Det er forbundet med store anstrengelser for Annette og Lars Skotte at bevæge sig på fortovet på Lange Müllers Allé. Her med Herbert som passager.

Det er forbundet med store anstrengelser for Annette og Lars Skotte at bevæge sig på fortovet på Lange Müllers Allé. Her med Herbert som passager. Foto Fred Jacobsen

Lange Müllers Allé:

Her giver knækkede fliser ingen tryghed

For Lars Skotte på Lange Müllers Allé er en tur ud af huset forbundet med fare for et i forvejen skrøbeligt helbred - reparation af fliserne har dog lange udsigter

Af
Fred Jacobsen

Kommunalbestyrelsen og de mange involverede bag Hørsholms nye ældrepolitik 'Hørsholm - hele livet' fejrede forrige mandag sig selv med boblende spansk cava, efter at byrådet havde vedtaget den ny ældrepolitik.

Borgmester Morten Slotved og Lars Bjørk Olsen, formand for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm fejrede ældrepolitikkens vedtagelse i kommunalbestyrelsen med spansk cava.

Borgmester Morten Slotved og Lars Bjørk Olsen, formand for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm fejrede ældrepolitikkens vedtagelse i kommunalbestyrelsen med spansk cava. Foto: Fred Jacobsen

Kernen i den er - hvilket blev fremhævet flere gange af alle, der roste arbejdet - at ældrepolitikken ikke foregår i sin egen silo, men breder sig ud over kommunens forskellige politikområder.

Er der noget på sundhedsområdet, så er det Sundhedsudvalget, handler det om idræt eller kultur, er det Sport-, fritid- og kulturudvalget der får holdt ældrepolitikken op foran næsen som en guide til, hvordan ældrelivet skal være for den voksende ældre befolkning i kommunen.

Asketræerne på Lange Müllers Allé skubber fliserne op og gør det til en roulette med helbredet for Lars Skotte at bevæge sig ud af huset i sin kørestol.

Asketræerne på Lange Müllers Allé skubber fliserne op og gør det til en roulette med helbredet for Lars Skotte at bevæge sig ud af huset i sin kørestol. Foto Fred Jacobsen

Tryghed og fliser

Det er også den ældrepolitik, der fik partiløse Thorkild Gruelund i sin egenskab af formand for det nu overflødiggjorte ældreudvalg til at udtale, at ældre borgeres opfattelse af tryghed også omfatter eksempelvis knækkede fliser på byens fortove, som vanskeliggøre fremkommeligheden.

Det var lige præcis den beskrivelse, der fik Lars Skotte på Lange Müllers Allé til at henvende sig til Ugebladet for at fortælle, at han føler sig aldeles utryg ved at bevæge sig ud af sit hjem og ud på fortovet på hans vej. Fordi fliserne nogle steder ligger hulter til bulter.

Jeg skal vippe kørestolen hver gang. Jeg har ikke kræfterne

"Det vil være forbundet med fare for legemet," siger 75-årige Lars Skotte, der efter en hjerneblødning skal have hjælp af sin kone Annette for at bevæge sig ud af huset. For når Annette ruller Lars ned ad husets aluminiumsrampe og ned på fortovet, så er det med en evig angst for at Lars vælter og slår sig, og i værste fald brækker noget.

"Jeg kan ikke skubbe ham over de kanter. Jeg skal vippe kørestolen hver gang. Jeg har ikke kræfterne," fortæller Annette Skotte.

Fortovsflisernes elendige tilstand er et seriøst problem for Annette og Lars Skotte, fordi lægerne anbefaler, at Lars kommer ud af huset i den genoptræningsfase, han er i efter hjerneblødningen for et års tid siden.

Rødderne vælter mure

I juni sidste år var der et borgermøde om problemerne, hvor ønsket var at bevare vejen som en allé, bare ikke med de nuværende asketræer. For det er asketræernes rødder, der i deres søgen efter vand gror ind under fortovets fliser, ind i beboernes haver og enkelte steder sågar vælter et stendige.

Lars Skotte og andre beboere på vejen har henvendt sig til kommunen for at få at vide, om, og i givet fald hvordan, der bliver fulgt op på borgermødet. Svaret er, at MPU i oktober besluttede at udskyde sagen og lade den indgå i budgetforhandlingerne 2020, som for alvor går i gang i august.

Det vil være forbundet med fare for legemet

"Der skal prioriteres imellem mange projekter og derfor er det ikke sikkert, at der bliver bevilget penge til projektet. I vil høre nærmere herom," lyder det i et brev til beboerne på Lange Müllers Allé. Det er Annette og Lars Skotte ikke specielt tilfredse med.

"Jeg oplever ikke altid, at der handles," lyder det fra Lars Skotte, og Annette tilføjer: "Jeg bruger ikke mere tid på denne sag. Det er spild af tid," siger hun opgivende.

Lange Müllers Allé

Maj 2018: Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) frigiver 460.700 kr. Det er resterne af en bevilling på godt 500.000 kr. til forbedring af træerne på Lange Müllers Allé. Asketræernes rødder ødelægger fliserne.

Oktober 2018: MPU vælger at udsætte udskiftning af træerne, fordi de har fået det bedre. 300.000 kr. føres tilbage til kommunekassen. Udvalget beslutter også at både udskiftning af træer og reparattio9n af det ødelagte fortov skal tages med til budgetforhandlingerne 2020.

Maj 2019: MPU vil tage et budgetønske om én million kr. til udskiftning af træer og renovering af fortove med til forhandlingerne.

Der er 54 parceller på Lange Müllers Allé.

Publiceret 26 June 2019 17:30