Næstformand i Norfror's bestyrelse overvejer en ny kommunikationsstrategi.

Næstformand i Norfror's bestyrelse overvejer en ny kommunikationsstrategi. Foto: Søren Hempel

Derfor informerede Norfors ikke om Dioxin-udslip:

Det er jo ikke akut farligt

Næstformand i bestyrelsen vil overveje ny strategi: "Hellere informere for meget end for lidt," siger Jens Ive, borgmester i Rudersdal

Af
Fred Jacobsen

Bestyrelsen for affaldsforbrændingsanlægget Norfors i Hørsholm bliver løbende informeret om driften af ovnlinjerne og overskridelser af grænseværdier. Informationerne er til gengæld ikke kommet videre til offentligheden. Før nu.

Det skal der ifølge bestyrelsens næstformand, borgmester Jens Ive (V) fra Rudersdal Kommune, laves om på.

Hellere for meget

"Vi skal i hvert fald have en grundig drøftelse af det i bestyrelsen. Jeg forestiller mig, at informationerne skal ligge på Norfors hjemmeside med de rette proportioner," siger Jens Ive til Ugebladet og understreger, at han ikke taler på bestyrelsens, men på egne veje. Og han mener - også for egen regning - at det er bedre "at informere en gang for meget end for lidt."

Jens Ive er borgmester i Rudersdal og næstformand i Norfors' bestyrelse.

Jens Ive er borgmester i Rudersdal og næstformand i Norfors' bestyrelse. Arkivfoto

Jens Ive tilføjer, at bestyrelsen dog ikke havde fået besked om den seneste måling før historien bragede løs først på ing.dk, siden i Ugebladet og andre medier.

"Det havde vi da gerne set," tilføjer næstformanden, der nu ser frem til den redegørelse, der skal drøftes i alle ejerkommunernes respektive fagudvalg. I Hørsholm er det Miljø- og planlægningsudvalget.

Ikke på lystavlen

Underdirektør i Norfors, Jan Olsen, siger til Ugebladet, at det "slet ikke har været inde på lystavlen" at gå ud med informationer hver gang, en ovnlinje lukkes ned og ses efter i sømmene. For det sker ifølge underdirektøren to gange om året - og han mener ikke, at det er Norfors' opgave at gå ud med informationer om, i hvor høj grad udledninger, der overskrider grænseværdien, er skadelige for de omkringboende. Det er en opgave og et ansvar, der ligger hos Miljøstyrelsen.

"Vi giver normalt driftsinformationer til bestyrelsen. Sundhedsfaglige udmeldinger, det er ikke os. Det ville bare være med til at skabe utryghed," siger Jan Olsen.

Det er ikke farligt

Når den ansvarlige myndighed, Miljøstyrelsen, skal forklare, hvorfor den ikke har fundet det nødvendigt at melde noget ud om hverken de tidligere eller den seneste overskridelse, gentager kontorchef Yvonne Korup det, hun tidligere har sagt til Ugebladet og til andre medier.

Det er svært at kommunikere om det, der er farligt

"Det er fordi det ikke er sundhedsfarligt i så små mængder, som der er tale om her," siger hun, vel vidende, at Miljøstyrelsen samtidig på sin hjemmeside oplyser, at Dioxin er en af de farligste menneskeskabte gifte, og at det derfor er vigtigt at stoffet renses ud af røggassen.

Pressen pressede på

"Det er svært at kommunikere om det, der er farligt. Der er ingen akut fare fra anlægget. Der renses generelt rigtig godt for Dioxin på forbrændingsanlæg," siger hun også.

Yvonne Korup fortæller til Ugebladet, at det var henvendelser fra pressen efter historien på ing.dk, der fik hende på banen med udmeldingen om at der ikke var noget at bekymre sig om for lokalbefolkningen.

Sendt tilforkert adresse

Hørsholm Kommune er på listen over modtagere af det påbud, Miljøstyrelsen udstedte 3. juli. Men fik først mailen med påbuddet 16. juli. Ifølge direktør for by- og ejendomsudvikling, Ole Stilling, fordi den var sendt til en forkert adresse.

"Vi rykkede faktisk for påbuddet, da historien kom frem og forsøgte straks at få viden. Men fra kommunens side havde vi ikke kunnet handle på sagen," siger Ole Stilling.

Hørsholm Kommune har ifølge direktøren ikke tidligere fået information om driftstop eller overskridelser på Norfors. Denne gang var første gang. Er der driftstop, kan kommunen - og alle andre for den sags skyld - se det på Norfors' hjemmeside.

Forestil dig en fodboldbane. Den fylder du op med hvide tennisbolde i lag på ti meters højde. En af boldene i mængden er grå. Den skal du finde. Det tager tid

"Det er dog vigtigt at understrege, at myndigheden i sådan en sag her, det er Miljøstyrelsen. De skal tage sig af det," slår Ole Stilling fast og tilføjer, at hjemkommunen normalt kun får besked, hvis myndigheden eksempelvis giver et påbud.

Kompleks proces

Mange borgere har i løbet af de seneste uger også undret sig over, hvorfor anlægget først blev lukket ned i maj, når målinger med de for store udledninger af Dioxin blev foretaget i marts.

Forklaringen er ifølge underdirektør Jan Olsen, at der er tale om en kompleks proces.

"Forestil dig en fodboldbane. Den fylder du op med hvide tennisbolde i lag på ti meters højde. En af boldene i mængden er grå. Den skal du finde. Det tager tid," fortæller Jan Olsen og oplyser, at det ikke er Norfors selv, der laver undersøgelserne. Det er noget, der foregår på et laboratorium ude i byen. Processen tager ca. en måneds tid.

SAGEN KORT

Marts: Røggassen fra ovnlinje 4 på Norfors' affaldsforbrændingsanlæg måles rutinemæssigt.

Maj: Målinger viser, at der udledes mere af giftstoffet Dioxin end grænseværdien tillader. Ovnlinjen lukkes ned.

Juli: 3. juli udsteder Miljøstyrelsen et påbud til Norfors' affaldsforbrændingsanlæg i Hørsholm, fordi ovnlinje 4 ved målinger i marts overskred grænseværdien for udledningen af Dioxin med op til tre gange. Af påbuddet fremgår det, at grænsværdien er overskredet syv gange siden 2014: En gang i 2014, en gang i 2015, to gange i 2017, togange i 2018 og igen i marts 2019.

Juli: Samme dag genstartes ovnlinje 4 efter en såkaldt revision. Der blev fundet en utæthed i filteret. Det er repareret og der er tilført mere af rensestoffet aktivt kul.

Juli: 11. juli foretages en lynmåling, der viser, at der stadig kommer for meget Dioxin fra skorstenen.

Juli: Der foretages en revision af anlægget efter Miljøstyrelsens påbud - og derefter bliver ovnlinjen lukket ned.

Publiceret 21 July 2019 11:30