Jesper Vissing, ejer af Gruelund-parrets naboejendom, lå i foråret 2016 i strid Anne og Thorkild Gruelund, som parkerede deres biler i indkørslen fra Kammerrådensvej til den ny port i protest mod byggerod og manglende hensyn til dem som naboer. Vissing truede med erstatning for forsinkelse af byggeriet. Nu har de indgået forlig i sagen om færdselsret på vejen ind til Gruelund-ejendommen.

Jesper Vissing, ejer af Gruelund-parrets naboejendom, lå i foråret 2016 i strid Anne og Thorkild Gruelund, som parkerede deres biler i indkørslen fra Kammerrådensvej til den ny port i protest mod byggerod og manglende hensyn til dem som naboer. Vissing truede med erstatning for forsinkelse af byggeriet. Nu har de indgået forlig i sagen om færdselsret på vejen ind til Gruelund-ejendommen. Arkivfoto: Morten Timm

Her er hele historien:

Derfor skal Hulsøvangsagen gå om

"Den her skal de ikke tørre af på mig," mener Thorkild Gruelund, der advarer mod 'bekvemmelighedsinhabilitet'

Af
Fred Jacobsen

De, der holdt ud helt til slut under kommunalbestyrelsens meget lange diskussion om byggeriet af et tofamiliehus på Hulsøvang 20 i Rungsted mandag 17. juni gik hjem med en undren over løsgænger Thorkild Gruelunds tilgang til sagen, da han sagde: "Hvis min stemme ville være afgørende, så ville jeg stemme for et § 14-forbud."

Det blev den ikke, fordi byrådet med 12 mod seks - inklusive Gruelunds stemme - sagde nej til at nedlægge et forbud, og dermed reelt gav grønt lys til bygherren, Zeus Ejendomme, der ejes af Jesper Vissing, som også står bag andre af den slags byggerier i kommunen.

Jesper Vissing ejer også naboejendommen til Thorkild og Anne Gruelunds ejedom i Hovedgaden - og er derfor også en central figur i sagen om Gruelunds sag om færdselsretten til ægteparrets værtshus Hubertus.

Mens Hulsøvang-sagen var på vej til kommunalbestyrelsen, havde Gruelund og Vissing allerede sat sig til bordet og forhandlet sig så langt frem til et forlig, at Gruelunds og Hørsholms kommunes advokater 3. juni - 14 dage før Hulsøvang-sagen var på kommunalbestyrelsens dagsorden - blev enige om at udsætte ankesagen om færdselsretten i Overtaksationskommissionen.

Det vidste man bare ikke i kommunen før den 17. juni efter kommunalbestyrelsesmødet, hvor Thorkild Gruelund på vej ned ad en af rådhusets trapper fortæller borgmester Morten Slotved (K), at der er et forlig på vej.

To forskellige sager

"Det ville have været rart hvis vi havde været opmærksomme på, at der var tale om inhabilitet på det tidspunkt. Så var vi gået til Thorkild Gruelund og havde forelagt ham spørgsmålet om habilitet," siger kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon til Ugebladet.

Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon mener, at Thorkild Gruelund ifølge styrelsesloven selv havde pligt til at erklære sig inhabil i Hulsøvang-sagen.

Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon mener, at Thorkild Gruelund ifølge styrelsesloven selv havde pligt til at erklære sig inhabil i Hulsøvang-sagen. Foto: Mortgen Timm

Kommunaldirektørens forklaring er denne: Der er tale om to forskellige sager. Den ene er færdselsretssagen, som hører under Center for Politik. Det er der, juristerne sidder. Her registreres det rigtignok 3. juni, at der er et forlig på vej, der muligvis aflyser ankesagen i Overtaksationskommissionen.

Den anden er byggesagen Hulsøvang 20, hvor Zeus Ejendomme og Jesper Vissing gerne vil bygge et tofamiliehus, som naboerne til begge sider er stærkt utilfredse med. Den sag ligger i Center for Teknik.

"Der er ingen sammenkædning mellem de sager - og vi har ikke en procedure for at kunne kæde dem sammen. Det er jo sådan set kun i et bilag til byggesagen, du indirekte kan se, at der er en sammenhæng mellem bygherren på Hulsøvang 20 og ejeren af den ejendom, Gruelund er på vej til at lave forlig med," oplyser Pernille Halberg Salamon og forklarer, at hun første gang hører om det fra borgmester Morten Slotved efter kommunalbestyrelsesmødet 17. juni.

Oplysningen fører til, at hun mandag 1. juli i et brev til hele kommunalbestyrelsen redegør for, hvorfor Thorkild Gruelund bør erklæres inhabil i Hulsøvangsagen på det næste møde 26. august, hvor hele byggesagen så skal behandles igen. Uden Gruelund i lokalet.

Sådan forklarer man sig, når man vil skjule en fejl

Gruelunds version

Thorkild Gruelunds version er en anden: I en mail, som han sender til kommunalbestyrelsen 1. juli om aftenen, efter kommunaldirektørens mail, fortæller han

Løsgænger Thorkild Gruelund mener, at kommunens administration har kendt til hans dobbeltrolle i Hulsøvangsagen længe nok til at kunne have reageret på hans manglende habilitet.

