Norfors har ifølge ing.dk lukket mere af giftstoffet dioxin ud end tilladt. Nu skal påbud fra Miljøstyrelsen stoppe forureningen.

Norfors har ifølge ing.dk lukket mere af giftstoffet dioxin ud end tilladt. Nu skal påbud fra Miljøstyrelsen stoppe forureningen. Arkivfoto

Norfors lukker for meget gift ud

I syv målinger har anlægget i Hørsholm siden 2014 overskredet grænseværdierne for udslip af giftstoffet dioxin - bestyrelsesformand kræver handleplan for at få det stoppet

Af
Fred Jacobsen

Det fælleskommunale affaldsselskab Norfors i Hørsholm skal have bedre styr på en voldsom udledning af giftstoffet dioxin.

Sådan lyder det i et påbud, Norfors har modtaget fra Miljøstyrelsen efter at det er blevet konstateret, at anlægget i Hørsholm har overskredet grænseværdien for udledning af dioxin i syv målinger siden 2014, to gange sidste år og igen i marts i år.

Påbud med fire punkter

Ifølge ing.dk betegnes påbuddet som alvorligt og består af fire punkter:

Der skal laves ekstra kontrol for dioxin og furaner, og der skal foreligge tre målinger i træk under grænseværdierne. Hvis blot én af disse målinger viser en overskridelse af værdierne, skal anlægslinjen lukkes ned.

Norfors skal desuden rense endnu mere for dioxin og furaner ved at anvende mere aktivt kul - og det hele skal dokumenteres hver måned med en rapport.

Synderen på anlægget i Hørsholm er ifølge Miljøstyrelsen anlægslinje 4, som renser røggas og med sit høje røggasflow giver en væsentlig påvirkning af omgivelser.

Meget alvorligt

Miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Jens Peter Mortensen, kalder sagen for "meget alvorlig."

"Dioxiner og furaner er nogle af de giftigste menneskeskabte stoffer, så overskridelser i den her størrelsesorden er slemt for miljøet," siger Jens Peter Mortensen og oplyser, at det er første gang han ser en overskridelse af grænseværdierne på et dansk forbrændingsanlæg.

"Dioxin bioakkumuleres og kan give kræft hos mennesker og deformationer hos nyfødte," tilføjer miljørådgiveren.

En måling i marts i år viste igen overskridelser, og Norfors lukke anlægslinje 4 ned i maj. Og på sin hjemmeside skriver selskabet, at gennemgangen af anlægget er overstået og at det er sat i drift igen fra begyndelsen af juli.

"Anlægget er i god og stabil drift igen efter et vel overstået revisionsstop," hedder det på selskabets hjemmeside.

Kræver handleplan

Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) er formand for bestyrelsen i Norfors. Han siger til Ugebladet, at han tager situationen "meget alvorlig".

"Jeg har bedt direktionen om en redegørelse med et krav om, at vi løser dette problem. Der skal laves en handleplan, der sikrer, at dette ikke sker fremover," siger Morten Slotved.

Han oplyser, at de handlinger, der ligger i Miljøstyrelsens fire påbud, er sat i værk i et samarbejde mellem Norfors og Miljøstyrelsen.

FAKTA

  • Dioxin er et af de mest giftige stoffer, mennesket har frembragt.
  • Det mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Dioxin nedbrydes meget langsomt samtidig med at det ophobes i fedtvæv og forekommer derfor i fedtholdige animalske produkter og fisk. Dioxin dannes ved forbrændingsprocesser og forskellige industrielle processer.
  • Forbrænding af affald i affaldsforbrændingsanlæg var tidligere den største kilde til forurening med dioxin, men her har indførelsen af krav om bedre forbrænding og rensning af røgen ført til at udslippene er faldet med 94 % - til trods for at mængden af forbrændt affald er mere end fordoblet. I industrien er udslippene faldet med hele 99 % som en følge af at industrien har tilpasset sig lavere grænseværdier.
  • Myndighedernes indsats med at begrænse udslippene af dioxin til luften har ført til at de samlede danske udslip er reduceret med 68 % i perioden 1990-2004.
  • Indsatsen fra industri og affaldsforbrændingsanlæg har bevirket at røgen fra fyring med træ i private husholdninger nu er den største nationale kilde til forurening af det danske miljø med dioxin.
  • Træfyring står nu for 40 % af det samlede danske udslip af dioxin.
  • Ildebrande er den næststørste kilde i dag, idet brande i bygninger, biler og lossepladser står for 28 % af det samlede danske udslip.

Kilde: Miljøstyrelsen

  • Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965, som dækker Allerød, Fredensborg, Helsingør, Rudersdal og Hørsholm kommuner.
  • I Norfors' interessentkommuner er der i alt ca. 202.000 indbyggere.

Kilde: norfors.dk

Publiceret 12 July 2019 08:00