Huset bag hækken på Hulsøvang 20 skal erstattes med et tofamiliehus. Bygherren har på forhånd fået et vink om, at det skal han nok få lov til.

Huset bag hækken på Hulsøvang 20 skal erstattes med et tofamiliehus. Bygherren har på forhånd fået et vink om, at det skal han nok få lov til. Foto: Morten Timm

Byrådet sidder i saksen:

Fanget i tilsagn om Hulsøvang 20

Bygherre havde på forhånd fået tilkendegivelse af at han kunne bygge et hus, han tidligere havde fået nej til, på Hulsøvang, hvor grunden er større

Af
Fred Jacobsen

Der er en grund til, at flertallet i kommunalbestyrelsen den 17. juni slog sig i tøjret, beklagede, viste forståelse, men alligevel endte med at hælde naboernes bekymringer ned ad brættet og sagde nej til at udstede et § 14-forbud mod byggeri af et tofamiliehus på adressen Hulsøvang 20 i Rungsted.

Den bestemte grund er, at bygherren, Zeus Ejendomme ApS, på forhånd havde fået stillet i udsigt, at han ville få lov.

Det er et forhold, der ikke blev oplyst om på byrådsmødet.

Hulsøvang-byggeriet nemlig i virkeligheden det samme byggeri, Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) i april - og igen i august - sidste år nedlage et § 14-forbud mod. Det er bare flyttet til en anden grund i et andet område.

MPU-formand Jan H. Klit (K) kalder det "en fejl", at der ikke blev gjort opmærksom på dette væsentlige forhold.

"Ja, det må jeg nok erkende," siger han til Ugebladet og tilføjer, at han på baggrund af sagens historik også føler en vis moralsk forpligtelse til at stemme en tilladelse igennem.

Strandvænget 21

Historien er denne: I april sidste år fik MPU en ansøgning på bordet om et tofamiliehus på 188 kvadratmeter i to etager på en 940 kvadratmeter stor grund med adresse Strandvænget 21 i Rungsted. Det var i en tid, hvor politikerne i MPU ville have samtlige ansøgninger om tofamiliehuse i byplan 6 til politisk behandling.

Det ser fint ud, lød beskeden fra forvaltningen. Bebyggelsesprocenten er 20, så alt er godt til at give grønt lys. Godt nok er der flest huse i ét plan i området, men der er i nyere tid også kommet huse i halvandet og to plan til, fremgår det af forvaltningens anbefaling.

Nej, sagde politikerne: En bebyggelsesprocent på 40 procent (20 procent i to etager, red.) er for meget. Vi vil højst have en bebyggelsesprocent på 30 i det område. Og MPU nedlagde et §14-forbud mod byggeriet. Som betød, at der senest et år efter skulle foreligge en kommunalplan for området, der blandt andet begrænser bebyggelsesprocenten til de ønskede 30.

Passer fint ind der

Zeus Ejendomme ApS' advokat reagerer og påpeger i et brev, at selskabet havde fået et vejledende svar fra en navngiven byggesagsbehandler i Hørsholm Kommunes forvaltning om, at "det var muligt at opføre et tofamiliehus som beskrevet på ejendommen", og peger tillige på en faktuel fejl i kommunens sagsfremstillingen. Kommunen skriver:

"Strandvænget er udbygget sidst i 60’erne og består primært af byggeri i én etage på trods af at det altid har været tilladt at bygge i to etager. Der er dog i nyere tid bygget enkelte huse i halvanden eller to etager. Generelt fremstår kvarteret dog i én etage i forskellige byggestile."

Forkert, skriver advokat Marcel Goldin fra advokatfirmaet Windahl Sandoos & Co. 2. august 2018: "Der er pt. 36 huse i alt på Strandvænget, svarende til at en tredjedel af alle vejens huse er bygget i halvanden eller to etager. Advokaten mener, at området "samlet set allerede har et udtryk som gør, at min klients byggeri vil passe naturligt ind."

Allerede før advokaten sender brevet afsted har Zeus Ejenmdomme ApS et nyt projekt klar. "For at begrænse tabet," som advokaten skriver.

Der er sendt signalet: Find en grund, hvor du kan holde dig inden for grænsen

Nu er huset på et samlet boligarel på 282 kvadratmeter mod 376 kvadratmeter i det oprindelige projekt. På den måde kommer bebyggelsesprocenten ned på ca. 30. Kommunen giver 31. maj tilladelse til det reducerede projekt.

Strandvænget 21 med ny adresse

Et års tid senere dukker det oprindelige projekt på et tofamiliehus på 188 kvadratmeter fra Strandvænget så igen op i MPU, men har nu fået en ny adresse: Hulsøvang 20. Grunden her er på 1260 kvadratmeter. Dermed er bebyggelsesprocenten på 29,8. Lige under de krævede 30 procent.

Det følte flertallet ikke, de kunne sige nej til.

Stillet noget i udsigt

Ifølge by- og ejendomsdirektør Ole Stilling har bygherren efter behandlingen af projektet på Strandvænget 21 af forvaltningen fået at vide, at finder han en større grund til projektet, så kan han regne med at få en endelig byggetilladelse.

"Han er blevet stillet noget i udsigt. Der er sendt signalet: Find en grund, hvor du kan holde dig inden for grænsen," bekræfter både Ole Stilling og udvalgsformand Jan H. Klit (K) over for Ugebladet.

Ny omgang 26. august

Efter behandlingen i kommunalbestyrelsen 17. juni fandt Hørsholm Kommune så ud af, at byrådsmedlem uden for partierne, Thorkild Gruelund, burde have erklæret sig inhabil, fordi han var i færd med at forhandle et forlig på plads med ejeren af Zeus Ejendomme ApS, Jesper Vissing, om færdselsretten til Gruelunds ejendom i Hovedgaden.

Derved indtager Thorkild Gruelund ifølge kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon en dobbeltrolle, som ifølge styrelsesloven skulle have fået ham til at erklære sig selv for inhabil.

Hulsøvangsagen skal derfor gå om igen på det første byrådsmøde efter sommerpausen 26. august.

OVERBLIK

Strandvænget 21

  • 5. april 2018: MPU nedlægger § 14-forbud mod et tofamiliehus på to etager og to gange 188 kvadratmeter. Bebyggelsesprocenten overstiger de ønskede 30 procent, lyder begrundelsen.
  • 31. maj 2018: Bygherre får grønt lys til reduceret projekt. Nu er bebyggelsesprocenten inden for grænsen.
  • 30. august 2018: Strandvænget 21 er igen på MPU efter partshøringssvar fra bygherre. MPU fastholder § 14-forbud.

Hulsøvang 20

  • 23. maj 2019: Et flertal i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Jan H. Klit (K), Charlotte Kirchheiner (K), Bent Fabricius (K) og Fritz Reuther (V) godkender byggeriet på trods af naboindsigelser. Det er Strandvænget 21-projektet på en større grund. Anne Ehrenreich (V) stemmer for et § 14-forbud og tager sagen op i kommunalbestyrelsen.
  • 17. juni 2019: Med stemmerne 12 mod 6 afvises et § 14-forbud.
  • 1. juli 2019: Sagen skal gå om i kommunalbestyrelsen 26. august, fordi kommunen mener, at løsgænger Thorkild Gruelund ifølge styrelsesloven er inhabil. Det er kommunalbestyrelsen, der skal afgøre det spørgsmål.

Publiceret 29 July 2019 13:16