Borgere i Hørsholm om omegn har ingen grund til at bekymre sig om det konstaterede Dioxin-udslip fra Norfors affaldsforbrænding, forsikrer Yvonne Korup fra Miljøstyrelsen.

Borgere i Hørsholm om omegn har ingen grund til at bekymre sig om det konstaterede Dioxin-udslip fra Norfors affaldsforbrænding, forsikrer Yvonne Korup fra Miljøstyrelsen. Arkivfoto

Miljøstyrelsen til Hørsholm:

Ingen grund til bekymring

Den forhøjede udledning af Dioxin fra Norfors er nu stoppet, oplyser Hørsholm Kommune på sin hjemmeside.

Af
Fred Jacobsen

Historien om, at der fra affaldsforbrændingen på Norfors i Hørsholm udledes større mængder Dioxin end tilladt, har gjort borgere i nærheden af anlægget bekymrede. Det er der dog ifølge Miljøstyrelsen ingen grund til.

"Jeg forstår godt bekymringerne, men dem er der ingen grund til," siger kontorchef Yvonne Korup fra Miljøstyrelsen til Ugebladet.

Og det har borgerne ikke, fordi grænseværdierne for udledning af giftstoffet Dioxin er sat meget lavt: Der må således ikke udledes mere end 0,1 nanogram Dioxin pr. kubikmeter. Et nanogram er 0,000 000 001 gram.

Slår hårdt ned

Grænseværdierne for udledning af Dioxin fra affaldsforbrænding er så lavt, fordi man vil holde fast i den store nedgang i udledningen, der er sket igennem de senere år.

"Og derfor slår vi også hårdt ned, når de overskrides," fortæller Yvonne Korup.

Kontorchefen fra Miljøstyrelsen oplyser, at Dioxin fra affaldsforbrænding nu udgør mellem fem og seks procent af den samlede udledning. Langt den største del kommer i dag fra brændeovne - og fødevarer.

"Især er det fede fisk, dioxinen hober sig op i," lyder det fra Yvonne Korup og tilføjer:

"Vi har jo levet med udledninger, der var mange gange større, før reglerne blev strammet. Selv dengang blev mennesker ikke syge af det."

For høje målinger i marts

Nofors, som er et fælleskommunalt affaldsforbrændingsselskab for godt 200.000 indbyggere i Allerød, Fredensborg, Rudersdal, Helsingør og Helsingør kommuner konstaterede ved to målinger i marts i år, at grænseværdien på 0,1 nanogram Dioxin pr. kubikmeter var overskredet med målinger på henholdsvis 0,27 og 0,32 nanogram.

Anlægslinje 4, som renser røggas, på værket i Hørsholm blev herefter lukket ned i maj og genstartet 3. juli. I mellemtiden blev en utæthed i et filter identificeret og repareret, og rensningen blev øget ved at tilføre større mængder aktivt kul.

18. juli bliver der fortaget en ny måling, som skal vise, om Norfros har fået styr på udledningen.

Ifølge et påbud fra Miljøstyrelsen skal der herefter måles hver måned, og hvis bare én af målingerne overskrider grænseværdien på 0,1 nanogram pr. kubikmeter, skal anlægget lukkes ned.

Overskridelser stoppet

Hørsholm Kommunes hjemmeside oplyser Norfrors' bestyrelsesformand, Hørsholms borgmester Morten Slotved, at Norfors direktion over for ham har oplyst, at overskridelserne er stoppet.

"Jeg har også sikret mig, at Norfors’ administration er i kontakt med Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at få belyst de sundhedsfaglige forhold," lyder det fra bestyrelsesformanden.

Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. Miljøstyrelsen er miljømyndighed for Norfors’ forbrændingsanlæg. Link til Norfors´ hjemmeside: http://www.norfors.dk/

Publiceret 13 July 2019 08:00