Løsgænger Thorkild Gruelund mener, at kommunens administration har kendt til hans dobbeltrolle i Hulsøvangsagen længe nok til at kunne have reageret på hans manglende habilitet. Foto: Fred Jacobsen

at borgmester Slotved "i flere måneder" har vidst, "at jeg forhandlede om min egen sag med min nabo, som også er bygherren på Hulsøvang", men at han ikke nyligt havde talt med borgmesteren om spørgsmålet, "ud over da Morten 'advarede' mig om din mail (kommunaldirektørens mail, red.) tidligere på dagen"

 • at administrationen siden først i juni har vidst, "at jeg forhandlede seriøst med Jesper Vissing. Altså vidste I i administrationen til KB den 17. juni, at jeg var i dialog med min nabo i Hovedgaden, som også er bygherre på Hulsøvang. Det synes jeg at du (Pernille Halberg Salamon, red.) mangler i din mail"
 • at han derfor tænkte "at juristerne på rådhuset ville reagere, hvis de mente, at jeg var inhabil."

Thorkild Gruelund understreger over for Ugebladet, at han på den baggrund forventede, at kommunen ville komme til ham, hvis der var et problem og mener ikke det er ordentligt, at man ikke gjorde det. Kommunaldirektørens forklaring giver han ikke meget for.

"Sådan forklarer man sig, når man vil skjule en fejl," lyder det fra Thorkild Gruelund.

Føler sig hængt ud

Og i en mail tirsdag 2. juli til kommunaldirektøren skriver han, at "det er din og administrationens fornemste opgave at beskytte politikere" - og fortsætter:

"Hvis du havde skrevet, juristerne i administrationen har ved nærmere eftertanke set på THGs (Thorkild Gruelund, red.) habilitet og vurderet, at her finder vi et problem, så havde du ikke hængt mig ud. Så havde jeg overhovedet ikke protesteret."

Pernille Halberg Salamon fastholder imidlertid, at Gruelund ifølge styrelsesloven selv havde pligt til at erklære sig inhabil. Dels, fordi han selv har overblikket over sagerne, han er involveret i, dels fordi han selv var opmærksom på sin dobbeltrolle, som han havde nævnt over for naboer og andre medlemmer af kommunalbestyrelsen under en besigtigelse på Hulsøvang før den politiske behandling.

Det, mener kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon i en mail til Thorkild Gruelund, "understøtter netop vurderingen af, at du er inhabil i sagen. Hvis administrationen var blevet bekendt hermed, ville vi have vurderet, at du var inhabil i forbindelse med sagens behandling."

Thorkild Gruelund mener ikke nødvendigvis, at han selv skulle have erklæret sig inhabil.

"Jeg har ingen økonomisk interesse i Hulsøvang og er ikke venner med nogen af parterne. Kommunen skal ikke tørre sin langsommelighed af på mig," understreger han.

Burde du ikke som den erfarne lokalpolitiker, du er, stikke en finger i jorden og en i vejret og fornemme, at her kunne du have et habilitetsproblem?

"Jeg har som nævnt ingen økonomisk interesse i Hulsøvang - og der er ingen sammenhæng mellem sagerne. Vi politikere må ikke være bekvemmelighedsinhabile i ét og alt. Så kan vi jo ikke tage beslutninger. I lokalsamfundet kender vi hinanden. Det er ikke grund nok til at være inhabil. Nej, den her skal de ikke bebrejde mig!"

SAGERNE

Færdselsretssagen

 • April 2015: I forbindelse med et byggeri i den sydlige bymidte besluttede Hørsholm Kommune at ændre vejretten på en måde, så ægteparret Gruelunds tinglyste færdselsret blev krænket og der blev bygget så lavt, at lastbiler med med øl til værtshuset Hubertus og eksempelvis juletræer ikke kunne komme igennem porten, der kun var beregnet til 3,6 meter høje biler.
 • Juli 2015: Vejdirektoratet giver kommunen med hold, men beder Kommunernes Landsforening (KL) foretage en undersøgelse om magtfordrejning, som Gruelund-ægteparret mener har fundet sted.
 • November 2015: KL-rapporten frikender kommunen for magtfordrejning, men påpeger kommunens rolle som sælger og myndighed for at være "uden styring".
 • Oktober 2018: Taksationskommissionen giver Gruelund-parret medhold i at kommunen har handlet ulovligt ved at ændre færdselsretten
 • November 2018: Kommunen anker sagen til Overtaksationskommissionen.
 • Juni 2019: Gruelund-ægteparret indgår forlig med ejern af naboejendommen, Jesper Vissing. Det kan aflyse ankesagen i Overtaksationskommissionen.

Den kommunale styrelseslov

 • § 14. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
 • Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

Hulsøvang 20

 • 23. maj 2019: Et flertal i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Jan H. Klit (K), Charlotte Kirchheiner (K), Bent Fabricius (K) og Fritz Reuther (V) godkender byggeriet på trods af naboindsigelser. Anne Ehrenreich (V) stemmer for et § 14-forbud og tager sagen på i kommunalbestyrelsen.
 • 17. juni 2019: Med stemmerne 12 mod 6 afvises et § 14-forbud.
 • 1. juli 2019: Sagen skal gå om i kommunalbestyrelsen 26. august, fordi kommunen mener, at løsgænger Thorkild Gruelund ifølge styrelsesloven er inhabil. Det er kommunalbestyrelsen, der skal afgøre det spørgsmål.

Publiceret 03 July 2019 12:00