Hulsøvang 20 blev omdrejningspunkt for en lang debat, da kommunalbestyrelsen i aftes holdt det sidste møde før sommerferien. Og måtte skuffe de naboer, der havde håbet på et forbud mod byggeriet af et dobbelthus som erstatning for det gamle hus her.

Hulsøvang 20 blev omdrejningspunkt for en lang debat, da kommunalbestyrelsen i aftes holdt det sidste møde før sommerferien. Og måtte skuffe de naboer, der havde håbet på et forbud mod byggeriet af et dobbelthus som erstatning for det gamle hus her. Foto: Morten Timm

Flertal uden nåde:

Grønt lys til forhadt dobbelthus på Hulsøvang

"Vi bliver skubbet i baggrunden i forhold til ejendomsretten," siger klagende nabo, der nu vil samle underskrifter

Af
Fred Jacobsen

I næsten to timer lagde tre naboer til et planlagt dobbelthus på Hulsøvang 20 i Rungsted i aftes ører til både "forståelse", et "jeg ville ønske, vi kunne nedlægge et § 14-forbud", et "det er ualmindeligt beklageligt", ja, endog en "fuld forståelse", da kommunalbestyrelsen drøftede et omstridt byggeri af et dobbelthus på Hulsøvang i Rungsted.

På trods af sympatitilkendegivelserne var flertallet på syv konservative, tre socialdemokrater, en fra Liberal Alliance samt løsgænger Thorkild Gruelund nådesløst, da det kom til stykket: De sagde nej til at nedlægge et § 14-forbud, som ville betyde, at kommunen inden for at år skal fremlægge en lokalplan for det område, hvor huset skal bygges.

Totalt hykleri

Dorthe og Lars Falbe-Hansen samt Peter Højgaard overværede kommunalbestyrelsemødet i alle tre stive timer det varede, og hvor sagen om byggeriet på Hulsøvang 20 fyldte en del. De var tydeligt frustrerede.

"Vi bliver skubbet i baggrunden i forhold til ejendomsretten," lød Dorthe Falbe-Hansens oplevelse efter at have lyttet til flertallets hovedargument om, at der ud over naboerne også er bygherrens rettigheder at tage hensyn til. Lars Falbe-Hansen var mere kontant:

"Det er totalt hykleri, det her. Vi har fået løfter om, at der skal laves lokalplan i vores område. Mange i Rungsted ønsker ikke den fortætning," lød det fra naboen i nr. 18.

Peter Højgaard, nabo til den anden side, og var efter den lange debat i tvivl om, hvis interesse flertallet ønsker at fremme.

"Investorernes eller borgernes? Jeg har principielt ikke noget imod, at nogen investerer ejendomme her, men der sker en gradvis fortætning, og det skal ikke gå ud over min unikke villa," understregede han.

Magtesløse borgere

Forud var gået en lang debat om sagen, der stammer fra et møde i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) 23. maj, hvor et flertal af de konservative Jan H. Klit, Charlotte Kirchheiner, Bent Fabricius sammen med Venstres Fritz Reuther stemte for ikke at nedlægge et § 14-forbud. Kun Reuthers partifælle Anne Ehrenreich mente, der skulle et forbud til og valgte at tage sagen op i kommunalbestyrelsen. Her argumenterede hun for at finde de penge- og personalemæssige ressourcer, der skal til for at tilvejebringe en lokalplan inden for 12 måneder.

"Borgerne er magtesløse. Der sker en fortætning med voldsomme huse - og det fortsætter bare uden lokalplan," sagde Anne Ehrenreich og tilføjede: "Altså, personligt vil jeg nødigt bo knap fem meter fra et 8,5 meter højt hus."

Udvalgsformand Jan H. Klit havde "fuld forståelse" for naboernes bekymringerne og forsikrede, at lokalplaner skam har "højeste prioritet", men understregede, at det "er svært at begrænse eller standse en ejendomsret" med et forbud.

"Vi kan ikke sige nej," lød det fra Klit, som blev bakket op af borgmester Morten Slotved, der pointerede, at bygherren havde overholdt alle love og oven i købet havde bygget ti procent mindre end han kunne have gjort.

Charlotte Kirchheiner (K) sagde, at hun "ville ønske at kunne nedlægge et § 14-forbud" og mente "ja, naboerne har brug for en lokalplan", men fandt bygherrens rettigheder vigtigere end naboernes, mens Glen Madsen (DF) ikke forstod Jan H. Klits argument om, at man ikke kan sige nej til byggeriet.

"Jeg troede, der er bred modstand mod dobbelthuse her i kommunalbestyrelsen. Vi kan bremse det, hvis der er en vilje," mente DF'eren.

Sommervarmetræthed

En tydelig træt borgmester satte efter en del diskussion frem og tilbage om, hvad man egentlig skulle stemme om, en mindst lige så sommervarmetræt kommunalbestyrelse til at stemme om, om der skal nedlægges et § 14-forbud.

Vi kan bremse det, hvis der er en vilje

Dansk Folkeparti og Venstres sammenlagt seks medlemmer stemte for, resten, 12 - Henrik Klitgaard (R) var ikke med - var imod.

Tak til dem der kom

"Selvfølgelig har kommunalbestyrelsen et dilemma i forhold til prioritering, og jeg synes, at diskussionen rakte meget ud over netop dette spørgsmål. Men jeg er glad for, at de tog sig tiden til det, og jeg er glad for de, der har besøgt os. Det gjorde hele oppositionen. Jeg beskæftiger mig ikke med dem, der ikke var der," sagde Dorte Falbe-Hansen efter mødet med henvisning til, at ingen af dem, der stemte mod forbuddet - Thorkild Gruelund undtaget - havde taget imod hendes invitation til at besigtige stedet.

Publiceret 18 June 2019 14:00