Trommens fleksible sale - med biograf - blev indviet for et par år siden. Og har lige siden været genstand for både kritik og ros.

Trommens fleksible sale - med biograf - blev indviet for et par år siden. Og har lige siden været genstand for både kritik og ros. Arkivfoto: Morten Timm

Biografen i Hørsholm:

Lokker flere til kulturhuset - men ikke til film

I biografens andet år var der færre filmvisninger, 3.900 færre besøgende og der kom 9 i snit pr. film

Af
Fred Jacobsen

Efter to hele år med biograf som et tilbud i kulturhus Trommen er der fortsat kun i gennemsnit ni personer, der går ind og ser en film. Der har derfor i biograffunktionens andet leveår været næsten 4000 færre biografgængere i Trommen, hvor der også blev vist færre film.

Til gengæld tyder noget på, at biograffunktionen er i stand til at trække flere mennesker i Trommen end der ellers ville være.

Det fremgår blandt andet af rapporten 'Statusrapport for biograffunktionen - År 2', som Sport-, fritid- og kulturudvalget netop har taget til efterretning. Det er en rapport, udvalgsformand Nadja Maria Hageskov er ganske godt tilfreds med.

"Jeg synes, at vi er på vej til at leve op til visionen om, at biografen skal være med til at udnytte kulturhusets kapacitet bedre. Der er kommet mere trafik i kulturhuset," siger Nadja Hageskov.

Hun hæfter sig ved, at rapporten beskriver, at det samlede antal besøgende i kulturhus Trommen er øget - og at det kan tilskrives biografen. Ifølge rapporten har der de seneste tre år i snit været 7.540 gæster pr. år til koncerter og lignende, mens der i Hørsholms 'biografår 2' (30. marts 2018 til 30. marts 2019, red.) blev solgt knap 11.400 biografbilletter. Dertil kommer, kan man læse i rapporten, at biblioteket gennem flere år har "oplevet en stigning i antallet af borgere, der bruger biblioteket, hvilket også tilskrives biograffunktionen og de øvrige aktiviteter."

Ændret balance

Udvalgsformanden glæder sig også over den ændrede balance mellem premierefilm og kulturelle filmvisninger som senior-, baby-, skole- og andre kulturelle visninger.

"Det vil vi gerne have mere af, for eksempel vise NFL-kampe (amerikansk fodbold, red.), basketball, ishockey eller lave aftener for gamere. Jeg ser gerne, at idrætsforeningerne kommer på banen her og samarbejder," lyder det fra Nadja Hageskov.

Biograffunktionens økonomi er dog presset. Ifølge EU's de minimis-regler må kommunen højst støtte biograffunktionen med 500.000 kr. pr. år over tre år. År to endte med et negativt driftsresultat, år et med et positivt, så tilbage er ca. 430.000 kr., til år tre til at overholde EU's regler. Det regner kommunen ifølge rapporten kan lade sig gøre, fordi biograffunktionens husleje til Trommen i år 3 sættes ned fra 300.000 kr. til 120.000 kr. årligt.

En synkende skude

Venstres Ann Lindhardt og Liberal Alliances (LA) Jakob Nybo, som begge sidder i Sport-, fritid- og kulturudvalget, ser anderledes på rapporten og kalder Trommens biograf for "en synkende skude".

"Den dugfriske biografrapport viser desværre også næsten 4.000 færre biografgæster i år 2, færre forestillinger, dårligere belægning, et minus i foyerbaren, og færre reklameindtægter, som resulterer i en væsentlig større udgift for borgerne via skatten. Belægningen er i år 2 nu nede på gennemsnitlig knap 9 gæster pr. forestilling, og desværre mange aftener med premierefilm på programmet med 0 gæster," skriver de i et fælles debatindlæg.

De mener, at borgerne i Hørsholm "for længst" har "valgt dette politiske prestigeprojekt fra" og peger på, at private kan drive en biograf, hvis de vil. Til gengæld ser de gerne, at der fortsat er et tilbud som senior- og babybio samt kulturfilm.

BIO I TAL

Solgte billetter: 11.382 (15.284 i år 1) til 1.315 filmvisninger.

7.966 kom til premierefilm til 1.277 visninger (1.467 i år 1)

1.981 kom til senior- og babybio samt institutionsfilm til 25 visninger (55 år i 1)

1.435 kom til kulturbiograf (skolen i bio, børnebiffen, biblioteket i bio) i 13 visninger (18 i år 1)

I år 1 var driftsresultatet 100.181 kr., i år 2 var det et minus på 670.258 kr.

Publiceret 14 June 2019 11:15