Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, byder velkommen til borgermøde om lokalplanforslag om PH Park, flankeret af de øvrige udvalgsmedlemmer. Fra venstre Anne Ehrenreich (V), Fritz Reuther (V), Charlotte Kirschheiner (K) og Bent Fabricius (K).

Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, byder velkommen til borgermøde om lokalplanforslag om PH Park, flankeret af de øvrige udvalgsmedlemmer. Fra venstre Anne Ehrenreich (V), Fritz Reuther (V), Charlotte Kirschheiner (K) og Bent Fabricius (K). Foto: Morten Timm

Se 3D-model af PH Park:

Bekymring for højden og parkeringskaos

Borgere møder PH Park med kritik og bekymring

Af
Morten Timm

Hørsholms nye kommende bydel - PH Park med udsigt til 250-300 nye boliger - møder modstand hos de af områdets naboer, der bor Ved Højmosen, Usserød Kongevej samt Hasselvej og Havevej.

De er bekymrede og mener, at de planlagte tårnhuse i fem-seks etager er for høje og vil medføre store skygge- og indbliksgener. Desuden frygter de store trafik- og parkeringsproblemer omkring PH Park med den planlagte p-plads kapacitet til boligbyggeriet.

Kritikken blev trukket frem, da Hørsholm Kommune torsdag afholdt borgermøde på rådhuset efter forslag til lokalplan 170 for PH Park ugen forinden var sendt i offentlig høring.

Fejl i forslaget

25-30 borgere var mødt op, hvor de kunne stille spørgsmål til lokalplanforslaget og PH Park-projekterne, der tæller fire byggefelter, placeret i hvert hjørne af området og med en sø og grønt areal i midten.

Direkte adspurgt fra en borger, om der ikke var fejl i det første udkast til lokalplanforslaget om tårnhusenes højde, måtte kommunens administration gå til bekendelse, men det var rettet til nu. Kommunens skyggeberegninger blev ligeledes kritiseret for ikke at vise en fyldestgørende scenarier.

De fremmødte borgere er utilfredse med højden på tårnhusene og placeringen af et par af dem, ligesom de frygter parkeringskaos.

De fremmødte borgere er utilfredse med højden på tårnhusene og placeringen af et par af dem, ligesom de frygter parkeringskaos. Foto: Morten Timm

Politisk velvilje

Hele Miljø- og planlægningsudvalget og en håndfuld andre byrådspolitkere deltog også på borgermødet, og De Konservatives Charlotte Kirschheiner understregede, at "vi har slået ørerne ud". Borgmester og partifælle Morten Slotved var heller ikke sen til at slå fast, at der er politisk vilje til at se på både højden og placeringerne af de enkelte tårnhuse, så de generer områdets naboer mindst muligt.

Til gengæld blev kritikken af den lave p-plads kapacitet (1,5 plads pr bolig over 60 m² og 1 p-plads pr bolig under 60 m²) ikke umiddelbart imødekommet, da direktør Ole Stilling oplyste, at det gennemsnitlige antal biler pr husstand i Hørsholm (mellem Helsingørmotorvejen og Kystbanen) er på 0,95.

Høring og 3D-visning

Flere borgere er dog ikke i tvivl om, at den planlagte p-plads kapacitet vil skabe problemer og betyde, at gæsteparkering vil foregå på de omkringliggende veje i området.

Lokalplan-forslag 170 er i høring frem til 12. august - og torsdag 20. juni kl.15-17 inviteres til nyt møde, hvor man kan se en 3D-model af PH Park. Den blev også introduceret på borgermødet, og du kan se her på Ugebladets hjemmeside.

Borgerne blev lovet, at der efter høringsfasen af lokalplanforslag 170 for PH Park kigges på højden af tårnhusene og placerinen af dem.

Borgerne blev lovet, at der efter høringsfasen af lokalplanforslag 170 for PH Park kigges på højden af tårnhusene og placerinen af dem. Foto: Morten Timm

Publiceret 18 June 2019 10:30