Dette hus på Hulsøvang 20 skal rives, så der kan opføres et stort dobbelthus på 376 m² i to etager.

Dette hus på Hulsøvang 20 skal rives, så der kan opføres et stort dobbelthus på 376 m² i to etager. Foto: Morten Timm

Naboer i protest mod stort dobbelthus

Hulsøvang-beboere er havnet i en klemme efter lokalplan-proces er sat i bero. Det forhindrer et §14-forbud mod byggeprojektet, der mandag skal behandles i kommunalbestyrelsen

Af
Morten Timm

Endnu en byggesag skaber naboprotester i Rungsted. På Hulsøvang 20 er der søgt byggetilladelse til at opføre et 376 m² stort og otte meter højt dobbelthus i to etager.

Det har fået naboerne på barrikaderne. De mener, at husprojektet vil være ødelæggende, og det er alt for stort i forhold til det lille hus, der ligger på grunden i dag.

"Vi stiller os uforstående over for, at det kan være muligt at bygge på den måde i vores kvarter. Ikke mindst efter der for et år siden fra politisk side blev iværksat en lokalplanproces, som netop sigter på at regulere sådanne forhold, så vores omgivelser ikke med et trylleslag kan ændre sig," siger Lars Falbe-Hansen, der er den ene nabo til det kommende dobbelthus, som er placeret i det såkaldte byplan 6-område.

Indblik- og skyggegener

Han har i en partshøring gjort indsigelser mod byggeriet, som han mener vil give voldsomme indbliksgener, al den stund, at der er planlagt 20 vinduer på husets førstesal. Dertil kommer skyggegener for nogle af naboer ved lav sol i store dele af vinteren.

"Der er ingen andre huse på Hulsøvang, der fremtræder så voluminøst, som projektet i nummer 20 gør," fastslår Lars Falbe-Hansen.

Som bygherre står firmaet Zeus Ejendomme, Hovedgaden 41 i Hørsholm, og det er Huskompagniet, der har ansøgt om byggetilladelsen.

Uforstående

Sammen med naboerne er han både fortvivlet og uforstående overfor, at Hørsholm Kommune ikke har tænkt at nægte byggetilladelse og nedlægge et §14-forbud, der kunne stoppe projektet og afvente en ny lokalplan for området. En proces som har været på den politiske dagsordenen siden kommunalvalget i 2017 og som tidligere formand for Miljø- og planlægningsudvalget Kristin Arendt igangsatte.

Imidlertid har Hørsholm Kommunes pressede økonomi og den vedtaget genopretningsplan ændret situationen og betyder nu, at lokalplan-arbejdet er sat i bero. Det rammer nu beboerne på Hulsøvang.

Den stille villavej Hulsøvang i Rungsted.

Den stille villavej Hulsøvang i Rungsted. Foto: Morten Timm

For et §14-forbud kan nemlig kun gives, hvis Hørsholm Kommune inden for en tidsramme på 12 måneder får færdiggjort en lokalplan, hvor netop elementerne i §14-forbuddet indgår. Det betød blandt andet, at et flertal i Miljø- og planlægningsudvalget på sidste møde besluttede ikke at nedlægge et §14-forbud, men vedtog at tage en dialog med bygherren om bedre placering af huset på grunden.

Forringer retssikkerhed

Kun Venstres Anne Ehrenreich stemte for, da hun finder, at situationen forringer borgernes retssikkerhed. Derimod benyttede hun sit politiske standsningsret til at få Hulsøvang-projektet på dagsordenen i kommunalbestyrelsen (mandag 17. juni - red.).

Her er indstillingen fra kommunens administration at godkende det ansøgte byggeprojekt. Det begrundes blandt andet med, at byggeretten overholdes og at byplan 6 samt kommuneplanens ramme overholdes. Desuden er der tale om en bebyggelsesprocent på 30 %, hvilket er det, som kommuneplanens rammer anfører som maksimalt på grunden. Dog giver byplanen mulighed for at bygge 10 procentpoint større.

Sådan ser tegningen af det nye dobbelthus-projekt på Hulsøvang 20 ud.

Sådan ser tegningen af det nye dobbelthus-projekt på Hulsøvang 20 ud.

Krænker ejendomsretten

Den vurdering møder opbakning fra Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, der ikke deler Anne Ehrenreichs synspunkt.

"Jeg mener snarere, at der er tale om en krænkelse af ejendomsretten, hvis vi ikke giver lov. For bygherren overholder gældende lovgivning hele vejen rundt, og de bygger faktisk mindre end de må. Men jeg kan da godt forstå naboerne, og for dem er det da federe med etplans hus," siger Jan Klit til Ugebladet.

Projekt stikker ikke af

Udvalgsformanden mener heller ikke, at den manglende mulighed for §14-forbud - på grund af kommunens økonomiske situation - indskrænker retsikkerheden for naboerne i denne sag.

"Alle parter jo kendt konditioner, da de købte hus i området. Det er der jo ikke lavet om på. Jeg synes nu heller ikke, at det pågældende husprojekt stikker af. Igen - de overholder alle regler," fastslår Jan Klit og mener, at et §14-forbud efter hans opfattelse er en absolut nødbremse.

"Det vigtigste for mig er, at vi kan træffe en beslutning på et ordentlig og sagligt grundlag. Og det kan vi i denne sag," slutter udvalgsformanden.

Publiceret 16 June 2019 08:00