Naboerne til Hulsøvang 20 - bag hækken - er fortørnet over, at kommunalbestyrelsen 17. juni gav grønt lys til byggeri af et stort tofamiliehus på grunden. Nu skal sagen gå om på grund af et byrådsmedlems inhabilitet.

Naboerne til Hulsøvang 20 - bag hækken - er fortørnet over, at kommunalbestyrelsen 17. juni gav grønt lys til byggeri af et stort tofamiliehus på grunden. Nu skal sagen gå om på grund af et byrådsmedlems inhabilitet. Foto: Fred Jacobsen

Hulsøvang-sag skal gå om:

Gruelund var inhabil

Løsgænger Thorkild Gruelund forhandler forlig i færdselsretssag med ejer og direktør bag det selskab, der bygger på Hulsøvang 20 - den går ikke, siger kommunaldirektør

Af
Fred Jacobsen

Politikerne i kommunalbestyrelsen får nu sommerferien til endnu en gang at gøre op med sig selv, om de alligevel vil udstede et § 14-forbud mod et planlagt tofamiliehus på Hulsøvang 20 i Rungsted. Sagen skal nemlig gå om, fordi et af kommunalbestyrelsesmedlemmerne var inhabil, da et flertal i byrådet 17. juni vendte sig imod et forbud.

Det skete med 12 stemmer (syv konservative, tre socialdemokrater, en fra Liberal Alliance (LA) plus løsgænger Thorkild Gruelund) imod og seks stemmer (fem Venstre, en fra Dansk Folkeparti (DF)) for et forbud.

Forlig i færdselsretssag

Det er Thorkild Gruelund, der ifølge kommunens vurdering er inhabil. Det er han, fordi han og hustruen Anne Gruelund er i færd med at forhandle et forlig på plads om den efterhånden berømte færdselsretssag i Hovedgaden om adgang til Gruelunds værtshus Hubertus. Den part, ægteparret forhandler med, er Jesper Vissing, der samtidigt er ejer af og direktør for det selskab, der står bag byggeriet af det omstridte tofamiliehus på Hulsøvang 20.

Ifølge kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon blev kommunen opmærksom på et muligt habilitetsproblem efter kommunalbestyrelsesmødet 17. juni, hvor Thorkild Gruelund på vej ned ad en af rådhusets trapper fortæller borgmester Morten Slotved om, at der er et forlig på vej i færdselsretssagen.

Denne fortæller til kommunaldirektøren, hvad han har hørt. Hun undersøger sagen og skriver i går, 1. juli, i et brev til samtlige byrådsmedlemmer, at Thorkild Gruelund på den baggrund burde have erklæret sig selv inhabil.

Særlige interesser

"Gruelund er efter vores vurdering inhabil, fordi han må antages at have en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald," siger Pernille Halberg Salamon til Ugebladet. Og tilføjer i brevet til byrådets medlemmer, at der derud over "i øvrigt foreligger omstændigheder (udtalelses til borgmesteren), som er egnede til at vække tvivl om hans partiskhed i relation til sagen".

Vurderingen er samtidigt, at sagen om et § 14-påbud skal gå om, fordi det - selv om et stort flertal stemte imod et forbud - ikke kan udelukkes, at "beslutningen i en eventuel sag ved Ankestyrelsen ville blive fundet ugyldig som følge af Thorkild Gruelunds inhabilitet". Derfor skal sagen gå om og behandles på byrådsmødet 26. august efter at Gruelund er sendt uden for døren.

Kommunen vidste det

Tkorkild Gruelund har ikke noget imod at blive erklæret inhabil. Han er uenig i kommunaldirektørens fremstilling af sagen og mener, at kommunen selv skulle have taget skridt til at erklære ham inhabil.

"3. juni aftaler kommunens og vores advokater at udsætte ankesagen i overtaksationskommissionen (ankesagen i færdselsretssagem, red.), fordi vi er på vej til at indgå et forlig. De har haft 14 dage til at tale med os om habilitet," siger Thorkild Gruelund og afviser, at han selv skulle have erklæret sig inhabil.

"Jeg har ingen økonomisk interesse i Hulsøvang 20, og jeg har forhandlet med en anden borger. Jeg synes ikke, jeg skal erklære mig 'bekvemmelighedsinhabil', bare fordi jeg er lokalpolitiker og har mange relationer til borgere i kommunen," tilføjer Thorkild Gruelund.

Pernille Halberg Salamon er ikke enig og henviser til den kommunale styrelseslov, der forpligter et kommunalbestyrelsesmedlem til at gøre opmærksom på mulige habilitetsproblmer. Borgmester Morten Slotved er enig med sin kommunaldirektør.

"Thorkild har 25 års erfaring, så han skulle have reageret. Han har ikke gjort sit hjemmearbejde ordentligt," siger Morten Slotved.

Det siger loven

Den kommunale styrelseslov:

§ 14. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.

Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

Publiceret 02 July 2019 12:25