Niels Lundshøj (S) tror der skal en skattestigning til for at få skruet et ordentligt budget sammen for 2020.

Niels Lundshøj (S) tror der skal en skattestigning til for at få skruet et ordentligt budget sammen for 2020. Foto: Lars Dalby

Lundshøj om budget 2020:

Har aldrig set noget så voldsomt

"Vi kommer til at ramme borgerne langt nede i servicedelen," bebuder borgmester om kommende budgetforhandlinger, hvor der skal findes besparelser for 60 millioner kroner

Af
Fred Jacobsen

Når kommunalbestyrelsen i august samles igen efter sommerferien, går politikerne til angreb på den kæmpe opgave det er at få skruet budget 2020 sammen. En opgave, der får den socialdemokratiske gruppeformand Niels Lundshøj til at sige, at han aldrig "har set noget så voldsomt".

Et eksempel: I administrationens katalog over mulige spareemner på i alt ca. 12,8 millioner kroner alene på børne- og skoleområdet ligger der også et forslag om at reducere antallet af pædagoger på dagtilbudsområdet.

Alt stritter i mig. Jeg kan ikke her og nu se, hvordan vi kommer i mål

Skær i pædagoger

Lige nu er der 53 procent pædagoger og 47 procent ikke-uddannet personale (pædagogmedhjælpere, elever og medarbejdere med en kortere pædagogisk uddannelse) - og ved at øge antallet af ikke-uddannede, så der er halvdelen af hver, kan der spares 426.000 kr. om året.

Sådan et forslag byder på en del udfordrinhger for socialdemokraten Niels Lundshøj, hvis parti netop har overtaget regeringen med et løfte om netop at indføre minimumsnormeringer på området.

"Alt stritter i mig. Jeg kan ikke her og nu se, hvordan vi kommer i mål," siger Niels Lundshøj til Ugebladet, og inder administrationens forslag om at reducere antallet af pædagoger lige så uspiseligt som så mange andre af de forslag, kommunens administration på opdrag fra politikerne har disket op med.

Skatten skal op

I alt har de fået besked på at finde budgetreduktioner for 60 millioner kroner. Og det kan man ifølge Niels Lundshøj kun komme i hus med ved også at kigge på indtægtssiden.

"Vi socialdemokrater går igen efter skattestigninger og må med den ny regering håbe på en velpolstret økonomiaftale," siger Niels Lundhøj.

Der er på børne- og skoleområdet dog ikke kun tale om nedskæringer: I havet af en snes forslag til besparelser på sammenlagt 12,8 millioner kroner er der også et ønske om 750.000 kroner til at genindføre tilskud til forældre, der selv vil passe deres børn.

Drop toiletrengøring

Kigger på listen over økonomiudvalgets besparelser på knap seks millioner kroner, får man et billede af, at administrationens folk i deres bestræbelser på at finde besparelser har været langt nede i substansen.

Eksempelvis kan der spares 200.000 kr. om året ved at droppe ekstra toiletrengøring på skolerne, hvilket dog ikke skal gælde SFO og indskoling.

"Vi kommer til at gå meget tæt på borgerne på servicedelen," siger borgmester Morten Slotved om de forestående budgetforhandlinger. Han går dog også til forhandlingerne med budgetønsker på ti millioner kroner, som primært står i udviklingens tegn.

Penge til byudvikling

På listen over budgetønsker er der nemlig hele syv områder og bygninger, der skal ønsket udviklet og solgt: Et område ved Lågegyde, hele stationsområdet i Kokkedal, Ådalsparkvej 2 (det nuværende rådhus), Hørsholm All´s 4-6 (politistationen og p-pladsen), det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum samt Fritidshuset. I alt er der ønsker om at bruge 4,6 millioner kroner på udviklingen af dusse navngivne områder.

Når det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum er med på listen , skyldes det ifølge borgmester Morten Slotved alene, at det på sigt kan komme på tale. Det kan tidligst ske, når ejerforholdet bliver afklaret. Det er staten, der ejer museet, Hørsholm Kommune kan derfor på nuværende tidspunkt ikke vide, om man kan råde erhverve bygningerne og planlægge med det.

Budgetarbejdet begynder for alvor med augustkonferencen 23. og 24. august. Budgettet skal foreligge senest i begyndelsen af oktober.

Publiceret 30 June 2019 10:00