er begejstret for den.

"Og det handler om at skabe alliancer mellem borgerne og kommunen," tilføjer hun.

Leverer fløden

Janne Rømsing, næstformand i Venstres lokale bestyrelse og borgerrepræsentant i tilblivelsen af ældrepolitikken, er også glad for den proces, hun har været med i.

"Den (ældrepolitikken, red.) har høj legitimitet, er folkelig forankret og er fagligt godt funderet," siger Janne Rømsing. Den lægger op til en del frivillighed, fastslår Villy Nordby Kjeldsen, formand for Ældresagen og siger, at det er de frivillige, der "skal levere fløden".

"Men vi har da diskuteret i Ældresagen, om vi skulle være med i det her, om vi kunne blive taget som gidsler, når ældres vilkår kommer op i debatten," fortæller Villy Nordby Kjeldsen. "Vi besluttede os for at tage et medansvar," tilføjer han.

Prioriteringskatalog

Borgmester Morten Slotved beskriver ældrepolitikken som et prioriteringskatalog og er enig med organisationsrepræsenanterne i, at det helt store gennembrud er, at den har forgreninger ud i alle politikområder.

For formanden, Thorkild Gruelund, har processen haft den store kvalitet, at man styrker netværk, når man inviterer folk inden for til sådan et arbejde. Man lærer om og af hinanden.

Sagen kort

Kommunalbestyrelsen nedsatte i foråret 2018 et særligt ældreudvalg, som var Social- og seniorudvalgets fem medlemmer plus 11 repræsentanter for interesseorganisationer mv i kommunen

10 arbejdsgrupper arbejdede med aktivitet mellem generationer, boliger, ensomhed, frivillige, kulturtilbud, rekrutteringsudfordringer, senioridræt, tryghed og velfærdsteknologi.

I august 2018 blev der gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af kommunens ældrepleje. 75 til 85 procent var tlfredse eller meget tilfredse.

Det er lavet en plejeboliganalyse, der viser, at der er brug for 60-90 flere plejeboliger frem til 2030.

Borgermøde november 2018 og marts 2019

Borgerundersøgelse med alle +50-årige om ældrepolitiske spørgsmål

Kommunen har deltaget i medarbejdermøder på alle plejecentre, i hjemmeplejen, de midlertidige pladser, akutteamet og i træningscentrene og har haft en gruppe til at følge udvalgets arbejde

Publiceret 07 June 2019 17:30