Røgen fra Norfors' røgrør har i flere periode indeholdt for meget af det giftige giftstof dioxin.

Røgen fra Norfors' røgrør har i flere periode indeholdt for meget af det giftige giftstof dioxin. Foto: Norfors

Norfors: Forstår godt folks bekymringer

Underdirektør: Vi har repareret det vi kan finde og må stole på, det er sundhedsmæssigt forsvarligt

Af
Fred Jacobsen

Nyheden om at det fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg Norfors i Hørsholm igennem de seneste fem år i syv tilfælde har udledt mere af det farlige giftstof Dioxin end grænseværdierne foreskriver, har fået bekymrede borgere til at henvende sig til Ugebladet for at få svar på, hvad det betyder for dem.

Det er svar, Norfors selv gerne vil være med til at finde.

"Jeg forstår godt bekymringen, men jeg har ikke svaret. Jeg kan dog sige, at vi nu har repareret det, vi kunne finde, og vi må stole på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt," siger underdirektør Jan Olsen til Ugebladet.

Han mener, at der skal en sundhedsfaglig ekspert på banen til at finde svarene og forsikrer, at det er noget, Norfors arbejder på at skaffe. Også Ugebladet er blandt andet gennem Miljøstyrelsen i færd med at finde fagpersoner, der kan fortælle, hvad de direkte konsekvenser er for lokalbefolkningen.

Utæt filter

Jan Olsen kan heller ikke med sikkerhed sige, om de reparationer, der er foretaget, efter at der blev målt for høje udledninger ved prøver taget 19. og 20. marts, har løst problemet.

"Vi ved, at et filter har haft en utæthed. Den har vi lukket. Og så har vi, efter planen, øget mængden af aktivt kul i filtret," oplyser han.

I drift igen

Forureningens kilde, anlægslinje 4 på Norfors i Hørsholm, som er det anlæg, der renser røggas, blev 3. juli sat i drift igen. Det blev lukket ned i maj efter at Norfors havde meldt de forhøjede værdier ind til Miljørstyrelsen. 14 dage efter skal der ifølge Miljøstyrelsens påbud så laves en ny kontrolmåling, og derefter hver måned. Den øgede kontrol er led i et påbud på i alt fire punkter, som Miljøstyrelsen har udstedt til Norfors.

Næste kontrolmåling bliver ifølge Jan Olsen foretaget 18. juli.

Tredobbelt overskridelse

Ifølge påbuddet blev der ved målingerne 19. og 20. marts målt værdier på henholdsvis 0,27 og 0,32 nanogram pr. kubikmeter, hvor grænseværdien ligger på 0,1 nanogram. Det fik Norfors til at lukke anlægslinje 4 ned 22. maj.

Overskridelsen i marts var ikke den eneste: 7. maj sidste år modtog Norfors et påbud om at øge rensningen og yderligere kontrol for Dioxiner og furaner, og da de to efterfølgende målinger lå under grænseværdien, anså styrelsen påbuddet som efterkommet.

Før det er der målt overskridelser i 2014, 2015, to gange i 2017, to gange i 2018 og så igen i marts i år, hvor overskridelsen var højere end ved de foregående tilfælde.

Rystende læsning

Bestyrelsesformand, borgmester Morten Slotved (K), siger, at han tager situationen "meget alvorlig" og har på bestyrelsens vegne udbedt sig en redegørelse fra direktionen plus en handleplan for, hvordan den forhøjede udledning af Dioxin kan stoppes.

"Rystende læsning", kalder Venstres byrådsmedlemmer Anne Ehrenreich og Fritz Reuther oplysningerne, der oprindeligt kom frem i en artiklen på ing.dk. Og de mener, at kommunalbestyrelsen skulle have været informeret og foreslår, at der indkaldes til borgermøde om situationen.

Hørsholm Kommune modtog 3. juli en kopi af Miljøstyrelsens påbud.

"Jeg synes, det er naturligt, at vi bliver informeret og må kræve, at sagen bliver undersøgt til bunds, og at der snarest bliver indkaldt til et borgermøde," siger Anne Ehrenreich til Ugebladet.

FAKTA

Miljøstyrelsens påbud af 3. juli 2019 består af fire punkter:

 • ekstra kontrol for Dioxin og furaner
 • der skal foreligge tre målinger i træk under grænseværdierne
 • viser blot én af disse målinger en overskridelse, skal anlægslinjen lukkes ned
 • Norfors skal rense endnu mere for Dioxin og furaner ved at anvende mere aktivt kul - og det skal dokumenteres hver måned med en rapport.

Om Dioxin

 • Dioxin er et af de mest giftige stoffer, mennesket har frembragt.
 • Det mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Dioxin nedbrydes meget langsomt samtidig med at det ophobes i fedtvæv og forekommer derfor i fedtholdige animalske produkter og fisk. Dioxin dannes ved forbrændingsprocesser og forskellige industrielle processer.
 • Forbrænding af affald i affaldsforbrændingsanlæg var tidligere den største kilde til forurening med Dioxin, men her har indførelsen af krav om bedre forbrænding og rensning af røgen ført til at udslippene er faldet med 94 % - til trods for at mængden af forbrændt affald er mere end fordoblet. I industrien er udslippene faldet med hele 99 % som en følge af at industrien har tilpasset sig lavere grænseværdier.
 • Myndighedernes indsats med at begrænse udslippene af Dioxin til luften har ført til at de samlede danske udslip er reduceret med 68 % i perioden 1990-2004.
 • Indsatsen fra industri og affaldsforbrændingsanlæg har bevirket at røgen fra fyring med træ i private husholdninger nu er den største nationale kilde til forurening af det danske miljø med Dioxin.
 • Træfyring står nu for 40 % af det samlede danske udslip af Dioxin.
 • Ildebrande er den næststørste kilde i dag, idet brande i bygninger, biler og lossepladser står for 28 % af det samlede danske udslip.

Kilde: Miljøstyrelsen

 • Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965, som dækker Allerød, Fredensborg, Helsingør, Rudersdal og Hørsholm kommuner.
 • I Norfors' interessentkommuner er der i alt ca. 202.000 indbyggere.

Kilde: norfors.dk

Publiceret 13 July 2019 06:00